Manja slova Veća slova RSSProjekti

06.10.2011.

ETF PROJECT ON TEACHER TRAINING IN KEY COMPETENCIES IN MONTENEGRO

Key competences

With increasing expectations being made of the workforce in terms of flexibility, mobility and multitasking at the workplace, the EU’s policy drive to promote key competences in education reflects a growing interest by enterprises to engage and retain employees who possess a broad package of generic competences which can be applied to all workplaces. The Montenegrin 2017 Human Resource Development Discussion Paper particularly highlights the need for key competences in the country’s bid to ensure that its workforce is able meet the demands of the evolving economy. Between 2009 and 2011 the ETF will support the Montenegrin authorities in the development of both policy and practice in key competence promotion, with a particular focus on secondary schooling.

06.10.2011.

PROJEKAT ETF-a „OBUKA NASTAVNIKA U OBLASTI RAZVOJA KLJUČNIH KOMPETENCIJA U CRNOJ GORI“

Ključne kompetencije

Sve veća su očekivanja za radnu snagu po pitanju fleksibilnosti, mobilnosti i svestranosti na radnom mjestu. Politika Evropske unije teži promovisanju ključnih kompetencija u obrazovanju, koja su u skladu sa interesovanjima preduzeća da zadrže zaposlene, koji posjeduju kompetencije koje se mogu primijeniti na radnom mjestu. Dokument za diskusiju o razvoju ljudskih resursa u Crnoj Gori do 2017. godine naročito naglašava potrebu za ključnim kompetencijama i nastojanjima države da omogući stvaranje radne snage koja je sposobna da odgovori ekonomiji u razvoju.

23.02.2007.

Reforma stručnog obrazovanja u pravcu unapređenja zapošljavanja u Crnoj Gori

Projekat Reforma stručnog obrazovanja u pravcu unapređenja zapošljavanja u Crnoj Gori sprovodi Njemačko društvo za tehničku saradnju (GTZ) u okviru bilateralne međuvladine razvojne saradnje Savezne Republike Njemačke i Crne Gore.

Cilj projekta je poboljšanje sposobnosti za zapošljavanje maturanata stručnih škola kao i učesnika programa za obuku odraslih.

Povećanje kvaliteta obrazovanja, bolja usmjerenost ka potrebama i potražnji tržišta rada kao i prilagođavanje evropskim standardima su primarni ciljevi crnogorske vlade u oblasti obrazovanja. Projekat će pružiti značajnu podršku u tom procesu.

30.06.2006.

TUR REG

Turizam je oblast u kojoj Crna Gora prepoznaje značajnu razvojnu perspektivu. Jedan od važnih faktora uspješnosti u ovoj, kao i u svim ostalim oblastima, je kvalitetno obrazovan kadar. Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore i Kultur Kontakt Austrija su u decembru 2004. godine potpisali Sporazum o saradnji u obrazovanju mladih kadrova za potrebe turizma. Saradnja se realizuje u okviru projekta TUR REG turistička regija Crna Gora koji ima za cilj kvalitativno poboljšanje praktično-stručne i teorijski-stručne obuke sa posebnim usmjeravanjem pažnje na internacionalne kriterijume kvaliteta u turizmu i njihovo integrisanje u turističku obuku, novi didaktičko-metodički pristup sa težištem na nastavu blisku praksi a koja omogućava sticanje upotrebljivih znanja i vještina.

14.06.2004.

ECO NET

Razvoj preduzetničkih znanja i vještina je jedan od imperativa reforme obrazovanja u Crnoj Gori. Novi obrazovni sistem je orijentisan ka tržišnoj ekonomiji, formiranju društva znanja i promociji doživotnog učenja. U tom smislu, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore sprovodi niz aktivnosti kako bi sadržaji koji podstiču razvoj preduzetničkog duha postali dio redovnih aktivnosti u školama. U saradnji sa Kultur Kontakt Austrija, već drugu godinu se realizuje projekat ECO NET nastavni predmet Preduzeće za vježbu.

Nastavni predmet Preduzeće za vježbu je namijenjen unapređenju preduzetničkog društva i podrazumijeva formiranje preduzeća za vježbu u kojima učenici trećeg razreda srednje škole područje rada Ekonomija, pravo i administracija, stiču praktične vještine primjenjujući teorijska znanja stečena u redovnoj nastavi

10.06.2004.

ROMI - KORAK VIŠE OD SKLONOSTI ZA UMJETNOST

Centar za stručno obrazovanje
Koordinator projekta Ljiljana Garić, dipl.andragog

U izradi projketa učestvovali su Mr. Radoslav Milošević Atos, direktor Srednje likovne škole Peatr Lubarda Cetinje i Mira Popović, profesor u Srednjoj školi za muziku i balet Vasa Pavić PodgoricaDownload

20.05.2004.

Dualni oblik obrazovanja

Ministarstvo prosvjete i nauke je Zakonom o stručnom obrazovanju predvidjelo mogućnost dualnog oblika obrazovanja. Ovaj oblik obrazovanja podrazumijeva da se nastava izvodi dijelom u školi, dijelom kod poslodavca. Centar za stručno obrazovanje je iskoristio mogućnost koju pruža Zakon i počeo aktivnosti na pripremi za realizaciji dulanog oblika obrazovanja. Nastava koju učenik obavlja kod poslodavca definiše se Ugovorom o obrazovanju između učenika i poslodavca

10.05.2004.

Projekat "Obrazovanje u funkciji razvoja seoskog turizma"

Projekat "Obrazovanje u funkciji razvoja seoskog turizma", autora Dušana Boškovića diplomiranog geografa-turizmologa nastao je kao rezultat potrebe za razvojem novih oblika turizma u Crnoj Gori. Medjutim, kao i u svim ostalim oblastima, uslov za razvoj je, između ostalog, obrazovan kadar u konkretnoj oblasti.
Projekat je preveden na engleski i francuski jezik.Download