Manja slova Veća slova RSSpublikacije

19.01.2011.

EKONOMIKA PREDUZEĆA

EKONOMIKA PREDUZEĆA Naslov - Ekonomika preduzeća
udžbenik za srednje stručne škole
Područje rada - Ekonomija, pravo i administracija
Izdavač - Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja - 2009.
Autori - Jasmina Stanković Ćetković
Tiraž - 2000
ISBN 978-86-7796-033-9

19.01.2011.

TEHNIČKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM

TEHNIČKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM

Naslov - Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
udžbenik za I razred srednjih stručnih škola
Područje rada - Šumarstvo i obrada drveta
Izdavač - Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja - 2009.
Autori - dr Janko Jovanović, Milan Spasojević i Nikola Gojković
Tiraž - 500
ISBN 978-86-7796-030-8

19.01.2011.

TEHNIČKO CRTANJE SA MAŠINSKIM ELEMENTIMA

TEHNIČKO CRTANJE SA MAŠINSKIM ELEMENTIMA

Naslov - Tehničko crtanje sa mašinskim elementima, udžbenik za I razred srednjih stručnih škola
Područje rada - Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, veterina
Izdavač - Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja - 2009.
Autori - Mr Željko Raičević i Dr Janko Jovanović
Tiraž - 1000
ISBN 978-86-7796-032-2

19.01.2011.

MIKROBIOLOGIJA

MIKROBIOLOGIJA

Naslov - Mikrobiologija, udžbenik za III razred srednjih stručnih škola
Područje rada - Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, veterina
Izdavač - Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja - 2009.
Autori - Dr Jelka Tiodorović i Dr Mirjana Bojanić-Rašović
Tiraž - 1000
ISBN 978-86-7796-031-5

18.01.2011.

GRAĐEVINSKI MATERIJALI ZA MONTERA SUVE GRADNJE I TESARA

GRAĐEVINSKI MATERIJALI ZA MONTERA SUVE GRADNJE I TESARA

Naslov – Građevinski materijali, (obrazovni programi: Monter suve gradnje i Tesar), udžbenik za I razred srednjih stručnih škola
Područje rada – Građevina, arhitektura i geodezija
Izdavač – Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja – 2008.
Autori – Mr Radmila Sinđić-Grebović
Tiraž – 500
ISBN 978-86-7796-026-1

18.01.2011.

MAŠINE, APARATI I OPERACIJE SA AUTOMATIKOM

MAŠINE, APARATI I OPERACIJE SA AUTOMATIKOM

Naslov – Mašine, aparati i operacije sa automatikom, (obrazovni program Prerađivač mlijeka), udžbenik za II i III razred srednjih stručnih škola
Područje rada – Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, veterina
Izdavač – Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja – 2008.
Autori – dr Biljana Damjanović-Vratnica, dr Slavko Mirecki
Tiraž – 1000
ISBN 978-86-7796-028-5

18.01.2011.

PRAKTIČNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA ZA MONTERA SUVE GRADNJE

PRAKTIČNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA ZA MONTERA SUVE GRADNJE

Naslov – Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja za Montera suve gradnje, udžbenik za I i II razred srednjih stručnih škola
Područje rada – Građevina, arhitektura i geodezija
Izdavač – Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja – 2008.
Autori – dr Miloš Knežević, mr Strahinja Pavlović
Tiraž – 500
ISBN 978-86-7796-029-2

18.01.2011.

GRAĐEVINSKI MATERIJALI ZA ARHITEKTONSKOG TEHNIČARA

GRAĐEVINSKI MATERIJALI ZA ARHITEKTONSKOG TEHNIČARA

Naslov – Građevinski materijali za Arhitektonskog tehničara
udžbenik za I razred srednjih stručnih škola
Područje rada – Građevina, arhitektura i geodezija
Izdavač – Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja – 2008.
Autori – Mr Radmila Sinđić-Grebović
Tiraž – 500
ISBN 978-86-7796-025-4

18.01.2011.

PRAKTIČNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA ZA KONOBARA

PRAKTIČNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA ZA KONOBARA

Naslov – Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja (obrazovni program Konobar), udžbenik za I i II razred srednjih stručnih škola
Područje rada – Trgovina, turizam i ugostiteljstvo
Izdavač – Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja – 2008.
Autor – Radoslav Milićević
Tiraž – 2000
ISBN 978-86-7796-023-0

18.01.2011.

BIENVENUE AU MONTENEGRO!

BIENVENUE AU MONTENEGRO!

Naslov – Bienvenue au Montenegro!
Udžbenik francuskog jezika za I razred srednjih stručnih škola
Područje rada – Trgovina, turizam i ugostiteljstvo
Izdavač – Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja – 2008.
Autori – Doc. dr Ivona Jovanović, Edina Mandić-Abdić
Tiraž – 2000
ISBN 978-86-7796-027-8