Manja slova Veća slova RSS
>

IZVJEŠTAJ SA SASTANKA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM “REGOS”

IZVJEŠTAJ SA SASTANKA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM “REGOS”
Datum objave: 17.05.2019 09:19 | Autor: Magdalena Jovanović

Ispis Štampaj stranicu


Od 15. do 16. maja 2019. godine u Beogradu je održan sastanak za upravljanje projektom REGOS u cilju definisanja aktivnosti za usklađivanje nacrta Zajedničkog regionalnog okvira za razvoj regionalnih standarda zanimanja i aktivnosti planiranih projektom. Sastanku su prisustvovali predstavnici šest zemalja Zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije: direktori agencija za stručno obrazovanje, predstavnici privrednih komora, nacionalni koordinacioni predstavnici za obrazovanje, nacionalni koordinacioni predstavnici za privredu, stručnjaci za standarde zanimanja, sekretarijata CIF-a, sekretarijata ERI SEE i KulturKontakt Austrije.

U uvodnom dijelu skupu su se obratili Tina Šarić iz ERI SEE, Gojko Banović, predsjedavajući SEE VET mreže i Monika Mott, iz KulturKontakt-a Austrija, koji su predstavili agendu rada. Naglasili su da je na početku realizacije projekta prioritet usaglašavanje nacrta Zajedničkog regionalnog okvira (CRF). Rečeno je da je potrebno da se dogovori metodologija (koraci i procesi) koji će se koristiti u razvoju regionalnih standarda zanimanja. Nakon njihovih izlaganja je uslijedila radionica posvećena analizi koraka i procesa potrebnih za razvoj regionalnih standarda zanimanja. Dogovaralo se o budućim koracima i aktivnostima koje je potrebno sprovesti na nacionalnom nivou, kao i radionicama koje treba da uslijede nakon toga na regionalnom nivou. Utvrđeno je da se organizuje 5 regionalnih sastanaka posvećenih pojedinim standardima zanimanja koji će se kreirati tokom trajanja projekta, na kojima će učestvovati predstavnici zemalja učesnica.

Nastavak događaja je bio posvećen usaglašavanju elemenata sadržaja zajedničkog regionalnog okvira. Predloženo je da se Zajednički okvir za razvoj regionalnih standarda zanimanja, koji sadrži vodeće principe, sastoji od procesa odabira reprezentativnog uzorka predstavnika privrede (proces odabira reprezentativnog uzorka predstavnika biznisa uključuje konsultacije i uključivanje: Privredne komore, poslovnih asocijacija i Centra za stručno obrazovanje. Radnu grupu će sačinjavati predstavnici iz mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća i broj varira od najmanje 5 do maksimalno 12 predstavnika biznisa. Takođe je važno uključiti sektor obrazovanja u reprezentativni uzorak, kao i zaposlene koji zaista obavljaju ovu profesiju, ali i supervizore koji imaju širu sliku), zatim od metodologije za dobijanje povratnih informacija od poslovnog sektora (kombinacija nekoliko metoda kombinuje se u zavisnosti od sektora i interesa poslovne zajednice: ankete, strukturirani intervjui i funkcionalna analiza), kao i od formata regionalnog standarda zanimanja (format sadrži: opšte informacije: zanimanje, sektor, nivo, opis, zatim zadatke grupe ili funkcije grupe, ključne funkcije i aktivnosti ili kriteriji učinka). U nastavku je razgovarano o formatu regionalnog standarda zanimanja. U diskusiji je ukazano na razlike koje postoje u pojedinim zemljama, kao i zajedničkim djelovima koji mogu da posluže kao osnova za zajednički dokument. U nastavku je razgovarano o potencijalnim preprekama i rješenjima. Na radionici koja je uslijedila radilo se na definisanju terminologije koja će se koristiti u procesu izrade okvira i standarda zanimanja i kvalifikacija, posle koje su prezentirani rezultati rada. U diskusiji su se izdvojili zaključci da je potrebno koristiti zajedničku terminologiju i objasniti značenje određenih termina. Projekat će poštovati nacionalne formate za izradu standarda zanimanja, a takođe se predlaže i regionalni format koji će biti korišten za izradu zajedničkog standarda.

