Мања слова Већа слова РСС
>

Стратегија образовања одраслих Црне Горе

Датум објаве: 12.05.2006 12:14 | Аутор: Прописи

Испис Штампај страницу


Стратегија образовања одраслих за Црну Гору разрађује принципе које је поставио Закон о образовању одраслих.

Стратегија је припремљена у процесу консултовања између заинтересованих страна које је организовао Национални тим за израду Стратегије образовања одраслих за Црну Гору (НАЛСТ). У току припреме Стратегије, Национални тим је одржавао консултације, састанке и радионице о значајним питањима образовања одраслих и сакупио мишљења и сугестије путем циљаног упитника. НАЛСТ је припремио Стратегију уз експертску и финансијску помоћ ЕТФ- Европске Фондације за обуку. ЕТФ подржава развој образовања одраслих у државама Западног Балкана, у складу са стратегијама Европске Уније о запошљавању и доживотном учењу.
На основу анализа постојећег стања у Црној Гори, европских искустава и процјене будућих могућности, Стратегија дефинише приоритетне циљеве, који обезбјеђују услове да Црна Гора у одређеном периоду постане друштво које учи, који подржавају развој тржишне економије (у складу са Агендом економских реформи за Црну Гору) и повећавају социјално укључивање, доприносећи на тај начин смањењу незапослености и сиромаштва.

Стратегија најављује план чија ће реализација омогућити унапређивање црногорске привреде и живота црногорских грађана. За краткорочни период планира се:
- повећање подршке малим и средњим предузећима која обучавају запослене за производњу са високом продуктивношћу;
-унапређивање реализације програмā обуке одраслих које Завод за запошљавање организује за незапослена лица, блиско сарађујући са послодавцима;
-убрзање програма сертификације и процјене, почевши од области које су од стратешког значаја за развој Црне Горе, и друго.
У дужем периоду, биће реализован и преостали дио активности које предвиђа Стратегија, као на примјер:
-активности на пружању базичних знања и вјештина које су кадровима потребне за одрживу запошљивост, са нарочито осмишљеним програмима помоћи за циљне групе са посебним потребама;
-побољшање квалитета инфраструктуре за образовање одраслих и обуку кадрова за методе које су примјерене раду са одраслим лицима;
-развијање широког опсега учења одраслих у циљу стицања друштвених и економских бенефиција, укључујући и све облике образовања.
Осим ових, Стратегија садржи и многе друге мјере и активности чија ће реализација омогућити побољшање живота црногорских грађана и развој привреде у Републици.

Стратегија ће Црној Гори пружити могућност да даље развија релативно дугу традицију у образовању одраслих и, на тај начин, подстаћи привредни развој и добробит њених грађана.
Доwнлоад