Мања слова Већа слова РССпрописи

11.08.2004.

Закон о стручном образовању

Процес промјена у образовном систему Републике Црне Горе започео је 2000. године креирањем и дефинисањем основних развојних праваца и визија у образовању те доношењем крајем 2001. године, од стране Владе Републике Црне Горе, стратешког документа "Књига промјена". Наведени документ, који је подржао доминантан дио стручне и опште јавности, представља интегралну композицију савременог система образовања, у мјери могућег, полазећи од наше досадашње праксе, европских искустава и циљева који се желе досегнути.
Нови сет закона у области образовања и васпитања, који чине 6 закона, припремљен је у складу са опредјељењима, концепцијама и принципима који су изражени у наведеним документима.
.....
....Доwнлоад

17.06.2004.

Полазне основе за прилагођавање извођења програма основне школе образовању одраслих

Савјет за образовање одраслих је на ВИ сједници одржаној у Подгорици 23.12.2003. године дао сагласност на документ Полазне основе за прилагођавање извођења програма основне школе образовању одраслих.
Документ је полазна основа за прилагођавање извођења јавно важећег програма основног образовања и васпитања образовању одраслих, који реализују школе, раднички и народни универзитети и други извођачи.
Основно образовање је фундамент који омогућује надоградњу и наставак сваког другог образовања и обучавања током читавог човјековог живота, чиме се стварају услови за остварење концепта доживотног образовања.

17.06.2004.

Полазне основе за прилагођавање извођења програма гимназије образовању одраслих

Савјет за образовање одраслих је на ВИ сједници одржаној у Подгорици 23.12.2003. године дао сагласност на документ Полазне основе за прилагођавање извођења програма гимназије образовању одраслих.
Полазним основама утврђује се начин прилагођавања извођења гимназијског образовања за одрасле.
Програм гимназијског образовања прилагођен одраслим, урадиће се на основу плана и програма гимназијског образовања за младе.

17.06.2004.

Упутство за израду образовних програма у стручном образовању

Овај документ је урадјен уз инструкције експерта пр.др Зденка Медвеша, из Републике Словеније, који је радио на обуци радне групе за припрему каталаога знања у стручном образовању, у оквиру "Пројеката техничке подршке стручном образовању у Црној Гори" током фебруара 2003.Доwнлоад

17.06.2004.

Основе за обнову наставних планова и програма стручног образовања

Савјет за наставне планове и програме Црне Горе је на ВИ сједници одржаној у Подгорици, 25.12.2002. године дао сагласност на документ Основе за обнову наставних планова и програма стручног образовањаДоwнлоад

17.06.2004.

Методологија за припремање и извођење програма обуке за одрасле

Овај материјал је направљен у оквиру пројекта "Техничка подршка стручном образовању и обуци у Црној Гори", који реализује Европска агенција за реконструкцију као помоћ МПН РЦГ у реформи стручног образовања. Материјал је резултат рада више учесника на неколико семинара, а текст су сажели Божидар Шишевић, Драган Николић, Љиљана Гарић, Марија Крстић, Александра Љешковић, Веселинка Калезић и Горан Маловић. Страни консултанти који су са групом радили на изради овог документа су Тим Тyнан из Ирске и Боштјан Згонц из Словеније. У изради методолошког приступа изради стандарда занимања учествовала је Зора Боги��евић.Доwнлоад

26.04.2004.

Закон о образовању одраслих

Одрасли се могу током живота образовати, проширивати, продубљивати и осавремењавати, знање и вјештине кроз организовани процес образовања и на други начин, провјеравати тако стечено знање и вјештине и доказивати њихово јавно важење, у складу са овим и другим законом.
Образовање одраслих, које се реализује по програмима основног образовања и васпитања, средњег општег образовања и стручног образовања, остварује се у складу са овим законом и законима који регулишу те области образовања.
Високошколско образовање одраслих остварује се у складу са законом којим се регулише та област образовања.
Доwнлоад

26.04.2004.

Општи закон о образовању и васпитању

Овим законом уређују се организација и услови за обављање образовног и васпитног рада у областима: предшколског васпитања и образовања, основног образовања и васпитања, сред-њег општег образовања, стручног образовања, васпитања и образовања лица са посебним потребама и образовања одраслих. Доwнлоад