Manja slova Veća slova RSS
>

GRAĐEVINSKI MATERIJALI ZA MONTERA SUVE GRADNJE I TESARA

GRAĐEVINSKI MATERIJALI ZA MONTERA SUVE GRADNJE I TESARA
Datum objave: 18.01.2011 15:15 | Autor: Dejan Stanić

Ispis Štampaj stranicu


Mr Radmila Sinđić-Grebović

GRAĐEVINSKI MATERIJALI

(obrazovni programi: Monter suve gradnje i Tesar)

udžbenik za I razred srednjih stručnih škola

područje rada
Građevina, arhitektura i geodezija

2008.

 

Izdavač:

CSO

Podgorica

Crna Gora

 

Odgovorni urednik:

Radoje Radunović

 

Recenzenti:

Dr Radenko Pejović

Dr Radomir Zejak

Vesna Radišić, dipl. ing.

Branka Roganović, dipl. ing.

Vesna Ćetković, dipl. pedagog

 

Tehnički urednik:

Dejan Stanić

 

Lektor:

Nada Jeknić

 

Dizajn i priprema za štampu:

MontImprex d.o.o, Podgorica

 

Štampa:

IVPE d.o.o, Cetinje

 

Tiraž:

500

 

ISBN 978-86-7796-026-1

 

©Copyright

Sva prava na ovaj udžbenik su zadržana.

Prema Zakonu o autorskim pravima, nijedan dio ovog udžbenika ne smije se, u bilo kojoj formi ili obliku, umnožavati, čuvati u bazi podataka ili dalje prosljeđivati bez odobrenja Izdavača.

 

Savjet za stručno obrazovanje je Rješenjem br. 11-43 od 20.06.2008. godine odobrio ovaj udžbenik za upotrebu.

 

Udžbenik je realizovan u sklopu projekta „Obezbjeđivanje udžbenika u stručnom obrazovanju“ uz pomoć Vlade Kraljevine Norveške.

 

 


PREDGOVOR

 

Ovaj udžbenik je napisan u skladu sa programom za predmet Građevinski materijali koji se izučava u I razredu srednje stručne škole građevinskog smjera. Pisan je prema programu za zanimanja trećeg stepena stručnosti „Monter suve gradnje“ i „Tesar“, ali ga podjednako mogu koristiti učenici koji izučavaju predmet Građevinski materijali sa sličnim nastavnim planom u okviru drugih usmjerenja - zanimanja, sa predviđenih 36 časova obavezne nastave.

Izložena materija je sastavljena od petnaest poglavlja - odvojenih cjelina. Prvo poglavlje se odnosi na opšti prikaz građevinskih materijala. U svakom od četrnaest narednih poglavlja opisuje se jedna vrsta ili grupa građevinskih materijala. Na kraju je priložen dodatak koji se odnosi na standarde.

Uvodni dio svakog poglavlja ima sadržaj, definisane ciljeve i izdvojen određen broj termina koji su karakteristični za temu obrađenu u datom poglavlju. Razrada svake teme sadrži osnovne i dodatne informacije. Dodatne informacije, koje nijesu obavezan dio programa, su odštampane u boji. Tekst je ilustrovan velikim brojem fotografija koje su odabrane tako da izloženu materiju učine što očiglednijom.

Na kraju svake cjeline dat je rezime - skraćen pregled informacija datih u tekstu. On može poslužiti kao podsjetnik. Pitanja i zadaci daju mogućnost za provjeru znanja, ali treba da podstaknu i na razmišljanje i logičko zaključivanje.

Ukoliko ovaj udžbenik pobudi pažnju čitalaca iz grupe kojoj je namijenjen i pomogne im da savladaju osnovna znanja o građevinskim materijalima bez posebnih teškoća, moje zadovoljstvo će biti potpuno, a cilj postojanja ovakvog udžbenika opravdan.

 

Autorka

 

 

SADRŽAJ

 

1. O građevinskim materijalima

2. Građevinski kamen

3. Voda

4. Keramički materijali

5. Pucolani i zgure

6. Veziva u građevinarstvu

7. Malteri

8. Betoni

9. Metali

10. Staklo

11. Drvo

12. Bitumen i katran

13. Plastične mase

14. Boje, lakovi i kitovi

15. Savremeni materijali

Standardi

Rječnik