Manja slova Veća slova RSS
>

Obrazovanje odraslih

Datum objave: 12.08.2004 11:20 | Autor: Rječnik obrazovanih termina

Ispis Štampaj stranicu


- pod "odraslim" se podrazumijevaju lica starija od 15 godina, koja su završila osnovnoškolsku obavezu u smislu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, i druga lica koja se obrazuju, a da pri tom nemaju status ucenika;
- "prvo zanimanje" je obrazovanje i osposobljavanje za ukljucivanje u rad
nakon završene osnovnoškolske obaveze za poslove nižeg strucnog
obrazovanja;
- "dokvalifikacija" je doškolovanje, odnosno inoviranje znanja u okviru istog
zanimanja;
- "prekvalifikacija" je obrazovanje i osposobljavanje za drugo zanimanje,
istog ili višeg stepena strucne spreme, radi zapošljavanja;
- "specijalizacija" je obrazovanje i osposobljavanje u okviru istog zanimanja, za sticanje posebnih znanja i radnih vještina,
- "polaznik obrazovanja" je odraslo lice koje se upiše kod organizatora obrazovanja;
- "javno važeci obrazovni program" je program obrazovanja koji je donio nadležni organ ili program koji sadrži standarde znanja utvrdjene od strane nadležnog organa, u skladu sa zakonom.