Manja slova Veća slova RSS
>

Izvještaj sa EPALE konferencije „Fleksibilni programi učenja odraslih i razvoj radne snage“ 15-16. april 2019. godine, Kolašin

Datum objave: 18.04.2019 14:19 | Autor: Magdalena Jovanović

Ispis Štampaj stranicu


EPALE konferencija na temu „Fleksibilni programi učenja odraslih i razvoj radne snage“, realizovana je u okviru trećeg ciklusa EPALE projekta, koji u Crnoj Gori, u ulozi Nacionalne službe za podršku, sprovodi Centar za stručno obrazovanje.

Konferencija je održana 15-16. aprila 2019. godine u hotelu „Bianca Resort & Spa“ (Kolašin).

Događaj je okupio preko 100 predstavnika različitih nacionalnih institucija vladinog i civilnog sektora (predstavnike ministarstava i drugih organa državne uprave, privredne komore, poslodavaca, licenciranih organizatora obrazovanja odraslih, obrazovnih ustanova, civilnog sektora, medija i sl.), kao i predstavnike EPALE nacionalnih službi za podršku iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Makedonije.

Konferenciju je otvorio Veljko Tomić, generalni direktor Direktorata za opšte srednje, srednje stručno i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete, koji je istakao da je obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje od strateškog značaja za razvoj savremenog društva. Samo zemlje s razvijenim ljudskim resursima mogu svojim građanima da obezbijede visok standard života i potrebnu socijalnu uključenost. Zato je obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje u XXI vijeku postalo jedna od najvažnijih sektorskih politika u obrazovnim sistemima svih razvijenih država. Evropska unija je razvoj cjeloživotnog učenja odredila kao jedan od najvažnijih indikatora uspješnosti zemalja EU ka postizanju visoke zaposlenosti i razvijenosti njenih država. Ministri obrazovanja zemalja OECD-a prihvatili su cjeloživotno obrazovanje i učenje kao princip kojim se rukovode političke strategije sveukupnog društvenog razvoja. Stoga, ulaganje u obrazovanje i obuku pojedincima i društvu donosi profit koji je uporediv s ulaganjima u materijalni kapital. Procjenjuje se da bi dodatna godina prosječnog školovanja u zemljama članicama OECD-a odmah dovela do povećanja privrednog rasta za oko 5% te do dugoročnog povećanja rasta za 2,5%. Da bi ostvarili postavljene ciljeve u strateškim dokumentima potrebno je osmisliti i održiv sistem finansiranja obrazovanja odraslih kako bi se mogao planirati razvoj ljudskih resursa, unaprijediti obrazovni nivo i ključne kompetencije stanovništva i povećati participacija građana u programima cjeloživotnog učenja. U finansiranje obrazovanja odraslih, pored državnih izvora, treba da se uključi podrška sa lokalnog nivoa i obezbijedi doprinos aktera iz privatnog sektora. Ministarstvo prosvjete će u saradnji sa partnerskim institucijama i dalje nastojati da jača sistem obrazovanja odraslih, na taj način što će kreirati obrazovnu politiku koja će obrazovanje odraslih posmatrati kao jednako vrijedan sistem ukupne obrazovne politike i kao sredstvo društveno-ekonomskog prosperiteta Crne Gore koja teži idealu društva znanja, naglasio je Tomić.

Rezultate koje je Crna Gora ostvarila tokom realizacije dvogodišnjeg ciklusa EPALE projekta predstavio je direktor Centra za stručno obrazovanje i ujedno menadžer EPALE projekta, gospodin Duško Rajković.

Putem EPALE platforme promovisane su nacionalne aktivnosti na planu obrazovanja odraslih, a na NSS stranici predstavljen je i nacionalni sistem u ovoj oblasti. EPALE zajednica je promovisana u Crnoj Gori kroz rad EPALE ambasadora i EPALE tima tokom namjenskih EPALE događaja i drugih aktivnosti u oblasti obrazovanja odraslih.

U proteklom periodu radilo se i na objedinjavanju rezultata rada svih institucija sistema i njihovom publikovanju, poređenju sa evropskim praksama i smjernicama, istraživanju obrazovnih potreba nastavnika, sprovođenju tematskih obuka, povezivanju vladinog i NVO sektora, osnivanju profesionalnih udruženja nastavnika, kreiranju andragoških smjernica i didaktičko – metodičkog materijala za nastavnike, širenju jedinstvene baze podataka Ministarstva prosvjete bazom o obrazovanju odraslih, regionalnom umrežavanju i povezivanju sa NSS timovima iz drugih evropskih zemalja, kao i na stručnom usavršavanju NSS tima.

