Manja slova Veća slova RSSMedjunarodna saradnja

29.12.2011.

IZVJEŠTAJ SA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA KORAK PO KORAK - PROMJENA

U okviru Projekta Korak po korak – PROMJENA, koji je finasirao UNESCO, realizovan je socio-edukativni programa za život u porodici, zdravoj životnoj sredini, uz podsticanje razvoja sposobnosti komunikacije i uspješne integracije.

06.10.2011.

ETF PROJECT ON TEACHER TRAINING IN KEY COMPETENCIES IN MONTENEGRO

Key competences

With increasing expectations being made of the workforce in terms of flexibility, mobility and multitasking at the workplace, the EU’s policy drive to promote key competences in education reflects a growing interest by enterprises to engage and retain employees who possess a broad package of generic competences which can be applied to all workplaces. The Montenegrin 2017 Human Resource Development Discussion Paper particularly highlights the need for key competences in the country’s bid to ensure that its workforce is able meet the demands of the evolving economy. Between 2009 and 2011 the ETF will support the Montenegrin authorities in the development of both policy and practice in key competence promotion, with a particular focus on secondary schooling.

06.10.2011.

PROJEKAT ETF-a „OBUKA NASTAVNIKA U OBLASTI RAZVOJA KLJUČNIH KOMPETENCIJA U CRNOJ GORI“

Ključne kompetencije

Sve veća su očekivanja za radnu snagu po pitanju fleksibilnosti, mobilnosti i svestranosti na radnom mjestu. Politika Evropske unije teži promovisanju ključnih kompetencija u obrazovanju, koja su u skladu sa interesovanjima preduzeća da zadrže zaposlene, koji posjeduju kompetencije koje se mogu primijeniti na radnom mjestu. Dokument za diskusiju o razvoju ljudskih resursa u Crnoj Gori do 2017. godine naročito naglašava potrebu za ključnim kompetencijama i nastojanjima države da omogući stvaranje radne snage koja je sposobna da odgovori ekonomiji u razvoju.

06.06.2008.

CARDS projekat Reforma tržišta rada i razvoj radne snage

Jedna od ključnih pretpostavki uspješnog sprovođenja reforme obrazovanja u Crnoj Gori je nastavni kadar spreman da primijeni savremene metode i oblike rada. Profesionalni razvoj i osposobljavanje nastavnika za primjenu novih, savremenih pedagoško - didaktičkih metoda je važan segment u izradnji društva znanja zasnovanog na ljudskom kapitalu, obrazovanju, istraživanjima i novacijama.
Cilj projekta je pružanje pomoći u reformisanju i modernizovanju javnog tržišta rada i usluga zapošljevanja, uključujući i širi kontekst pitanja koja se odnose na razvoj ljudskih resursa, kao dio šireg paketa podrške EU ekonomskim i socijalnim reformama u Crnoj Gori.

24.01.2008.

Njemačko društvo za tehničku saradnju (GTZ) Projekat Unapređenje zapošljavanja putem stručnog obrazovanja (VET)

Projekat GTZ-VET je dio sveobuhvatne podrške održivom ekonomskom razvoju. U poslednjih pet godina Crna Gora je usvojila niz zakona o reformi obrazovanja. U ovom kontekstu Projekat pruža podršku crnogorskoj vladi pri stvaranju koherentne politike o stručnom obrazovanju i modernizaciji obrazovnog procesa, prilagođenog potrebama privrede.

28.06.2006.

Kultur Kontakt Austrija

Kultur Kontakt je austrijska organizacija sa dugom tradicijom u realizaciji međunarodnih projekata u ime austrijskog Saveznog ministarstva inostranih poslova i Saveznog ministarstva prosvjete, nauke i kulture.

Aktivnosti ove organizacije su usmjerene u dva pravca razvoj kulturne saradnje i obrazovanje. U oblasti obrazovanja Kultur Kontakt promoviše saradnju u regionu Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope kroz veliki broj programa. U saradnji sa partnerima u zemlji pomaže reforme stručnog obrazovanja zemalja u tranziciji. To se prije svega odnosi na područja Turizam i ugostiteljstvo, Ekonomija, pravo i administracija i mreže firmi za vježbu. Takođe, Kultur Kontakt pomaže stručne škole koje obrazuju učenike u oblasti Trgovina i Poljoprivreda i proizvodnja hrane

30.06.2004.

POSJETA POLJOPRIVREDNIM ŠKOLAMA U NORMANDIJI, FRANCUSKA

21-25. jun 2004. godine

Posjeta poljoprivrednim školama u Normandiji, Francuska je realizovana na poziv uprave poljoprivredne škole u Seesu (LYCÉE AGRICOLE DE SÉES) čija delegacija je boravila u radnoj posjeti Crnoj Gori u februaru 2004. godineDownload

26.04.2004.

Zanatska komora Koblenz

Centar za stručno obrazovanje već duže vrijeme ima intenzivnu saradnju sa Zanatskom komorom iz Koblenca na Projektu eksperimentalnog uvođenja dualnog sistema u sistem stručnog obrazovanja Crne Gore.

Kontakt:
Ost-West GmbH
Trg Sunca bb
Mediteranski sportski centar, 85310 Budva
Tel ++381 86 451 903
Fax ++381 86 451 908