Мања слова Већа слова РСС
>

ИЗВЈЕШТАЈ СА САСТАНКА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ “РЕГОС”

ИЗВЈЕШТАЈ СА САСТАНКА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ “РЕГОС”
Датум објаве: 17.05.2019 09:19 | Аутор: Магдалена Јовановић

Испис Штампај страницу


Од 15. до 16. маја 2019. године у Београду је одржан састанак за управљање пројектом РЕГОС у циљу дефинисања активности за усклађивање нацрта Заједничког регионалног оквира за развој регионалних стандарда занимања и активности планираних пројектом. Састанку су присуствовали представници шест земаља Западног Балкана: Албаније, Босне и Херцеговине, Косова, Црне Горе, Сјеверне Македоније и Србије: директори агенција за стручно образовање, представници привредних комора, национални координациони представници за образовање, национални координациони представници за привреду, стручњаци за стандарде занимања, секретаријата ЦИФ-а, секретаријата ЕРИ СЕЕ и КултурКонтакт Аустрије.

У уводном дијелу скупу су се обратили Тина Шарић из ЕРИ СЕЕ, Гојко Бановић, предсједавајући СЕЕ ВЕТ мреже и Моника Мотт, из КултурКонтакт-а Аустрија, који су представили агенду рада. Нагласили су да је на почетку реализације пројекта приоритет усаглашавање нацрта Заједничког регионалног оквира (ЦРФ). Речено је да је потребно да се договори методологија (кораци и процеси) који ће се користити у развоју регионалних стандарда занимања. Након њихових излагања је услиједила радионица посвећена анализи корака и процеса потребних за развој регионалних стандарда занимања. Договарало се о будућим корацима и активностима које је потребно спровести на националном нивоу, као и радионицама које треба да услиједе након тога на регионалном нивоу. Утврђено је да се организује 5 регионалних састанака посвећених појединим стандардима занимања који ће се креирати током трајања пројекта, на којима ће учествовати представници земаља учесница.

Наставак догађаја је био посвећен усаглашавању елемената садржаја заједничког регионалног оквира. Предложено је да се Заједнички оквир за развој регионалних стандарда занимања, који садржи водеће принципе, састоји од процеса одабира репрезентативног узорка представника привреде (процес одабира репрезентативног узорка представника бизниса укључује консултације и укључивање: Привредне коморе, пословних асоцијација и Центра за стручно образовање. Радну групу ће сачињавати представници из микро, малих, средњих и великих предузећа и број варира од најмање 5 до максимално 12 представника бизниса. Такође је важно укључити сектор образовања у репрезентативни узорак, као и запослене који заиста обављају ову професију, али и супервизоре који имају ширу слику), затим од методологије за добијање повратних информација од пословног сектора (комбинација неколико метода комбинује се у зависности од сектора и интереса пословне заједнице: анкете, структурирани интервјуи и функционална анализа), као и од формата регионалног стандарда занимања (формат садржи: опште информације: занимање, сектор, ниво, опис, затим задатке групе или функције групе, кључне функције и активности или критерији учинка). У наставку је разговарано о формату регионалног стандарда занимања. У дискусији је указано на разлике које постоје у појединим земљама, као и заједничким дјеловима који могу да послуже као основа за заједнички документ. У наставку је разговарано о потенцијалним препрекама и рјешењима. На радионици која је услиједила радило се на дефинисању терминологије која ће се користити у процесу израде оквира и стандарда занимања и квалификација, после које су презентирани резултати рада. У дискусији су се издвојили закључци да је потребно користити заједничку терминологију и објаснити значење одређених термина. Пројекат ће поштовати националне формате за израду стандарда занимања, а такође се предлаже и регионални формат који ће бити кориштен за израду заједничког стандарда.

