Manja slova Veća slova RSS
>

PRAKTIČNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA ZA MONTERA SUVE GRADNJE

PRAKTIČNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA ZA MONTERA SUVE GRADNJE
Datum objave: 18.01.2011 10:26 | Autor: Dejan Stanić

Ispis Štampaj stranicu


Doc. dr Miloš Knežević
Mr Strahinja Pavlović
PRAKTIČNA NASTAVA
SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA
(obrazovni program Monter suve gradnje)
udžbenik za I i II razred srednjih stručnih škola
Područje rada
Građevina, arhitektura i geodezija
2008.

Izdavač:
CSO
Podgorica
Crna Gora

Odgovorni urednik:
Radoje Radunović

Recenzenti:
Prof. dr Duško Lučić
Doc. dr Snežana Rutešić
Branislav Pavićević, dipl. ing.
Predrag Martinović, dipl. ing.
Branka Martinović, dipl. pedagog

Tehnički urednik:
Dejan Stanić

Lektor:
Snežana Popović

Dizajn i priprema za štampu:
IdeaGroup d.o.o, Podgorica

Štampa:
IVPE d.o.o, Cetinje

Tiraž:
500

ISBN 978-86-7796-029-2

©Copyright
Sva prava na ovaj udžbenik su zadržana.
Prema Zakonu o autorskim pravima, nijedan dio ovog udžbenika ne smije se, u bilo kojoj formi ili obliku, umnožavati, čuvati u bazi podataka ili dalje prosljeđivati bez odobrenja Izdavača.

Savjet za stručno obrazovanje je Rješenjem br. 11-64 od 16.07.2008. godine odobrio ovaj udžbenik za upotrebu.

Udžbenik je realizovan u sklopu projekta „Obezbjeđivanje udžbenika u stručnom obrazovanju“ uz pomoć Vlade Kraljevine Norveške.


PREDGOVOR

Ovaj udžbenik je namijenjen učenicima I i II razreda srednje građevinske škole obrazovnog programa monter-monterka suve gradnje u okviru praktične nastave sa tehnologijom zanimanja.
Udžbenik je nastao kao proizvod istraživanja i iskustva autora, zahvaljujući čemu je usmeno prenešena materija pretočena u pisanu formu.
U okviru udžbenika data su odgovarajuća pitanja i zadaci koje ne treba shvatiti samo kao provjeru znanja jer nam je želja da podstaknemo učenika na razmišljanje i na sticanje znanja logičnim putem.
Izražavamo zahvalnost recenzentima udžbenika, koji su nam svojim savjesnim i stručnim recenzijama pomogli da poboljšamo konačnu redukciju teksta.
Takođe, izražavamo zahvalnost kompaniji „Saint-Gobain“ i gosp. Vidanu Mitroviću, kao i kompaniji „Atena-Bohor“ i gosp. Vidoju Popari koji su nam ustupili materijale koje smo implementirali u udžbeniku.
Bićemo zahvalni i svima koji nam upute dobronamjerne prijedloge, primjedbe i sugestije.

Autori

SADRŽAJ

1. Uvod u suvu gradnju
2. Lijepljenje gips-kartonskih ploča na zidove – suvo malterisanje
3. Oblaganje zidova,stubova i greda
4. Montaža pregradnih zidova na metalnim i drvenim potkonstrukcijama
5. Izrada podnih obloga
6. Izrada spuštenih i kasetiranih plafona
7. Oblaganje potkrovlja
8. Izrada skica, crteža i specifikacija
9. Spojevi elemenatasuve gradnje
10. Obrada spojeva sa i bez upotrebe bandažnih traka
11. Normativi za izradu suvomontažnih elemenata od gipsanih materijala