Manja slova Veća slova RSSpublikacije

09.10.2007.

VINOGRADARSTVO - Udžbenik za I i II razred srednjih stručnih škola

Naslov - Vinogradarstvo, udžbenik za I i II razred srednjih stručnih škola
Područje rada - Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, veterina
Izdavač - Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja - 2007.
Autori - Dr Svetozar Savić
Tiraž - 500
ISBN 978-86-7796-013-1

09.10.2007.

GEOGRAFIJA - Udžbenik za srednje stručne škole

Naslov - Geografija za srednje stručne škole
Izdavač - Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja - 2007.
Autori - Dragan Miranović
Tiraž - 2000
ISBN 978-86-7796-012-4

09.10.2007.

MATERIJALI - Udžbenik za I razred srednjih stručnih škola

Naslov - Materijali, udžbenik za I razred srednjih stručnih škola
Područje rada - Šumarstvo i obrada drveta
Izdavač - Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja - 2007.
Autori - Milan Spasojević i Naser Gargović
Tiraž - 300
ISBN 978-86-7796-011-7

26.09.2006.

MUZIKA - Udžbenik za srednje stručne škole

Naslov - Muzika za srednje stručne škole
Izdavač - Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja - 2006.
Autori - Dr Slobodan Jerkov i Olivera Dakić
Tiraž - 1400
ISBN 86-7796-009-0

Izvod iz sadržaja - Notno pismo, Muzički folklor, Stari svijet, Srednji vijek i renesansa, Barok i rokoko, Klasika, Romantizam, Opera, opereta, mjuzikl, Impresionizam, Muzika XX vijeka, Ples (igra) i balet, Džez, rok, pop...
Download

26.09.2006.

LIKOVNA UMJETNOST za srednje stručne škole


Naslov - Likovna umjetnost za srednje stručne škole
Izdavač - Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja - 2006.
Autori - Ljiljana Kolundžić i Željko Đuričković
Tiraž - 2000
ISBN 86-7796-007-4

25.09.2006.

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA - Udžbenik za I i II razred srednjih stručnih škola

Naslov - Bezbjednost saobraćaja, udžbenik za I i II razred srednjih stručnih škola
Područje rada Drumski saobraćaj
Izdavač - Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja - 2005.
Autori Ratko Pavićević
Tiraž - 2000
ISBN 86-7796-004-X

17.05.2006.

MODEL OBEZBJEĐIVANJA KVALITETA U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI U CRNOJ GORI

MODEL OBEZBJEĐIVANJA KVALITETA U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI U CRNOJ GORI

Model obezbjeđivanja kvaliteta u stručnom obrazovanju i obuci u Crnoj Gori - Priručnik za samoevaluaciju se sastoji iz tri dijela: opšti dio, teorijski osnovi modela samoevaluacije i uputstvo za realizaciju modela samoevaluacije.
U prvom dijelu dat je uvod, zatim značaj evaluacije, istorijski razvoj evaluacije, evaluacija uoči reforme i evaluacija u drugim zemljama.
U drugom dijelu dat je okvir modela samoevaluacije: definisano je osam oblasti samoevaluacije i u okviru svake oblasti cilj, izvori, kriterijumi i indikatori.
U trećem dijelu govori se o realizaciji modela samoevaluacije. U njemu će uprava škole, zainteresovani nastavnici i stručni saradnici naći praktična uputstva za sprovođenje samoevaluacije u cilju utvrđivanja kvaliteta svoga rada i rada škole

01.07.2004.

ANDRAGOŠKE OSNOVE OBRAZOVANJA ODRASLIH

ANDRAGOŠKE OSNOVE OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naslov – Andragoške osnove obrazovanja odraslih
Izdavač – Centar za stručno obrazovanje
Godina izdanja – 2004.
Autor – prof. dr Ratko Đukanović
Tiraž – 400
ISBN 86-85259-00-2