Мања слова Већа слова РСС
>

РОМИ - КОРАК ВИШЕ ОД СКЛОНОСТИ ЗА УМЈЕТНОСТ

Датум објаве: 10.06.2004 15:51 | Аутор: Пројекти

Испис Штампај страницу


На простору Црне Горе живи 14.628 домицилних, 5.554 расељених и избеглих и 288 лица из иностранства који су се декларисали као припадници етничке заједнице Рома. Од 21 општине колико их има у Црној Гори, Роми живе у 16.

У овом тренутку Роми су најсиромашнији слој друштва у Црној Гори. Они станују у објектима од лима, картона, даске, најлона. Спавају и у напуштеним шкољакама од аутомобила и аутобуса, под шатором, по вагонима и парковима, по железничким и аутобуским станицама.
Приходи ромских породица су у појединим регионима више него скромни, а многе породице се издржавају од сакупљања лименки, папира, флаша, старог гвождја и других секундарних сировина. Привредна активност код Рома у црногорском друштву везана је за најпрљавије и најтеже, слабо плаћене послове.

Значајнији проблеми овог народа су:
1. образовање
2. смјештај становање
3. запошљавање
4. недефинисан конституционални статус
5. лична документа
Специфичности ромских породица које су обухваћене истраживањем Стратешки план за сузбијање сиромаштва и незапослености код Рома у Црној Гори су следеће :

ØПозитиван наталитет
ØВелика стопа смртности дјеце до 6 година
ØНизак проценат дјеце која не похадјају школу
ØВелика неписменост становништва 76 %
ØМали број Рома старијих од 60 година, свега 3, 7 % укупне популације

До 23. априла 2003. године редовну школу похадјало је 840 ученика ромске народности.Ванредно образовање похадјало је 392 ученика, док су предшколским образовањем и васпитањем обухваћена 363 дјетета у 9 општина Републике Црне Горе.

Средње школе похадјало је 35 ученика ,док је на студијама 6 студената. У Црној Гори током 2002. године забиљежена су 32 факултетески образована Рома и 230 особа са завршеном средњом школом или занатом.

Прошња као начин добијања средстава за живот је распрострањена код ромског народа.О прошњи постоје легенде које сликовито приказују старост ове дјелатности. У прошњу иду жене и дјеца. Да би се ова друштвена појава свела на најмању мјеру и да се друштвене активности усмјере ка њеној елиминацији значајну улогу може да одигра образовање и обука Ромске популације.

Иако су до скоро Роми медју Црногорцима остали као затворена етничка групација, нигдје као овдје у новије вријеме, нијесу тако брзо, под утицајем савремених друштвених кретања, почели да изражавају снажну тежњу за прихватање свих норми савременог друштва.Настоје да напусте свој тешки, типизирани начин живота у коме су били задовољни и са најосновнијим и најминималнијим условима егзистенције.

Циљ пројекта је
-Оспособљавање Рома да своју склоност и смисао за музику и ликовно изражавање развију и оспособе се да стечена знања и вјештине користе у животу;
-Омогућити да кроз различите облике друштвених активности прихвате одредјене норме и стандарде живљења у данашњем свијету.
-Створити услове да се кроз почетне облике едукације који су им најближи и најприхватљивији привикавају на образовање као циљ који им може позитивно утицати на промјену живота, сигурност породице, боље услове.
-Интеграција Рома у друштвену заједницу кроз приказивање склоности и достигнућа у музици и ликовном стваралаштву.
Доwнлоад