Manja slova Veća slova RSS
>

PROJEKAT ETF-a „OBUKA NASTAVNIKA U OBLASTI RAZVOJA KLJUČNIH KOMPETENCIJA U CRNOJ GORI“

Datum objave: 06.10.2011 16:12 | Autor: Jadranka Radunović

Ispis Štampaj stranicu


Ključne kompetencije

 

Sve veća su očekivanja za radnu snagu po pitanju fleksibilnosti, mobilnosti i svestranosti na radnom mjestu. Politika Evropske unije teži promovisanju ključnih kompetencija u obrazovanju, koja su u skladu sa interesovanjima preduzeća da zadrže zaposlene, koji posjeduju kompetencije koje se mogu primijeniti na radnom mjestu. Dokument za diskusiju o razvoju ljudskih resursa u Crnoj Gori do 2017. godine naročito naglašava potrebu za ključnim kompetencijama i nastojanjima  države da omogući stvaranje radne snage koja je sposobna da odgovori ekonomiji u razvoju.

Između 2009. i 2011. godine, ETF podržava crnogorske državne organe u razvoju politike i prakse u oblasti promocije ključnih kompetencija, s posebnim akcentom na srednjoškolsko obrazovanje. U 2009. godini, aktivnosti su bile skoncentrisane na inicijalnu obuku nastavnika na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Odabrana je grupa srednjih stručnih i mješovitih škola, koje su uz analizu postojećih obuka nastavnika i pružanja obrazovanja u pogledu obrazovnih programa, nastavnih metoda i sveukupne organizacije procesa učenja, upoređivali zahtjeve za nastavom i učenjem o ključnim kompetencijama. Fokus Projekta su inovacije u procesu nastave i učenja s posebnim osvrtom na dvije ključne kompetencije Evropske unije: učiti kako se uči i ICT kompetencija. Dodatni ishod nakon prve godine bio je taj da Fakultet u Nikšiću dalje poradi na mogućnostima stvaranja Master programa za nastavnike iz stručnog obrazovanja u Crnoj Gori.

Aktivnosti inicijalne obuke nastavnika nastavljene su u 2010. godini sa sličnim profilom aktivnosti, ali i adresiranjem in-servis obuke nastavnika, takođe, sa odabranim školama, uz angažovanje Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje. Fokus ovog projektnog zadatka je ostao na ključnoj kompetenciji „učiti kako se uči“ kroz inovaciju razvoja kompetencija nastavnika. Posebni značajan fokus aktivnosti u 2010. godini zasnovan je na konkretnim potrebama obuke nastavnika. Ukupno 20 nastavnika iz devet pilot srednjih škola (mješovitih i stručnih) obučeni su za buduće trenere koji su priznati od Centra za stručno obrazovanje i od Zavoda za školstvo. Ključni rezultat aktivnosti iz 2010. godine bio je razvoj modela in-servis obuke nastavnika za organizaciju procesa učenja na nivou srednjih škola.

U 2011. godini, projektom će se izraditi i testirati novi – školski – model obuke nastavnika za promovisanje ključne kompetencije kroz osnivanje Zajednica praktičara (Communities of practitioners-CoP) u svakoj od pilot škola, a takođe, i na nacionalnom nivou – povezivanjem školskih zajednica praktičara. Nastavnici obučeni za trenere u 2010. godini biće jezgro Zajednica praktičara, uključujući i nove članove. Zajednice će se osnovati i postaće operativne uz pomoć međunarodne ekspertize, dok će njihov rad pomagati i održavati: Ministarstvo prosvjete i sporta, Centar za stručno obrazovanje i Zavod za školstvo, akteri građanskog društva. Glavna aktivnost zajednice praktičara biće unapređenje vještina i znanja stečenog tokom 2010. godine, razmjene iskustava sa kolegama i uključivanje timova školske uprave.

U 2011. godini aktivnosti će biti usredsređene na školski model in-servis obuke nastavnika.

 

/ Listu škola i trenera uključenih u projekat možete preuzeti ovdje.

lista skola i trenera.doc /

 

Evropska fondacija za obuku (ETF) je specijalizovana agencija Evropske unije, čije je sjedište u Torinu, u Italiji. ETF pruža stručnu podršku Evropskoj komisiji i partnerskim zemljama (30) u oblasti reforme politika razvoja ljudskog kapitala shodno ciljevima spoljnih odnosa Evropske unije. ETF pruža pomoć zemljama u tranziciji i razvoju da koriste potencijal njihovog ljudskog kapitala kroz reformu sistema obrazovanja, osposobljavanja i tržišta rada u kontekstu politike spoljnih odnosa Evropske unije. Više informacija o ETF-u na sajtu:  www.etf.europa.eu

 

Partner na Projektu je nevladina organizacija Forum MNE (Forum Mladi i Neformalna edukacija). Programi Foruma MNE zasnovani su na principima i vrijednostima nediskriminacije, tolerancije, cjeloživotnog učenja, promovisanja i preuzimanja lične odgovornosti, transparentnosti, optimizma, proaktivnosti, poštovanja i vrednovanja mladih i aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka.

Više informacija na sajtu Forum-a MNE: www.forum-mne.com 

Kontakt: lokalni ekspert Elvira Hadzibegovic Bubanja elvira.hb@forum-mne.com i savjetnik u Centru za stručno obrazovanje jadranka.radunovic@cso.gov.me