Мања слова Већа слова РСС
>

ЦАРДС пројекат Реформа тржишта рада и развој радне снаге

Датум објаве: 06.06.2008 12:39 | Аутор: Међународна сарадња

Испис Штампај страницу


Једна од кључних претпоставки успјешног спровођења реформе образовања у Црној Гори је наставни кадар спреман да примијени савремене методе и облике рада. Професионални развој и оспособљавање наставника за примјену нових, савремених педагошко - дидактичких метода је важан сегмент у израдњи друштва знања заснованог на људском капиталу, образовању, истраживањима и новацијама.
Циљ пројекта је пружање помоћи у реформисању и модернизовању јавног тржишта рада и услуга запошљевања, укључујући и шири контекст питања која се односе на развој људских ресурса, као дио ширег пакета подршке ЕУ економским и социјалним реформама у Црној Гори.
Компонента пројекта која се директно тиче образовања односи се на активности усмјерене на учење предузетничких вјештина и на изградњу капацитета на сјеверу Црне Горе за учење успјерено на ученика.
Процјењује се у овом тренутку да ће у будућности сваки појединац у току професионалног живота пет пута промијенити занимање. Пред нама је задатак да прилагодимо васпитно - образовни систем на начин који ће одговорити потребама савременог друштва. Потребно је изградити кључне компетенције мулти-функционални преносиви пакет знања, вјештина и ставова које су неопходне сваком појединцу за лично испуњење и развој, инклузију и запошљавање.
Ове компоненте код ученика развијају наставници примејном адекватних педагошко-дидактичких метода и облика рада, с обзиром на то да традиционална настава није довољна за постизање ових циљева и треба да уступи мјесто настави са учениом у центру.
Пројекат реформа тржишта рада и развој радне снаге за један од својих циљева иам побољшање запошљивости свих структура становништва у Црној Гори, а посебно осврћући се на чињеницу да су млади будућа радна снага и да ће по завршетку студија заузети мјесто на тржишту рада. Врло важан дио активности у оквру овог пројекта усмјерен је на изградњу капацитета организатора образовања и оспособљавања за развој људских ресурса.
Изградња капацитета организатора образовања и оспособљавања за развој људских ресурса спроведена је кроз сљедеће актвивности:
-Обука тренера: едуковано је 28 особа представника средњих школа, и тренинг центра за образовање одраслих. (два пута по пет дана)
-Обука руководилаца средњошколских установа и осталих организатора образовања. (два пута по три дана)
-Израда приручника за наставнике је у току
-Развој наставних материјала за примјену педагошко-дидактичких метода са учеником у центру. активност је такође у току.
Обука и координација текућих активности спроводи се од стране два међународна експерта г-ђа Мери Вилијамс и г-ђа Џенет Свингер, и једног локалног експерта г-дин Драгутин Шћекић. Вођа цјелокупног пројектног тима је г-ђа Лени ван дер Мер.