Manja slova Veća slova RSS
>

GRAĐEVINSKI MATERIJALI ZA ARHITEKTONSKOG TEHNIČARA

GRAĐEVINSKI MATERIJALI ZA ARHITEKTONSKOG TEHNIČARA
Datum objave: 18.01.2011 10:03 | Autor: Dejan Stanić

Ispis Štampaj stranicu


Mr Radmila Sinđić-Grebović
GRAĐEVINSKI MATERIJALI
(obrazovni program Arhitektonski tehničar)
Udžbenik za I razred srednjih stručnih škola
Područje rada: Građevina, arhitektura i geodezija
2008.

Izdavač:
CSO
Podgorica
Crna Gora

Odgovorni urednik:
Radoje Radunović

Recenzenti:
Dr Radomir Zejak
Dr Radenko Pejović
Branka Roganović, dipl. ing.
Vesna Radišić, dipl. ing.
Radovan Damjanović, dipl. pedagog

Tehnički urednik:
Dejan Stanić

Lektor:
Dr Miodrag Jovanović

Dizajn i priprema za štampu:
MontImprex d.o.o, Podgorica

Štampa:
IVPE d.o.o, Cetinje

Tiraž:
500

ISBN 978-86-7796-025-4

©Copyright
Sva prava na ovaj udžbenik su zadržana.
Prema Zakonu o autorskim pravima, nijedan dio ovog udžbenika ne smije se, u bilo kojoj formi ili obliku, umnožavati, čuvati u bazi podataka ili dalje prosljeđivati bez odobrenja Izdavača.

Savjet za stručno obrazovanje je Rješenjem br. 11-42 od 20.06.2008. godine odobrio ovaj udžbenik za upotrebu.

Udžbenik je realizovan u sklopu projekta „Obezbjeđivanje udžbenika u stručnom obrazovanju“ uz pomoć Vlade Kraljevine Norveške.


PREDGOVOR

Ovaj udžbenik je napisan u skladu sa programom za predmet Građevinski materijali koji se izučava u I razredu srednjih stručnih škola, za obrazovni program „Arhitektonski tehničar/Arhitektonska tehničarka“. Stoga je prvenstveno namijenjen učenicima koji izučavaju predmet Građevinski materijali prema tom programu.
Nastojalo se da tekst sadrži informacije koje obezbjeđuju savremen pristup proučavanju građevinskih materijala, a da istovremeno ne umanji značaj tradicionalnog u njima. Postojala je želja da se prikaže veza građevinskih materijala sa prirodom, kao izvornim mjestom njihovog nastanka i mjestom u kojem traju nakon upotrebe, samo u izmijenjenoj formi. Nastojalo se da se obrađena materija učini očiglednom i ostavi prostor za logičko zaključivanje i praktičnu primjenu. Odabran je veliki broj ilustracija koje bliže opisuju izučavanu tematiku i pružaju informaciju opažanjem. I to nije sve...
Nadam se da postoji dovoljno razloga da materija pobudi interesovanje potencijalnih čitalaca. To mogu biti svi koje interesuju građevinski materijali, iz bilo kojeg razloga.
Izložena materija je sastavljena od sedamnaest cjelina: opšteg - uvodnog dijela, petnaest poglavlja - od kojih se svako odnosi na po jednu vrstu ili grupu građevinskih materijala i dodatka u kojem su obrađeni standardi. Na početku svake teme dat je sadržaj, definisani ciljevi i izdvojen određen broj termina koji su obuhvaćeni temom. U okviru razrade svake teme postoje sadržaji koji su izdvojeni okvirom i predstavljaju dodatne informacije koje ne moraju biti obuhvaćene obaveznim programom. Treba ih shvatiti kao mogućnost slobodnog izbora da se sazna više, da se razumije bolje.
Rezimei na kraju svake cjeline predstavljaju sažet pregled informacija datih u tekstu. Mogu se koristiti kao podsjetnik ili kao pokazatelj o prihvatanju osnovnih informacija. Pitanja i zadaci su koncipirani tako da navedu na razmišljanje i zaključivanje - na osnovu logičkog usvajanja izloženih informacija, upoređivanja i sopstvenog rezimiranja pojedinih cjelina.
Nadam se da će čitaoci ovog udžbenika, bilo da su ga koristili u okviru svog redovnog obrazovanja ili kao dodatni izvor informacija, naći razlog da ga trajno zadrže i ponovo koriste.

Autorka

SADRŽAJ

Opšti dio
1. Osnove geologije
2. Kameni materijal
3. Voda
4. Keramički materijali
5. Pucolani i zgure
6. Veziva u građevinarstvu
7. Malteri
8. Betoni
9. Metali i legure
10. Staklo
11. Drvo
12. Ugljovodonična veziva
13. Plastične mase
14. Boje, lakovi i kitovi
15. Savremeni materijali
Standardi
Rječnik