Manja slova Veća slova RSS
>

BIENVENUE AU MONTENEGRO!

BIENVENUE AU MONTENEGRO!
Datum objave: 18.01.2011 08:51 | Autor: Dejan Stanić

Ispis Štampaj stranicu


Doc. dr Ivona Jovanović

Edina Mandić-Abdić

Bienvenue au Montenegro!

Udžbenik francuskog jezika za I razred srednjih stručnih škola

Područje rada: Trgovina, turizam i ugostiteljstvo

2008.

 

Izdavač

CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

Podgorica Crna Gora

 

Odgovorni urednik

Radoje Radunović

 

Recenzenti

Doc. dr Dragan Bogojević

Doc. dr Milan Barac

Mr Jasmina Nikčević

Marina Mirović-Vlajin

 

Tehnički urednik

Dejan Stanić

 

Dizajn i priprema za štampu

Ana Matić

Marko Radunović (piktogrami)

Mr Stevan Kordić (fotografija na koricama)

 

Ilustracije

Sandra Đurbuzović-Dimitrijević

 

Štampa

IVPE d.o.o, Cetinje

 

Tiraž

2000

 

ISBN 978-86-7796-027-8

 

©Copyright

Sva prava na ovaj udžbenik su zadržana.

Prema Zakonu o autorskim pravima, nijedan dio ovog udžbenika ne smije se, u bilo kojoj formi ili obliku, umnožavati, čuvati u bazi podataka ili dalje prosljeđivati bez odobrenja Izdavača.

 

Savjet za stručno obrazovanje je Rješenjem br. 11-58 od 04.07.2008. godine odobrio ovaj udžbenik za upotrebu.

 

Udžbenik je realizovan u sklopu projekta „Obezbjeđivanje udžbenika u stručnom obrazovanju" uz pomoć Vlade Kraljevine Norveške.

Izradu udžbenika pomogli: Ambasada Francuske u Crnoj Gori i Francuski kulturni centar u Podgorici.

 PREDGOVOR

Udžbenik francuskog jezika za I razred srednjih škola za područja rada trgovina, turizam i ugostiteljstvo
Bienvenue au Montenegro!

Udžbenik francuskog jezika, Bienvenue au Montenegro, namijenjen je učenicima i učenicama I razreda srednjih turističkih i ugostiteljskih škola u Crnoj Gori koji započinju sa učenjem francuskog jezika u srednjoj školi, kao i svim onima, koji su počev od 3. ciklusa osnovne škole (7. razred) izučavali francuski jezik kao obavezni izborni predmet.
Bienvenue au Montenegro ima za cilj da za ukupno 108, planom i programom predviđenih nastavnih časova godišnje osposobi učenike za osnovnu komunikaciju na francuskom jeziku u okviru turističke i hotelijerske struke, otkrivajući im istovremeno i najvažnija obilježja francuskog društva i francuske civilizacije (geografiju, klimu, praznike, navike u ishrani i turističke potencijale Francuske). U udžbeniku je predstavljena i osnovna stručna terminologija koja, osim francuskih, obuhvata i nazive crnogorskih specijaliteta, crnogorskih suvenira, određenih lokalnih turističkih atrakcija i zanimljivosti za koje, posljednjih godina, sve brojniji francuski turisti u Crnoj Gori iskazuju posebno interesovanje.
Prilikom izrade udžbenika posebno je uzeta u obzir činjenica da će učenici u svom budućem radu uglavnom ugošćavati turiste iz frankofonih zemalja, na tlu Crne Gore. Iz tog se razloga radnja prikazana u udžbeniku odigrava na crnogorskom primorju, u mjestu Petrovac, odnosno u hotelu Palas koji već nekoliko godina uzastopno dočekuje veliki broj francuskih turista.
Udžbenik je podijeljen u 8 didaktičkih cjelina (Lekcija -Unite) od kojih su, u svakoj, (osim u prvoj, uvodnoj, nazvanoj Unite 0), predstavljene osnovne jezičke funkcije koje proizilaze iz govornih situacija unutar određenih sektora u hotelijerstvu.
Predviđeno je da nastavnik/nastavnica francuskog jezika svakoj lekciji posveti mjesec dana; lekcije 0, 1, 2 i 3 obrađuju se tokom prvog, a lekcije 4, 5, 6 i 7 tokom drugog polugodišta. Svaka lekcija (osim Unite 0) sastoji se od 16 strana od kojih su prva i druga uvodne i prikazuju autentične dokumente i ilustracije u vezi sa temom koja se obrađuje u lekciji. Na trećoj strani predstavljena je transkripcija osnovnog teksta snimljenog na CD-u priloženom uz udžbenik. Na četvrtoj strani svake lekcije prezentovan je gramatički i leksički sadržaj, a na petoj strani se nalaze vježbe slušanja i razumijevanja koje su u vezi sa situacijom prezentovanom u prvobitnom tekstu. Narednih 8 stranica sastoje se iz vježbi i profesionalnih aktivnosti; u njima dominiraju aktivnosti kojima se uvježbava usmeno razumijevanje i izražavanje, vještine za kojima turistički poslenici iskazuju daleko veće potrebe u odnosu na pismenu komunikaciju. Na pretposljednje dvije stranice svake lekcije prikazan je civilizacijski sadržaj, dok je posljednja stranica predviđena za provjeru jezičkih sposobnosti (Bilan).
U želji da se adolescentima kojima je ovaj udžbenik namijenjen ukaže i na izuzetnu melodičnost francuskog jezika, u svakoj lekciji predstavljen je izbor stihova francuske poezije, ujedno snimljen i na CD-u.

Autorke