Мања слова Већа слова РСС
>

Предлог развоја система провјеравања и оцјењивања знања уценика

Датум објаве: 22.08.2005 17:43 | Аутор: Прописи

Испис Штампај страницу


Провјеравање и оцјењивање знања ученика је једно од најкомплекснијих питања васпитно-образовног рада како због образовне, тако и због своје психолошке, друштвене, економске и филозофске димензије. Основна интенција реформе је квалитетно образовање, постизање стандарда знања која су компатибилна са стандардима развијеног свијета. Разумије се, у дијагностицирању нивоа постигнутих компетенција од изузетног значаја су инструменти и поступци мјерења исхода образовног рада. Оцјењивање има вишеструки значај за све субјекте наставног рада, наставнике, ученике и родитеље. Оцјеном се ученик се обавјештава о постигнутим резултатима у остварењу постављених захтјева. Поред тога оцјена треба да има и мотивациону функцију, да мотивише ученика како би постигао боље резултате. Остварени успјех ученика је показатељ и наставнику о ефикасности његовог рада. Родитељ такође добија информацију о постигнућу дјетета и могућностима његовог напредовања. Познати су фактори који нарушавају метријску вриједност оцјене, као и предности и мане појединих облика оцјењивања. Да би успјешно вршио мјерење ученичких постигнућа, наставник мора имати задовољавајућу педагошко-психолошку и докимолошку културу. Наставник мора знати да ниједан начин оцјењивања ако се искључиво примјењује не даје објективне резултате, те не може бити узет као једини извор информација о постигнућима ученика. Излаз може бити само у коришћењу више различитих начина оцјењивања знања ученика.
Предлог развоја система...