Мања слова Већа слова РСС
>

ПРАКТИЧНА НАСТАВА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗАНИМАЊА ЗА МОНТЕРА СУВЕ ГРАДЊЕ

ПРАКТИЧНА НАСТАВА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗАНИМАЊА ЗА МОНТЕРА СУВЕ ГРАДЊЕ
Датум објаве: 18.01.2011 10:26 | Аутор: Дејан Станић

Испис Штампај страницу


Доц. др Милош Кнежевић
Мр Страхиња Павловић
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
СА ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗАНИМАЊА
(образовни програм Монтер суве градње)
уџбеник за И и ИИ разред средњих стручних школа
Подручје рада
Грађевина, архитектура и геодезија
2008.

Издавач:
ЦСО
Подгорица
Црна Гора

Одговорни уредник:
Радоје Радуновић

Рецензенти:
Проф. др Душко Лучић
Доц. др Снежана Рутешић
Бранислав Павићевић, дипл. инг.
Предраг Мартиновић, дипл. инг.
Бранка Мартиновић, дипл. педагог

Технички уредник:
Дејан Станић

Лектор:
Снежана Поповић

Дизајн и припрема за штампу:
ИдеаГроуп д.о.о, Подгорица

Штампа:
ИВПЕ д.о.о, Цетиње

Тираж:
500

ИСБН 978-86-7796-029-2

©Цопyригхт
Сва права на овај уџбеник су задржана.
Према Закону о ауторским правима, ниједан дио овог уџбеника не смије се, у било којој форми или облику, умножавати, чувати у бази података или даље просљеђивати без одобрења Издавача.

Савјет за стручно образовање је Рјешењем бр. 11-64 од 16.07.2008. године одобрио овај уџбеник за употребу.

Уџбеник је реализован у склопу пројекта „Обезбјеђивање уџбеника у стручном образовању“ уз помоћ Владе Краљевине Норвешке.


ПРЕДГОВОР

Овај уџбеник је намијењен ученицима И и ИИ разреда средње грађевинске школе образовног програма монтер-монтерка суве градње у оквиру практичне наставе са технологијом занимања.
Уџбеник је настао као производ истраживања и искуства аутора, захваљујући чему је усмено пренешена материја преточена у писану форму.
У оквиру уџбеника дата су одговарајућа питања и задаци које не треба схватити само као провјеру знања јер нам је жеља да подстакнемо ученика на размишљање и на стицање знања логичним путем.
Изражавамо захвалност рецензентима уџбеника, који су нам својим савјесним и стручним рецензијама помогли да побољшамо коначну редукцију текста.
Такође, изражавамо захвалност компанији „Саинт-Гобаин“ и госп. Видану Митровићу, као и компанији „Атена-Бохор“ и госп. Видоју Попари који су нам уступили материјале које смо имплементирали у уџбенику.
Бићемо захвални и свима који нам упуте добронамјерне приједлоге, примједбе и сугестије.

Аутори

САДРЖАЈ

1. Увод у суву градњу
2. Лијепљење гипс-картонских плоча на зидове – суво малтерисање
3. Облагање зидова,стубова и греда
4. Монтажа преградних зидова на металним и дрвеним потконструкцијама
5. Израда подних облога
6. Израда спуштених и касетираних плафона
7. Облагање поткровља
8. Израда скица, цртежа и спецификација
9. Спојеви елеменатасуве градње
10. Обрада спојева са и без употребе бандажних трака
11. Нормативи за израду сувомонтажних елемената од гипсаних материјала