Manja slova Veća slova RSS
>

Uputstvo za izradu obrazovnih programa u stručnom obrazovanju

Datum objave: 17.06.2004 10:14 | Autor: Propisi

Ispis Štampaj stranicu


Usvajanjem nove zakonske regulative od strane Skupštine Republike Crne Gore u decembru 2001. godine i formiranjem Savjeta za nastavne planove i programe Crne Gore, pristupilo se uspostavljaju organizacione infrastrukture koja je radila na pripremami dokumenta kao osnovu za izradu novih obrazovnih programa. Na predlog radnih grupa i koordinatora Savjet je u tom smislu i donio dva dokumenta "Osnove za obnovu nastavnih planova i programa" i "Upitstva za rad predmetnih komisija". Osim ovih dokumenta Komisija za obnovu nastavnih planova i programa u strubrazovanju donijela je "Osnove za obnovu nastavnih planova i programa u stručnom obrazovanju" u kome su definisani osnovni ciljevi obnove nastavnih planova i programa i date smjernice za definisanje nastavnih planova za različite nivoe stručnog obrazovanja i različita područja rada. Dokument je potvrdjen od strane Savjeta.
Novi koncept stručnog obrazovanja u Crnoj Gori je definisan Knjigom promjena, a zakonski je uredjen novom zakonskom regulativom, i to Opštim zakonom o obrazovanju i Zakonom o
stručnom obrazovanju. U cilju obezbjedjenja organizacione infrastrukture na pripremi obrazovnih programa i kataloga znanja, Komisija za obnovu nastavnih planova i programa u stručnom obrazovanju je usvojila
strategiju koja je prezentirana u dokumentu "Organizaciono uputstvo za rad komisja po područjima rada", koja definiše nivoe odgovornosti i zadatke subjekata u procesu pripreme obrazovnih programa.
Ovaj dokument "Izrada obrazovnih programa u stručnom obrazovanju" prvenstveno je
namijenjeno komisijama po područjima rada, radnim grupama, lokalnim ekspertskim timovima, lokalnim ekspertima i školama, kako bi se obrazovni programi pripremili u skladu sa zakonskim pretpostavkama i u odgovarajućoj formi dostaviti nadležnim savjetima. Uputstvo sadrži zakonom definisanu strukturu obrazovnih programa sa uputstvima za definisanje svih njenih elemenata, sa posebnom razradom pripreme kataloga znanja.Download