Manja slova Veća slova RSS
>

MUZIKA - Udžbenik za srednje stručne škole

Datum objave: 26.09.2006 11:05 | Autor: Publikacije

Ispis Štampaj stranicu


Ovaj udžbenik je namijenjen učenicima srednjih stručnih škola koji imaju obaveznih 70 časova muzičke kulture u školskoj godini, kao i onima koji pohađaju škole sa sličnim nastavnim planom i programom. Ujedno, osmišljen je tako da odgovara i kraćem predmetnom programu (35 časova), što je označeno u vidu rezimea na kraju svakog poglavlja.

Nastao je kao proizvod dugogodišnjeg pedagoškog iskustva autora, a prije svega nastavnog procesa u raznim školama, zahvaljujući čemu je usmeno prenošena materija pretočena u pisanu formu. Učenicima su date pouke koje im omogućavaju da razviju širok pogled na muzičku kulturu i nauče kako da traže informacije vezane za muziku. Pored toga, cilj je da kao slušaoci budu i praktično uvedeni u svijet ove vrste umjetnosti i da se, kao njeni konzumenti, kritički odnose prema muzici koju slušaju.

Obimna materija je sažeto iznijeta i propraćena primjerima na CD-u koji je zvučno ilustruju. Dati zvučni primjeri iz muzičke literature nijesu isključivi i dobrodošla je svaka inicijativa nastavnika/ce u pravcu upućivanja učenika da samostalno biraju odgovarajuća djela za slušanje.

Na kraju svakog poglavlja data su odgovarajuća pitanja i zadaci koje ne treba shvatiti samo kao provjeru znanja - želja nam je da podstaknemo učenike na raznišljanje i na sticanje novih znanja logičkim putem.

Naglašavamo da nikako ne želimo posegnuti za nastavnikovom autonomijom u nastavno-vaspitnom procesu, već insistiramo da učenje iz ove knjige bude prvenstveno na radost onih kojima je namijenjena.

Autori - Dr Slobodan Jerkov i Olivera DakićDownload