Другог дана састанка је Тина Шарић из ЕРИ СЕЕ сумирала резултате претходног дана и најавила план активности. У наставку је Ивана Живадиновић из ЕРИ СЕЕ представила пројекат и обавезе које предстоје учесницима. Пројекат је повезан са Стратегијом за Југоисточну Европу 2020, Берлинским процесом и циљевима одрживог развоја УН. Истакла је да је крајњи циљ повећање запошљивости младих људи и смањење незапослености. Циљ пројекта је такође да се повећа сарадња између образовања и привреде, израда 5 регионалних стандарда занимања (из области грађевинарства: подополагач, молер, монтер суве градње, керамичар и из области туризма и угоститељства: хотелски и ресторански техничар), израда регионалног оквира за развој стандарда занимања, испитивање могућности израде регионалних стандарда квалификација на основу стандарда занимања на националним нивоима. Речено је да се у наредном периоду (јул 2019) планира конференција социјалних партнера, као и састанак пројектног тима. У оквиру пројекта је обавеза одржавања интернет платформе и презентирање активности на њој. На крају пројекта се планира израда студије изводљивости за развој регионалних стандарда квалификација и акциони план. Студија ће испитати могућности за израду регионалних стандарда квалификација у будућности. У оквиру рада ће бити ангажовани стручњаци који ће модерирати активности узимајући у виду питања заштите животне средине, родне равноправности и друштвена питања. На крају је представљен буџет (АДА финансира 459.000 ЕУР, ЕРИ СЕЕ кофинансира 104.816 ЕУР што укупно чини 563.816 ЕУР). Овај буџет ће покрити трошкове ангажованих људских ресурса, националних и регионалних догадјаја. У наставку је госпођа Живадиновић представила имплементациону структуру пројекта. Истакла је да су пројектни партнери: ЕРИ СЕЕ Секретаријат, који је водећи партнер који је задужен за имплементацију пројекта, затим организацију регионалних конференција, вођење пројекта, подршку националним активностима, као и за израду извјештаја донаторима. Локални партнери на пројекту су представник КИФ-а који ће имати улогу да комуницира са Привредним коморама и даје им информације о пројекту, као и мрежа центара за стручно образовање и привредних комора земаља региона. У пројекту су дефинисане улоге и задаци које локални партнери треба да реализују.

Након тога је услиједио састанак посвећен временској динамици реализације активности пројекта. Тако је предвиђено да након реализоване радионице у Београду, у јуну буде завршен оквир за израду регионалних стандарда занимања. Предложено је организовање регионалне конференције у јулу 2019. године, у Скопљу са по десет учесника по земљи. У току периода од јуна 2019. до септембра 2020. потребно је да се реализује организација националних догађаја за дефинисање нацрта стандарда занимања, одржавање свих регионалних догађаја, затим националних скупова за финализацију стандарда занимања, као и националних догађаја за верификацију и усвајање истих.

Студију која ће показати да ли је могуће урадити регионални оквир за страндарде квалификације, потребно је урадити од 12. до 18. мјесеци трајања пројекта. Предвиђено је организовање региналне радионице на ту тему у периоду од 18. до 21. мјесеца трајања пројекта. Такође је планирао успостављање платформе за прикупљање података. Током трајања пројекта, потребно је радити извјештаје, мониторинг и евалуацију. Предлози датума за Кицк офф конференцију су 11. и 12.07.2019. године. Након тога је услиједила дискусија која се односила на дефинисање приоритета које стандарде прво радити. Договорено је да се са радом радних група крене у септембру 2019. године. Усаглашено је да регионални састанак за презентацију предлога нацрта стандарда занимања у децембру буде у Црној Гори. Свака земља ће делегирати по четири представника за учешће на састанку. Након тога је потребно да буде још по један национални догађај да би се ушло у процес усвајања од стране националних тијела. Договорено је да се пошаље информација о броју састанака и чланова радних група за израду стандарда занимања у циљу дефинисања цијена коштања израде истих. Потребно је да се сагледају могућности на који начин ће бити финансирана реализација активности рада радне групе односно да ли ће бити унајмњена екстерна агенција или ће директно ЕРИ СЕЕ реализовати финансирања. У наставку састанка је Моника Мотт из КултурКонтакт-а Аустрија најавила активности које ће координирати у сарадњи са Привредном комором Аустрије, а које се односе прије свега на радионицу о стандардима занимања, која је планирана да се одржи у новембру 2019. године. Најавила је да ће бити позвани представници пројекта. Након тога је Тина Шарић из ЕРИ СЕЕ говорила о обавезама везаним за извјештавање и навела да ће извјештавање бити подношено сваких шест мјесеци, што значи да први извјештај треба да буде готов до 14. октобра 2019. године. Годишњи извјештај треба да буде готов до априла 2020. У завршници рада догађаја закључено је да се предлози уговора о реализацији активности пошаљу доносиоцима одлука на потписивање.

Представници Црне Горе на овом састанку су били: Душко Рајковић, Сандра Бркановић и Срђан Обрадовић из Центра за стручно образовање и Балша Ћулафић и Младен Перазић из Привредне коморе Црне Горе.