Manja slova Veća slova RSSpropisi

11.08.2004.

Zakon o stručnom obrazovanju

Proces promjena u obrazovnom sistemu Republike Crne Gore započeo je 2000. godine kreiranjem i definisanjem osnovnih razvojnih pravaca i vizija u obrazovanju te donošenjem krajem 2001. godine, od strane Vlade Republike Crne Gore, strateškog dokumenta "Knjiga promjena". Navedeni dokument, koji je podržao dominantan dio stručne i opšte javnosti, predstavlja integralnu kompoziciju savremenog sistema obrazovanja, u mjeri mogućeg, polazeći od naše dosadašnje prakse, evropskih iskustava i ciljeva koji se žele dosegnuti.
Novi set zakona u oblasti obrazovanja i vaspitanja, koji čine 6 zakona, pripremljen je u skladu sa opredjeljenjima, koncepcijama i principima koji su izraženi u navedenim dokumentima.
.....

....Download

17.06.2004.

Polazne osnove za prilagođavanje izvođenja programa osnovne škole obrazovanju odraslih

Savjet za obrazovanje odraslih je na VI sjednici održanoj u Podgorici 23.12.2003. godine dao saglasnost na dokument Polazne osnove za prilagođavanje izvođenja programa osnovne škole obrazovanju odraslih.
Dokument je polazna osnova za prilagođavanje izvođenja javno važećeg programa osnovnog obrazovanja i vaspitanja obrazovanju odraslih, koji realizuju škole, radnički i narodni univerziteti i drugi izvođači.
Osnovno obrazovanje je fundament koji omogućuje nadogradnju i nastavak svakog drugog obrazovanja i obučavanja tokom čitavog čovjekovog života, čime se stvaraju uslovi za ostvarenje koncepta doživotnog obrazovanja.

17.06.2004.

Polazne osnove za prilagođavanje izvođenja programa gimnazije obrazovanju odraslih

Savjet za obrazovanje odraslih je na VI sjednici održanoj u Podgorici 23.12.2003. godine dao saglasnost na dokument Polazne osnove za prilagođavanje izvođenja programa gimnazije obrazovanju odraslih.
Polaznim osnovama utvrđuje se način prilagođavanja izvođenja gimnazijskog obrazovanja za odrasle.
Program gimnazijskog obrazovanja prilagođen odraslim, uradiće se na osnovu plana i programa gimnazijskog obrazovanja za mlade.

17.06.2004.

Uputstvo za izradu obrazovnih programa u stručnom obrazovanju

Ovaj dokument je uradjen uz instrukcije eksperta pr.dr Zdenka Medveša, iz Republike Slovenije, koji je radio na obuci radne grupe za pripremu katalaoga znanja u stručnom obrazovanju, u okviru "Projekata tehničke podrške stručnom obrazovanju u Crnoj Gori" tokom februara 2003.Download

17.06.2004.

Osnove za obnovu nastavnih planova i programa stručnog obrazovanja

Savjet za nastavne planove i programe Crne Gore je na VI sjednici održanoj u Podgorici, 25.12.2002. godine dao saglasnost na dokument Osnove za obnovu nastavnih planova i programa stručnog obrazovanjaDownload

17.06.2004.

Metodologija za pripremanje i izvođenje programa obuke za odrasle

Ovaj materijal je napravljen u okviru projekta "Tehnička podrška stručnom obrazovanju i obuci u Crnoj Gori", koji realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju kao pomoć MPN RCG u reformi stručnog obrazovanja. Materijal je rezultat rada više učesnika na nekoliko seminara, a tekst su saželi Božidar Šišević, Dragan Nikolić, Ljiljana Garić, Marija Krstić, Aleksandra Lješković, Veselinka Kalezić i Goran Malović. Strani konsultanti koji su sa grupom radili na izradi ovog dokumenta su Tim Tynan iz Irske i Boštjan Zgonc iz Slovenije. U izradi metodološkog pristupa izradi standarda zanimanja učestvovala je Zora Bogićević.Download

26.04.2004.

Zakon o obrazovanju odraslih

Odrasli se mogu tokom života obrazovati, proširivati, produbljivati i osavremenjavati, znanje i vještine kroz organizovani proces obrazovanja i na drugi način, provjeravati tako stečeno znanje i vještine i dokazivati njihovo javno važenje, u skladu sa ovim i drugim zakonom.
Obrazovanje odraslih, koje se realizuje po programima osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg opšteg obrazovanja i stručnog obrazovanja, ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom i zakonima koji regulišu te oblasti obrazovanja.
Visokoškolsko obrazovanje odraslih ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše ta oblast obrazovanja.
Download

26.04.2004.

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju

Ovim zakonom uređuju se organizacija i uslovi za obavljanje obrazovnog i vaspitnog rada u oblastima: predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja, sred-njeg opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja, vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim potrebama i obrazovanja odraslih. Download