U prethodnom periodu takođe se radilo i na umrežavanju EPALE projektnih aktivnosti sa aktivnostima iz projekta Nacionalni koordinator za sprovođenje evropske agende za učenje odraslih, te uspostavljanju nacionalnog portala za učenje odraslih, izdat je prvi Vodič kroz sistem neformalnog obrazovanja, urađen analitički prikaz Sistema obrazovanja odraslih dajući smjernice za njegov dalji razvoj, pripremljena komparativna analiza nacionalne i ključnih evropskih strategija u obrazovanju odraslih i radilo se na podizanju svijesti stručne i opšte javnosti o značaju ovog segmenta obrazovnog sistema.
U narednom, trećem ciklusu, čija je realizacija započela od januara 2019. godine, nastaviće se aktivan rad na:
- promociji obrazovanja odraslih i EPALE platforme kao značajnog izvora aktuelnih informacija i resursa za učenje i to kroz EPALE obuke, kroz rad EPALE ambasadora, prikazivanje EPALE namjenskog filma, medijska gostovanja i sl.
- uspostavljanju sistema kvaliteta u ovoj oblasti kreiranjem priručnika za internu evaluaciju i kreiranjem standarda i procedura za sticanje zvanja trenera u obrazovanju
- umrežavanju sa zemljama regiona kao i nacionalnim stejkholderima kroz potpisivanje memoradnuma o saradnji
- stručnom usavršavanju zaposlenih i sl.
-
Dakle, Centar za stručno obrazovanje će i u naredne dvije godine nastojati da kroz EPALE projekat realizuje aktivnosti kojima će doprinijeti jačanju nacionalnog sistema obrazovanja odraslih i njegovoj promociji na svim nivoima, rekao je na kraju svog izlaganja Rajković.

O programima obrazovanja i učenja odraslih u Crnoj Gori, govorila je Ljiljana Garić, rukovoditeljka Odjeljenja za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje.

Značaj modularizacije obrazovnih programa za razvoj sistema obrazovanja odraslih, predstavila je Sandra Brkanović, rukovoditeljka Odjeljenja za istraživanje i razvoj kvalifikacija.
Suljo Mustafić, direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, je govorio o fleksibilnosti programa obrazovanja u odnosu na potrebe tržišta rada, dok je o izazovima licenciranih organizatora obrazovanja odraslih, govorila Zoja Bojanić-Lalović, direktorica gimnazije „Slobodan Škerović“, licencirani organizator obrazovanja odraslih.
Predstavnica Ministarstva prosvjete, Marija Cimbaljević, samostalna savjetnica I za obrazovanje odraslih, je predstavila sistem licenciranja organizatora obrazovanja odraslih, nakon čega je uslijedila radionica: Tehnika 6 šešira za razmišljanje, na temu: „Osnivanje nacionalnog trening centra za obuku odraslih“. Rezultati radionice su predstavljeni na sljedeći način:
Crni Šešir upozorava na rizike i na moguće nedostatke donesenih odluka

Nacionalno Ne lokalno Da
• Zakonska regulativa (osnivanje centra, licenciranje ustanove i trenera, finansiranje)
• Konkuretnost
• Održivost
• Adekvatan izbor programa (usklađenost programa i tržište rada, atraktivnost programa)
• Kadar izbor, licenciranje kadra)
• Lista čekanja polaznika
• Evaluacija (interna i eksterna evaluacija razvijenih kompetencija polaznika)
• Pristupačnost polaznicima (infrastrukture, udaljenost, opremljenost, prilagođenost osobama sa posebnim potrebama)
• Otvaranje novog, zatvaranje postojećih (licenciranih organizatora obrazovanja odraslih, uprava za kadrove)

Žuti šešir nastoji pronaći sve ono što je pozitivno i vrijedno

• Krovna kuća svim provajderima
• Uspostavljanje jedinstvenih standarda
• Veći stepen povjerenja
• Podrška ostalim provajderima obrazovanja odraslih
• Promovisanje kvaliteta
• Afirmacija obrazovanja odraslih
• Otvaranje novih radnih mjesta
• Ravnopravnost svih provajdera
• Široka ponuda programa na jednom mjestu
• Jačanje ličnih kompetencija
• Povoljnija cijena programa
• Zadovoljniji polaznici
• Veća uključenost, zainteresovanost polaznika
• Transparentnost (bolja informisanost polaznika i manja ograničenja)
• Jednostavnost
Zeleni šešir je kreativan, namijenjen je planiranju i stavaranju novih ideja
NTC
Deca – Meca
Mobilnost
Dostupnost, sticanje vještina pod jednakim uslovima
Učenje na daljinu
Predavanja, ogledi i prezentacije
Elektronsko učenje
4G,5G,4,0;5,0

