Manja slova Veća slova RSS
>

Njemačko društvo za tehničku saradnju (GTZ) Projekat Unapređenje zapošljavanja putem stručnog obrazovanja (VET)

Datum objave: 24.01.2008 14:59 | Autor: Međunarodna saradnja

Ispis Štampaj stranicu


Projekat GTZ-VET je dio sveobuhvatne podrške održivom ekonomskom razvoju. U poslednjih pet godina Crna Gora je usvojila niz zakona o reformi obrazovanja. U ovom kontekstu Projekat pruža podršku crnogorskoj vladi pri stvaranju koherentne politike o stručnom obrazovanju i modernizaciji obrazovnog procesa, prilagođenog potrebama privrede.

Sveobuhvatni cilj Projekta glasi: Sposobnost za zapošljavanje svršenih učenika stručnih škola kao i učesnika programa za obuku odraslih je poboljšana. U fokusu sprovođenja Projekta GTZ-VET je veća povezanost sa tržištem rada i veće učešće privatnog sektora i socijalnih partnera pri definisanju i sprovođenju procesa reformi u stručnom obrazovanju.

Projekat je uspostavio saradnju na tri nivoa: sa Ministarstvom prosvjete i nauke, sa Centrom za stručno obrazovanje (CSO) i stručnim školama. Na radnom nivou Projekat blisko sarađuje sa CSO, koji ima ključnu ulogu u reformi stručnog i obrazovanja odraslih, koju je započela Vlada, i sedam izabranih škola: JU srednja škola Mladost Tivat, JU srednja mješovita škola Danilo Kiš Budva, JU srednja stručna škola Sergije Stanić Podgorica, JU srednja stručna škola Ivan Uskoković Podgorica, JU srednja građevinsko-geodetska škola Marko Radević Podgorica, JU srednja stručna škola Nikšić, JU srednja stručna škola Pljevlja. Inovativne mjere na čijem će uvođenju Projekat raditi sa partnerima usmjerene su ka područjima rada turizam, elektrotehnika, mašinstvo (uključujući auto-mehaniku) i građevina.

Najvažnije komponente Projekta obuhvataju izgradnju kapaciteta CSO-a, izradu novih i reformisanje starih obrazovnih programa (Automehatroničar, Tehničar kulinarstva, Zidar, Električar i Zavarivač) kao i njihova realizacija u školama, osposobljavanje i usavršavanje nastavnika i obuka rukovodstava škola. Stručno i rukovodeće osoblje, nastavnici i uprava škole će biti sposobni da odgovore zahtjevima modernizovanog stručnog obrazovanja, koje će biti usmjereno ka potrebama privrede.

Pored ovih glavnih aktivnosti, Projekat će pomoći opremanje škola tehnikom i odgovarajućim nastavnim sredstvima i podržati aktivnosti na promovisanju preduzetništva u školama.
Predviđeno je da projekat traje ukupno šest godina (01/2006-12/2011) uz ukupan iznos sredstava od 3.000.000 eura. U januaru 2008. godine započela je druga faza Projekta koja će trajati do kraja 2010.

Januar 2008.