Manja slova Veća slova RSS
>

MAŠINE, APARATI I OPERACIJE SA AUTOMATIKOM

MAŠINE, APARATI I OPERACIJE SA AUTOMATIKOM
Datum objave: 18.01.2011 15:08 | Autor: Dejan Stanić

Ispis Štampaj stranicu


Dr Biljana Damjanović-Vratnica
Dr Slavko Mirecki
MAŠINE, APARATI I OPERACIJE SA AUTOMATIKOM
(obrazovni program Prerađivač mlijeka)
udžbenik za II i III razred srednjih stručnih škola
Područje rada
Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, veterina
2008.

Izdavač:
CSO
Podgorica
Crna Gora

Odgovorni urednik:
Radoje Radunović

Recenzenti:
Prof. dr Aleksandar Š. Tolić
Prof. dr Spasenija Milanović
Nata Konatar, dipl. ing.
Lidija Kujačić, dipl. ing.
Biljana Terzić, dipl. pedagog

Tehnički urednik:
Dejan Stanić

Lektor:
Irena Ivanović

Dizajn i priprema za štampu:
MontImprex d.o.o, Podgorica

Štampa:
IVPE d.o.o, Cetinje

Tiraž:
1000

ISBN 978-86-7796-028-5

©Copyright
Sva prava na ovaj udžbenik su zadržana.
Prema Zakonu o autorskim pravima, nijedan dio ovog udžbenika ne smije se, u bilo kojoj formi ili obliku, umnožavati, čuvati u bazi podataka ili dalje prosljeđivati bez odobrenja Izdavača.

Savjet za stručno obrazovanje je Rješenjem br. 11-63
od 16.07.2008. godine odobrio ovaj udžbenik za upotrebu.

Udžbenik je realizovan u sklopu projekta „Obezbjeđivanje udžbenika u stručnom obrazovanju“ uz pomoć Vlade Kraljevine Norveške.


PREDGOVOR

Mašine, aparati i operacije sa automatikom je udžbenik namjenjen učenicima srednjih stručnih škola iz područja rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.
Do izdavanja ove stručne knjige došlo je prvenstveno zbog potrebe da se na jednom mjestu prikažu sve osnovne oblasti pomenutog naslova.
Izložena materija se izučava tokom dvije godine, a cjelokupno gradivo je usklađeno sa aktuelnim nastavnim planom i programom za ovaj predmet. Zbog toga, neka poglavlja u knjizi su obrađena detaljnije, a druga su manje opširna ili se samo pominju. Izostavljen je značajan broj vježbi kako udžbenik, i ovako obiman, ne bi bio još obimniji.
Nastojali smo da interpretiramo materiju koja će omogućiti učenicima, da, koristeći se već stečenim znanjima iz matematike, fizike i mašinskih elemenata što cjelovitije shvate sadržaje koji su izuzetno značajni za njihovo uspješno uključivanje u proces rada.
Očekujemo da će uz pažljiv i znalački odnos predmetnih nastavnika, ovaj udžbenik biti značajna pomoć učenicima smjera kojem je namijenjen.
Želimo da se zahvalimo stručnjacima iz škola i drugim stručnim licima iz oblasti na sugestijama, kao i svima koji su nam na bilo koji način pomogli u toku pisanja ovog udžbenika.

Autori


SADRŽAJ

1. UVOD
2. OSNOVI HIDRAULIKE
3. TRANSPORT MATERIJALA
4. SITNJENJE I PROSIJAVANJE
5. MIJEŠANJE
6. RAZDVAJANJE FAZA
7. PRENOS TOPLOTE
8. HLAĐENJE
9. UKUVAVANJE
10. DESTILACIJA
11. FENOMENI PRENOSA MASE
12. KONDICIONISANJE VAZDUHA
13. SUŠENJE
14. RASTVARANJE I KRISTALIZACIJA
15. EKSTRAKCIJA, APSORPCIJA I ADSORPCIJA
16. SISTEMI UPRAVLJANJA I REGULACIJE
RJEČNIK