Мања слова Већа слова РСС
>

АНДРАГОШКЕ ОСНОВЕ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

АНДРАГОШКЕ ОСНОВЕ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
Датум објаве: 01.07.2004 08:56 | Аутор: Данио Гогић

Испис Штампај страницу


Проф. др Ратко Ђукановић
Андрагошке основе образовања одраслих

Издавачи:
Центар за стручно образовање – Подгорица
Филозофски факултет Универзитета Црне Горе – Никшић

За издавача:
Жељко Раичевић

Рецензенти:
др Слободан Вукићевић редовни професор Филозофског факултета Универзитета Црне Горе,
др Никола Мијановић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета Црне Горе.

Лектор и коректор:
Данијела Ђилас

Дизајн корице:
Марко Михаиловић

Графичко и техничко уређење:
Радослав Милошевић-Атос

Штампа:
“ИВПЕ” Цетиње

Тираж: 400

ИСБН 86-85259-00-2

ЦИП – Каталогизација у публикацији
Централна народна библиотека Црне Горе, Цетиње 37.013.83

Извод из предговора

Обимну студију Андрагошке основе образовања одраслих, аутор - проф. др Ратко Ђукановић, квалификује као рад који у садржајном смислу припада подручју андрагошке дидактике, јер обрађује, прије свега, проблематику наставе и наставних метода образовања одраслих. Можемо прихватити ову ауторову квалификацију, али темељно читање студије Андрагошке основе образовања одраслих увјерава нас у оцјену да је она заснована на цјеловитој гносеолошкој структури андрагошке науке од филозофских претпоставки, теоријских сазнања, резултата емпиријских истраживања до примјене андрагошких сазнања у пракси. Образовање одраслих се у овој студији разумијева и објашњава у контексту филозофије доживотног образовања, универзалне потребе и фундаменталног људског права. Уважавање филозофског приступа није значило остајање проф. Ђукановића на уопштеним погледима. Напротив, он је циљеве образовања одраслих: хуманистичке, економске и социјалне, конкретизовао у виду примјене општих циљева образовања у одговарајућим друштвеним условима и ставио их у функцију развоја друштва и човјека. Обухватајући проблеме развоја друштва и човјека и улогу образовања одраслих у дијалектичком споју, аутор афирмише тезу да се образовање не смије схватити као адаптација, па ни као адаптација за будућност, већ оно треба да пробуди снаге које ће обликовати будућност (стр. 25). Будућност човјека и његове заједнице није везана само за рад, већ и за укупни човјеков положај, квалитет и смисао његовог живота, за сусрет човјековог духа и природе и на бази тога она је везана за друштвени прогрес уопште. При том, човјек не смије сматрати да је прогрес само људски производ и само за човјека.
Полазећи од ове, филозофски, научно-теоријски, емпиријски и практично доказане тезе о превладавању антропоцентризма, проф. Ђукановић комплексно поставља основна подручја и садржаје образовања одраслих. Он издваја потребе образовања одраслих везане за: рад и професионалне задатке уопште; друштвено-економско образовање и промјене и перспективу човјека и друштва у том домену; образовање за живот у породици са уважавањем традиционалних и савремених компоненти породичног живота данас; опште и културно образовање које обогаћује човјека као субјекта друштвених збивања и подиже квалитете демократског дискурса у друштву; еколошко образовање са становишта еманципације свијести и еманципације.Уводна ријеч аутора (извод)

По први пут се у новијој историји Црне Горе, од стране надлежних државних органа, образовање одраслих људи, односно неформално образовање, третира (бар тако сада изгледа) равноправно са осталим дијеловима система образовања. Опет, у основи, по први пут од стране тих органа и стручних институција, ово подручје образовања бива стручно и аналитички анализирано и на тим основама, а користећи и искуства развијеног свијета, бивају предложени правци развоја и нужне промјене (донешен је посебан Закон о образовању одраслих, утврђене су полазне основе за израду образовних програма, формиран је Савјет за образовање одраслих, Центар за стручно образовање у чијем саставу је и одјељење за образовање одраслих, формиран је национални тим за израду Стратегије за образовање одраслих). Све то улива повјерење и наду да ће се у овој области, овог пута десити значајне и позитивне промјене, свакако под одређеним условима, о којима се у одређеној мјери говори и у нашој књизи. У мноштву проблема и питања која укључују теорија и пракса образовања одраслих, свакако да је једно од њих и андрагошко – дидактичко оспособљавање наставника, инструктора и других учесника образовног процеса и учења одраслих људи. За ту потребу је Савјет за образовање одраслих усвојио Оквирни програм андрагошко – дидактичко – методичког оспособљавања наставника и другог кадра који је укључен у процес образовања одраслих. Тако је настала и потреба да се напише нека врста приручника за исту намјену. При томе нијесу занемарене већ објављене књиге и многи стручни радови из ове области у нашој земљи, а и шире. Стога, претензија није била да се ова проблематика обрађује цјеловито, што ће рећи да буду обрађена сва питања која поменути програм садржи или она која су данас актуелна у савременој андрагошкој теорији и пракси. Ријеч је о методолошком приступу којим се обрађују само нека, истина по нашем мишљењу, важна питања и садржаји који се односе на назначену проблематику. Ето тако, и тим поводом, настао је овај рукопис који предајемо читалачкој публици и стручној јавности, свјесни и мањкавости и недоречености понуђеног. Народ каже - вријеме је мајсторско решето – и које ће показати и ваљаност и оправданост овог рада. Садржај књиге подијељен је у осам дијелова у којима се, како је претходно речено, обрађују одређена питања о образовању одраслих, прије свега проблематика наставе и наставних метода за одрасле.