Manja slova Veća slova RSSpublikacije

17.01.2011.

PSIHOLOGIJA

PSIHOLOGIJA Naslov – Psihologija za II razred srednjih stručnih škola
Područje rada – Trgovina, turizam i ugostiteljstvo
Izdavač – Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja – 2008.
Autor – Anđa Backović
Tiraž – 2000
ISBN 978-86-7796-024-7

09.09.2008.

BIOHEMIJA SA KOLOIDNOM HEMIJOM

Naslov Biohemija sa koloidnom hemijom, udžbenik za II razred srednjih stručnih škola
Područje rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, veterina
Izdavač Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja 2008.
Autori dr Jovan Kavarić
Dr Radoslav Kastratović
Tiraž 1000
ISBN 978-86-7796-022-3

09.09.2008.

RAZVOJ URBANIZMA

Naslov RAZVOJ URBANIZMA
udžbenik za II razred srednjih stručnih škola
Područje rada Građevina, arhitektura i geodezija
Izdavač Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja 2008.
Autori Prof. dr Jelisava Kalezić
Tiraž 500
ISBN 978-86-7796-021-6

09.09.2008.

OSNOVE TURIZMA I UGOSTITELJSTVA - Udžbenik za I razred srednjih stručnih škola

Naslov Osnove turizma i ugostiteljstva, udžbenik za I razred srednjih stručnih škola
Područje rada Trgovina, turizam i ugostiteljstvo
Izdavač Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja - 2008.
Autori dr Ivo Županović
Tiraž 2000
ISBN 978-86-7796-020-9

09.09.2008.

PRERADA DRVETA - Udžbenik za II i III razred srednjih stručnih škola

Naslov Prerada drveta, udžbenik za II i III razred srednjih stručnih škola
Područje rada Šumarstvo i obrada drveta
Izdavač Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja 2008.
Autori Dr Mojsije Vučeljić
Tiraž 500
ISBN 978-86-7796-019-3

28.03.2008.

HIGIJENA - Udžbenik za I razred srednjih stručnih škola

Naslov - Higijena, udžbenik za I razred srednjih stručnih škola
Područje rada Trgovina, turizam i ugostiteljstvo
Izdavač - Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja - 2007.
Autori Doc. dr Agima Ljaljević
Tiraž - 2000
ISBN 978-86-7796-018-6

28.03.2008.

UGOSTITELJSKO POSLOVANJE - Udžbenik za I razred srednjih stručnih škola

Naslov - Ugostiteljsko poslovanje, udžbenik za I razred srednjih stručnih škola
Područje rada Trgovina, turizam i ugostiteljstvo
Izdavač - Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja - 2007.
Autori Radoslav Milićević
Tiraž - 2000
ISBN 978-86-7796-017-9

28.03.2008.

TURISTIČKA GEOGRAFIJA - Udžbenik za III razred srednjih stručnih škola

Naslov - Turistička geografija, udžbenik za III razred srednjih stručnih škola
Područje rada Trgovina, turizam i ugostiteljstvo
Izdavač - Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja - 2007.
Autori Prof. dr Zdravko Ivanović
Tiraž - 2000
ISBN 978-86-7796-016-2

28.03.2008.

MAŠINE I UREĐAJI - Udžbenik za I i II razred srednjih stručnih škola

Naslov - Mašine i uređaji, udžbenik za I i II razred srednjih stručnih škola
Područje rada Šumarstvo i obrada drveta
Izdavač - Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja - 2007.
Autori Naser Gargović, Milan Spasojević
Tiraž - 500
ISBN 978-86-7796-015-5

28.03.2008.

TEHNOLOGIJA DRVOPRERADE - Udžbenik za II i III razred srednjih stručnih škola

Naslov - Tehnologija drvoprerade, udžbenik za II i III razred srednjih stručnih škola
Područje rada Šumarstvo i obrada drveta
Izdavač - Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja - 2007.
Autori dr Mojsije Vučeljić
Tiraž - 500
ISBN 978-86-7796-014-8