Manja slova Veća slova RSS
>

ODRŽANA OBUKA ZA ČLANOVE RADNE GRUPE KOJI ĆE UČESTVOVATI U IZRADI OBRAZOVNIH PROGRAMA IZ SEKTORA POLJOPRIVREDA, PREHRANA, VETERINA, PODSEKTORA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

ODRŽANA OBUKA ZA ČLANOVE RADNE GRUPE KOJI ĆE UČESTVOVATI U IZRADI OBRAZOVNIH PROGRAMA IZ SEKTORA POLJOPRIVREDA, PREHRANA, VETERINA, PODSEKTORA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
Datum objave: 02.03.2020 14:16 | Autor: Dušan Pejović

Ispis Štampaj stranicu


Dušan Pejović


U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja i izrade modularizovanih i kreditno vrednovanih obrazovnih programa, Centar za stručno obrazovanje je 26.02.2020. organizovao obuku članova radne grupe za izradu obrazovnog programa iz sektora Poljoprivreda, prehrana, veterina, podsektora Šumarstvo i obrada drveta.

Obuci je prisustvovalo 8 nastavnika iz pet srednjih stručnih škola: JU Srednja stručna škola, Rožaje, JU Srednja stručna škola, Berane, JU Srednja stručna škola “Vukadin Vukadinović“, Berane, JU Srednja stručna škola, Pljevlja i JU Srednja stručna škola, Bijelo Polje i predstavnici privrede.

Prisutnima su predstavljeni propisi i procedure za razvoj kvalifikacija u stručnom obrazovanju, struktura standarda zanimanja, standarda stručnih kvalifikacija, standarda kvalifikacije nivoa obrazovanja i obrazovnog programa, ključne kompetencije za cjeloživotno učenje, kao i način izrade nastavnog plana i obrazovnog programa (definisanje modula na osnovu standarda zanimanja i standarda stručne kvalifikacije, definisanje ishoda učenja prema Blumovoj taksonomiji, definisanje kriterijuma za dostizanje ishoda učenja korišćenjem odgovarajućih glagola prema Blumovoj taksonomiji, definisanje načina provjeravanja dostignutosti ishoda učenja, didaktičkih preporuka, literature, obaveznih načina ocjenjivanja ishoda učenja, prostornih i materijalnih uslova za izvođenje nastave, definisanje korelacije između modula, ključnih kompetencija, ispitnih kataloga za praktični, završni i stručni ispit, kao i definisanje ostalih tačaka koje su predviđene obrazovnim programom). Nakon uputstva koje su dobili, prisutni su radili na definisanju i usaglašavanju nastavnog plana, definisanju ishoda učenja, kriterijuma i načina provjere dostignutosti ishoda učenja u modulima, po grupama, nakon čega su prezentovali i diskutovali svoj rad. Na kraju obuke su podijeljeni konkretni zadaci i rokovi vezani za izradu obrazovnih programa.

Obuku je sproveo Dušan Pejović, samostalni savjetnik I u Centru za stručno obrazovanje.