Manja slova Veća slova RSS
>

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU CENTRA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE, NVO „JUVENTAS“ I NVO „AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA“

Datum objave: 05.03.2014 14:38 | Autor: Ivana Vučinić

Ispis Štampaj stranicu


Projekat „Usmjeravanje zatvora ka zajednici - sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije“ podržala je Evropska Unija posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, a njegov nosilac je nevladina organizacija „Juventas“ u saradnji sa nevladinom organizacijom „Akcija za ljudska prava“. Centar za stručno obrazovanje angažovan je kao partner na ovom projektu, a oblasti saradnje su sljedeće:

- Učestvovanje u međunarodnoj konferenciji u organizaciji nocioca projekta i partnera na projektu, na temu „Usmjeravanje zatvora ka zajednici”;
- Uključivanje jednog predstavnika/ce Centra za stručno obrazovanje u rad radne grupe sa zadatkom izrade Nacrta Akcionog plana za reformu programa resocijalizacije i rehabilitacije zatvorenika, u čijem su sastavu predstavnici Ministarstva pravde i pomenutih NVO i nadležnih državnih ustanova, a čije će se aktivnosti odnositi na sprečavanje zlostavljanja, radno angažovanje zatvorenika, pitanje zdravstvene zaštite, te proces resocijalizacije po otpustu iz zatvora;
- Učešće u predstavljanju izvještaja koji se tiču projektnih aktivnosti;
- Razmjena informacija od značaja za izradu izvještaja i sprovođenje projekta.

Ovaj Sporazum važi do okončanja realizacije projekta 01.10.2015. godine, a u slučaju produžetka projekta, Sporazum traje do zvaničnog završetka projekta.