Мања слова Већа слова РССпубликације

09.10.2007.

ВИНОГРАДАРСТВО - Уџбеник за И и ИИ разред средњих стручних школа

Наслов - Виноградарство, уџбеник за И и ИИ разред средњих стручних школа
Подручје рада - Пољопривреда, производња и прерада хране, ветерина
Издавач - Центар за стручно образовање
Година издања - 2007.
Аутори - Др Светозар Савић
Тираж - 500
ИСБН 978-86-7796-013-1

09.10.2007.

ГЕОГРАФИЈА - Уџбеник за средње стручне школе

Наслов - Географија за средње стручне школе
Издавач - Центар за стручно образовање
Година издања - 2007.
Аутори - Драган Мирановић
Тираж - 2000
ИСБН 978-86-7796-012-4

09.10.2007.

МАТЕРИЈАЛИ - Уџбеник за И разред средњих стручних школа

Наслов - Материјали, уџбеник за И разред средњих стручних школа
Подручје рада - Шумарство и обрада дрвета
Издавач - Центар за стручно образовање
Година издања - 2007.
Аутори - Милан Спасојевић и Насер Гарговић
Тираж - 300
ИСБН 978-86-7796-011-7

26.09.2006.

МУЗИКА - Уџбеник за средње стручне школе

Наслов - Музика за средње стручне школе
Издавач - Центар за стручно образовање
Година издања - 2006.
Аутори - Др Слободан Јерков и Оливера Дакић
Тираж - 1400
ИСБН 86-7796-009-0

Извод из садржаја - Нотно писмо, Музички фолклор, Стари свијет, Средњи вијек и ренесанса, Барок и рококо, Класика, Романтизам, Опера, оперета, мјузикл, Импресионизам, Музика XX вијека, Плес (игра) и балет, Џез, рок, поп...
Доwнлоад

26.09.2006.

ЛИКОВНА УМЈЕТНОСТ за средње стручне школе


Наслов - Ликовна умјетност за средње стручне школе
Издавач - Центар за стручно образовање
Година издања - 2006.
Аутори - Љиљана Колунџић и Жељко Ђуричковић
Тираж - 2000
ИСБН 86-7796-007-4

25.09.2006.

БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - Уџбеник за И и ИИ разред средњих стручних школа

Наслов - Безбједност саобраћаја, уџбеник за И и ИИ разред средњих стручних школа
Подручје рада Друмски саобраћај
Издавач - Центар за стручно образовање
Година издања - 2005.
Аутори Ратко Павићевић
Тираж - 2000
ИСБН 86-7796-004-X

17.05.2006.

МОДЕЛ ОБЕЗБЈЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ОБУЦИ У ЦРНОЈ ГОРИ

МОДЕЛ ОБЕЗБЈЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ОБУЦИ У ЦРНОЈ ГОРИ

Модел обезбјеђивања квалитета у стручном образовању и обуци у Црној Гори - Приручник за самоевалуацију се састоји из три дијела: општи дио, теоријски основи модела самоевалуације и упутство за реализацију модела самоевалуације.
У првом дијелу дат је увод, затим значај евалуације, историјски развој евалуације, евалуација уочи реформе и евалуација у другим земљама.
У другом дијелу дат је оквир модела самоевалуације: дефинисано је осам области самоевалуације и у оквиру сваке области циљ, извори, критеријуми и индикатори.
У трећем дијелу говори се о реализацији модела самоевалуације. У њему ће управа школе, заинтересовани наставници и стручни сарадници наћи практична упутства за спровођење самоевалуације у циљу утврђивања квалитета свога рада и рада школе

01.07.2004.

АНДРАГОШКЕ ОСНОВЕ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

АНДРАГОШКЕ ОСНОВЕ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Наслов – Андрагошке основе образовања одраслих
Издавач – Центар за стручно образовање
Година издања – 2004.
Аутор – проф. др Ратко Ђукановић
Тираж – 400
ИСБН 86-85259-00-2