Otkrivanje skrivenih znanja i vještina
Crveni šešir izražava osjećaje i povodi se za intuicijom
• Sreća
• Uvažavanje
• Druženje/Ljubav
• Uznemirenost
• Radost
• Snaga
• Uzbuđenje
• Podstrek
• Zadovoljstvo
• Bojaznost
• Radoznalost
• Nepovjerenje
• Spokoj
• Suzdržanost
• Ponos
• Odgovornost
• Ljepota
• Kreativnost

Plavi Šešir razmatra proces razmišljanja i određuje njegov tijek

• Kontinuirane aktivnosti na povećanju svijesti i uključenosti u cjeloživotno učenje
• Kvalitet kadra
• Uspostavljanje jedinstvenih standarda za sve potencijalne izvođače
• Niža cijena programa obrazovanja
• De-centralizacija
• Pojednostavljenje “ Imena“
• Brži protok informacija
• Uvođenje i razvoj novih metoda edukacije

Bijeli šešir zanimaju tačne informacije te analizira činjenice
• Ko mogu biti treneri- korisnici
• Strategija 20/20 barem 15%
• Srategija obrazovanja odraslih predviđa osnivanje NTC
• Koji se fondovi mogu koristiti
• Odnos NTC – ZZZ i PUOOO
• Koji će se model koristiti
• Ponuda (Kontinuirana VS „ ad- hoc“)
• Plasman (kome, po kojim uslovima koje oblasti (prioriteti))
• Podaci ( formalni pristup, analiza i upotreba za kreiranje ponude)
• Ko formira/ Finansira
• Monitoring (Izvještavanje)
• Umrežavanje (Regionalno/ EU)
Drugog dana EPALE konferencije Jadranka Đurković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove, je govorila o fleksibilnosti programa stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika, dok je Dušan Zdravković, izvršni direktor Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda, predstavio standarde i procedure za trenere u obrazovanju – primjere iz drugih zemalja, nako čega su uslijedile radionice na sljedeće teme:

- Tema 1: Modeli informisanja opšte javnosti o
programima obrazovanja i učenja odraslih
Moderator: Marica Ognjenovic

- Tema 2: Modeli stručnog usavršavanja zaposlenih
Moderator: Ivan Marković

- Tema 3: Obrazovna ponuda koja motiviše
nezaposlene
Moderator: Olivera Marković

- Tema 4: Standardi i procedure za trenere u obrazovanju
Moderator: Ljiljana Garić

Konferencija je zaključena izvještavanjem rezultata sa radionica na različite teme:

Tema 1:

Modeli informisanja opšte javnosti o programima obrazovanja i učenja odraslih
Moderator: Marica Ognjenović

• Internet ( web portali, društvene mreže, e- mail )
• Javne tribine, radionice, sajmovi obrazovanja, sajmovi zapošljavanja, javne rasprave
• Promo materijali ( flajeri, publikacije, brošure )
• Elektronski mediji ( tv, radio ) i štampani mediji
• Interna oglašavanja i promocije unutar institucija obrazovnog sistema i preduzeća ( javni i privatni sektor )
• Informisanje kroz sistem privrednih asocijacija
• Edukativni film promotivnog karaktera
• Pr služba

Tema 4:

Standardi i procedure za trenere u obrazovanju
Moderator: Ljiljana Garić

• Analiza materijala- programa, standarda...
• Upoznavanje sa standardom kvalifikacija za trenera ( Serto )
• Druga kvalifikacija? Set ključnih vještina ?
• Trener trenera - ( Mentor )

Tema 3:

Obrazovna ponuda koja motiviše nezaposlene
Moderator: Olivera Marković

• Mogućnost zaposlenja – siguran posao
• Sticanje praktičnih znanja/ vještina
• Programi koji ne traju dugo
• Socijalna integracija
• Finansijski benefiti
• Napredovanje u karijeri
• Usavršavanje
• Statusni položaj
• Obrazovanje za deficitarna zanimanja
• Prilagođeni obrazovni programi za Lsi
• Koja podiže konkuretnost na tržište rada
• Više besplatnih edukativnih aktivnosti

Tema 2:
Modeli stručnog usavršavanja zaposlenih

Moderator: Ivan Marković

• Usaglašenost programa obuke sa potrebama poslodavaca
• Model u organizaciji poslodavaca
• Model na radnom mjestu
• Model realizacija obuka u specijalizovanim trening centrima
• Model studijskih posjeta
• Elektronsko učenje
• Veb/Nar

Oficijelno je konferenciju zatvorio direktor Centra za stručno obrazovanje i menadžer EPALE projekta, gospodin Duško Rajković.

EPALE tim Crne Gore

Podgorica, 18.04.2019. godine