Мања слова Већа слова РСС
>

ОДРЖАНА ОБУКА ЗА ЧЛАНОВЕ РАДНЕ ГРУПЕ КОЈИ ЋЕ УЧЕСТВОВАТИ У ИЗРАДИ ОБРАЗОВНОГ ПРОГРАМА ПОСЛАСТИЧАР ИЗ СЕКТОРА ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО, ПОДСЕКТОРА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО

ОДРЖАНА ОБУКА ЗА ЧЛАНОВЕ РАДНЕ ГРУПЕ КОЈИ ЋЕ УЧЕСТВОВАТИ У ИЗРАДИ ОБРАЗОВНОГ ПРОГРАМА ПОСЛАСТИЧАР  ИЗ СЕКТОРА ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО, ПОДСЕКТОРА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
Датум објаве: 25.02.2020 12:28 | Аутор: Душан Бошковић

Испис Штампај страницу


У оквиру реформе средњег стручног образовања и израде модуларизованих и кредитно вреднованих образовних програма, Центар за стручно образовање је 24.02.2020. године, организовао обуку чланова радне групе за израду образовног програма Посластичар из области Угоститељства.

Образовни програм Посластичар радиће се на основу четири стандарда занимања, односно четири стандарда стручних квалификација: Посластичар у угоститељству, Помоћник посластичара у угоститељству, Кондитор, Помоћник кондитора.

Обуци за писање овог образовног програма је присуствовало пет наставника из пет средњих стручних школа: ЈУ Школа за средње и више стручно образовање „Сергије Станић“ Подгорица, ЈУ Средња економско-угоститељска школа Никшић, ЈУ Средња економско-угоститељска школа Бар, ЈУ Прва средња стручна школа Никшић и ЈУ Средња стручна школа „Спасоје Распоповић“ Подгорица и два представника привреде: „Бишкотин“ Херцег Нови и „Инпек“ а.д. Подгорица.

Наставницима су представљени прописи и процедуре за развој квалификација у стручном образовању, структура стандарда занимања, стандарда стручних квалификација, стандарда квалификације нивоа образовања и образовног програма, кључне компетенције за цјеложивотно учење, као и начин израде наставног плана и образовног програма (дефинисање модула на основу стандарда занимања и стандарда стручне квалификације, дефинисање исхода учења према Блумовој таксономији, дефинисање критеријума за достизање исхода учења коришћењем одговарајућих глагола према Блумовој таксономији, дефинисање начина провјеравања достигнутости исхода учења, дидактичких препорука, литературе, обавезних начина оцјењивања исхода учења, просторних и материјалних услова за извођење наставе, дефинисање корелације између модула, кључних компетенција, испитних каталога за практични, завршни и стручни испит, као и дефинисање осталих тачака које су предвиђене образовним програмом). Након упутства које су добили, наставници су радили на дефинисању и усаглашавању наставног плана, дефинисању исхода учења, критеријума и начина провјере достигнутости исхода учења у модулима, по групама, након чега су презентовали и дискутовали свој рад. На крају обуке, наставницима су подијељени конкретни задаци и рокови везани за израду образовних програма.

Обуку је спровео Душан Бошковић, самостални савјетник И у Центру за стручно образовање.