Manja slova Veća slova RSS
>

CARDS projekat Reforma tržišta rada i razvoj radne snage

Datum objave: 06.06.2008 12:39 | Autor: Međunarodna saradnja

Ispis Štampaj stranicu


Jedna od ključnih pretpostavki uspješnog sprovođenja reforme obrazovanja u Crnoj Gori je nastavni kadar spreman da primijeni savremene metode i oblike rada. Profesionalni razvoj i osposobljavanje nastavnika za primjenu novih, savremenih pedagoško - didaktičkih metoda je važan segment u izradnji društva znanja zasnovanog na ljudskom kapitalu, obrazovanju, istraživanjima i novacijama.
Cilj projekta je pružanje pomoći u reformisanju i modernizovanju javnog tržišta rada i usluga zapošljevanja, uključujući i širi kontekst pitanja koja se odnose na razvoj ljudskih resursa, kao dio šireg paketa podrške EU ekonomskim i socijalnim reformama u Crnoj Gori.
Komponenta projekta koja se direktno tiče obrazovanja odnosi se na aktivnosti usmjerene na učenje preduzetničkih vještina i na izgradnju kapaciteta na sjeveru Crne Gore za učenje uspjereno na učenika.
Procjenjuje se u ovom trenutku da će u budućnosti svaki pojedinac u toku profesionalnog života pet puta promijeniti zanimanje. Pred nama je zadatak da prilagodimo vaspitno - obrazovni sistem na način koji će odgovoriti potrebama savremenog društva. Potrebno je izgraditi ključne kompetencije multi-funkcionalni prenosivi paket znanja, vještina i stavova koje su neophodne svakom pojedincu za lično ispunjenje i razvoj, inkluziju i zapošljavanje.
Ove komponente kod učenika razvijaju nastavnici primejnom adekvatnih pedagoško-didaktičkih metoda i oblika rada, s obzirom na to da tradicionalna nastava nije dovoljna za postizanje ovih ciljeva i treba da ustupi mjesto nastavi sa učeniom u centru.
Projekat reforma tržišta rada i razvoj radne snage za jedan od svojih ciljeva iam poboljšanje zapošljivosti svih struktura stanovništva u Crnoj Gori, a posebno osvrćući se na činjenicu da su mladi buduća radna snaga i da će po završetku studija zauzeti mjesto na tržištu rada. Vrlo važan dio aktivnosti u okvru ovog projekta usmjeren je na izgradnju kapaciteta organizatora obrazovanja i osposobljavanja za razvoj ljudskih resursa.
Izgradnja kapaciteta organizatora obrazovanja i osposobljavanja za razvoj ljudskih resursa sprovedena je kroz sljedeće aktvivnosti:
-Obuka trenera: edukovano je 28 osoba predstavnika srednjih škola, i trening centra za obrazovanje odraslih. (dva puta po pet dana)
-Obuka rukovodilaca srednjoškolskih ustanova i ostalih organizatora obrazovanja. (dva puta po tri dana)
-Izrada priručnika za nastavnike je u toku
-Razvoj nastavnih materijala za primjenu pedagoško-didaktičkih metoda sa učenikom u centru. aktivnost je takođe u toku.
Obuka i koordinacija tekućih aktivnosti sprovodi se od strane dva međunarodna eksperta g-đa Meri Vilijams i g-đa Dženet Svinger, i jednog lokalnog eksperta g-din Dragutin Šćekić. Vođa cjelokupnog projektnog tima je g-đa Leni van der Mer.