Drugog dana sastanka je Tina Šarić iz ERI SEE sumirala rezultate prethodnog dana i najavila plan aktivnosti. U nastavku je Ivana Živadinović iz ERI SEE predstavila projekat i obaveze koje predstoje učesnicima. Projekat je povezan sa Strategijom za Jugoistočnu Evropu 2020, Berlinskim procesom i ciljevima održivog razvoja UN. Istakla je da je krajnji cilj povećanje zapošljivosti mladih ljudi i smanjenje nezaposlenosti. Cilj projekta je takođe da se poveća saradnja između obrazovanja i privrede, izrada 5 regionalnih standarda zanimanja (iz oblasti građevinarstva: podopolagač, moler, monter suve gradnje, keramičar i iz oblasti turizma i ugostiteljstva: hotelski i restoranski tehničar), izrada regionalnog okvira za razvoj standarda zanimanja, ispitivanje mogućnosti izrade regionalnih standarda kvalifikacija na osnovu standarda zanimanja na nacionalnim nivoima. Rečeno je da se u narednom periodu (jul 2019) planira konferencija socijalnih partnera, kao i sastanak projektnog tima. U okviru projekta je obaveza održavanja internet platforme i prezentiranje aktivnosti na njoj. Na kraju projekta se planira izrada studije izvodljivosti za razvoj regionalnih standarda kvalifikacija i akcioni plan. Studija će ispitati mogućnosti za izradu regionalnih standarda kvalifikacija u budućnosti. U okviru rada će biti angažovani stručnjaci koji će moderirati aktivnosti uzimajući u vidu pitanja zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i društvena pitanja. Na kraju je predstavljen budžet (ADA finansira 459.000 EUR, ERI SEE kofinansira 104.816 EUR što ukupno čini 563.816 EUR). Ovaj budžet će pokriti troškove angažovanih ljudskih resursa, nacionalnih i regionalnih dogadjaja. U nastavku je gospođa Živadinović predstavila implementacionu strukturu projekta. Istakla je da su projektni partneri: ERI SEE Sekretarijat, koji je vodeći partner koji je zadužen za implementaciju projekta, zatim organizaciju regionalnih konferencija, vođenje projekta, podršku nacionalnim aktivnostima, kao i za izradu izvještaja donatorima. Lokalni partneri na projektu su predstavnik KIF-a koji će imati ulogu da komunicira sa Privrednim komorama i daje im informacije o projektu, kao i mreža centara za stručno obrazovanje i privrednih komora zemalja regiona. U projektu su definisane uloge i zadaci koje lokalni partneri treba da realizuju.

Nakon toga je uslijedio sastanak posvećen vremenskoj dinamici realizacije aktivnosti projekta. Tako je predviđeno da nakon realizovane radionice u Beogradu, u junu bude završen okvir za izradu regionalnih standarda zanimanja. Predloženo je organizovanje regionalne konferencije u julu 2019. godine, u Skoplju sa po deset učesnika po zemlji. U toku perioda od juna 2019. do septembra 2020. potrebno je da se realizuje organizacija nacionalnih događaja za definisanje nacrta standarda zanimanja, održavanje svih regionalnih događaja, zatim nacionalnih skupova za finalizaciju standarda zanimanja, kao i nacionalnih događaja za verifikaciju i usvajanje istih.

Studiju koja će pokazati da li je moguće uraditi regionalni okvir za strandarde kvalifikacije, potrebno je uraditi od 12. do 18. mjeseci trajanja projekta. Predviđeno je organizovanje reginalne radionice na tu temu u periodu od 18. do 21. mjeseca trajanja projekta. Takođe je planirao uspostavljanje platforme za prikupljanje podataka. Tokom trajanja projekta, potrebno je raditi izvještaje, monitoring i evaluaciju. Predlozi datuma za Kick off konferenciju su 11. i 12.07.2019. godine. Nakon toga je uslijedila diskusija koja se odnosila na definisanje prioriteta koje standarde prvo raditi. Dogovoreno je da se sa radom radnih grupa krene u septembru 2019. godine. Usaglašeno je da regionalni sastanak za prezentaciju predloga nacrta standarda zanimanja u decembru bude u Crnoj Gori. Svaka zemlja će delegirati po četiri predstavnika za učešće na sastanku. Nakon toga je potrebno da bude još po jedan nacionalni događaj da bi se ušlo u proces usvajanja od strane nacionalnih tijela. Dogovoreno je da se pošalje informacija o broju sastanaka i članova radnih grupa za izradu standarda zanimanja u cilju definisanja cijena koštanja izrade istih. Potrebno je da se sagledaju mogućnosti na koji način će biti finansirana realizacija aktivnosti rada radne grupe odnosno da li će biti unajmnjena eksterna agencija ili će direktno ERI SEE realizovati finansiranja. U nastavku sastanka je Monika Mott iz KulturKontakt-a Austrija najavila aktivnosti koje će koordinirati u saradnji sa Privrednom komorom Austrije, a koje se odnose prije svega na radionicu o standardima zanimanja, koja je planirana da se održi u novembru 2019. godine. Najavila je da će biti pozvani predstavnici projekta. Nakon toga je Tina Šarić iz ERI SEE govorila o obavezama vezanim za izvještavanje i navela da će izvještavanje biti podnošeno svakih šest mjeseci, što znači da prvi izvještaj treba da bude gotov do 14. oktobra 2019. godine. Godišnji izvještaj treba da bude gotov do aprila 2020. U završnici rada događaja zaključeno je da se predlozi ugovora o realizaciji aktivnosti pošalju donosiocima odluka na potpisivanje.

Predstavnici Crne Gore na ovom sastanku su bili: Duško Rajković, Sandra Brkanović i Srđan Obradović iz Centra za stručno obrazovanje i Balša Ćulafić i Mladen Perazić iz Privredne komore Crne Gore.