Manja slova Veća slova RSS
>

PRAKTIČNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA ZA KONOBARA

PRAKTIČNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA ZA KONOBARA
Datum objave: 18.01.2011 09:04 | Autor: Dejan Stanić

Ispis Štampaj stranicu


Radoslav Milićević

PRAKTIČNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA

(obrazovni program Konobar)

udžbenik za I i II razred srednjih stručnih škola

Područje rada
Trgovina, turizam i ugostiteljstvo

2008.

 

Izdavač:

CSO

Podgorica

Crna Gora

 

Odgovorni urednik:

Radoje Radunović

 

Recenzenti:

Prof. dr Aleksa Vučetić

Doc. dr Darko Lacmanović

Vladimir Bulajić, viši organizator rada u ugostiteljstvu

Ranka Božović, dipl. psiholog

Vesna Ćetković, dipl. pedagog

 

Tehnički urednik:

Dejan Stanić

 

Lektor:

Aleksandra Delibašić

 

Dizajn i priprema za štampu:

IdeaGroup d.o.o, Podgorica

 

Štampa:

IVPE d.o.o, Cetinje

 

Tiraž:

2000

 

ISBN 978-86-7796-023-0

 

©Copyright

Sva prava na ovaj udžbenik su zadržana.

Prema Zakonu o autorskim pravima, nijedan dio ovog udžbenika ne smije se, u bilo kojoj formi ili obliku, umnožavati, čuvati u bazi podataka ili dalje prosljeđivati bez odobrenja Izdavača.

Savjet za stručno obrazovanje je Rješenjem br. 11-34 od 06.06.2008. godine odobrio ovaj udžbenik za upotrebu.

Udžbenik je realizovan u sklopu projekta „Obezbjeđivanje udžbenika u stručnom obrazovanju“ uz pomoć Vlade Kraljevine NorveškePredgovor

Razvoj turizma i ugostiteljstva pored prirodnih resursa, materijalnih, kulturnih i drugih vrijednosti na prvo mjesto stavlja kadrove. Zato je neophodno u planiranju i razvoju ove privredne grane, potencirati obrazovanje i osposobljavanje kadrova, a naročito kadrova koji pružaju neposredne usluge.
Pišući ovaj udžbenik, pridržavajući se nastavnog plana i programa, nastojao sam da ga prilagodim savremenom razvoju ugostiteljstva i turizma, a načinom sistematizovanja građe i stilom izlaganja učinim lako prihvatljivim svim korisnicima. Akcenat je stavljen na tehničko-tehnološki aspekt, odnosno, na samu tehniku pružanja usluga u ugostiteljstvu, koje su pod pritiskom vremena, novih tehnologija, nove savremenije opreme, novih želja gostiju, s ciljem pronalaženja nečeg novog čime će gosti biti još zadovoljniji.
Svaki učenik koji savlada gradivo ovog udžbenika, usvojiće znanja koja su mu neophodna u budućem radu u ugostiteljstvu i u praksi neće naići na područja koja su mu nepoznata u pružanju usluga hrane, pića i napitaka.
Naše uključivanje u evropske tokove rada i života, približava nas vremenu kada će se znanje više cijeniti. Zato sam nastojao da što detaljnije obradim inventar u ugostiteljstvu, i osnovne karakteristike pružanja usluga ishrane, pića i napitaka. To sve sa ciljem da se naši učenici, sjutra zaposleni, što bolje pripreme, da budu ravnopravni sa kolegama iz inostranstva.
Naglašavam da kvalitet ovog udžbenika umnogome zavisi od gospode recenzenata i od stručnog kadra, kojim se najtoplije zahvaljujem na velikom trudu koji su uložili čitajući rukopis i dobronamjernom sugestijama sa željom da udžbenik bude što bolji.

Autor