Manja slova Veća slova RSS
>

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI
Datum objave: 10.09.2020 08:59 | Autor: Gordana Bošković

Ispis Štampaj stranicu


08.09.2020. godine, povodom obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti, Centar za stručno obrazovanje je organizovao fokus grupu u okviru koje je poseban akcenat stavljen na vještine za roditeljstvo i pružanje posebne podrške roditeljima sa niskm nivoom vještina.

Neki od zaključaka sa današnje fokus grupe, koja se odnosila na temu ,,Podrška roditeljima iz ranjivih grupa koji imaju nizak nivo bazičnih vještina“ su sljedeći: u periodu kada se nastava organizuje online, zbog epidemije koronavirusa-COVID 19, razmotriti mogućnosti da se za djecu koja nemaju uslove i podršku za ovaj oblik rada nastava organizuje u školi uz poštovanje epidemioloških mjera i preporuka. Takođe, potrebno je da se udruže Crveni krst, NVO i obrazovne ustanove u cilju organizovanja radionica za roditelje djece koja nijesu uključena u redovno školovanje, kako bi se skrenula pažnja na značaj obrazovanja i učenja za razvoj porodice i zajednice. Od velike važnosti je da se roditelji RE motivišu za masovnije uključivanje u program elementarnog funkcionalnog opismenjavanja i osnovnog obrazovanja odraslih.

Pored ovoga, korisno je predstaviti projekte i aktivnosti koji su u prethodnom periodu uspješno realizovani sa ranjivim grupama kroz publikaciju koja bi bila javno promovisana.

U narednom periodu značajan vid podrške ogledao bi se u pripremi posebnog programa obrazovanja za jačanje roditeljske kompetencije i svi dosadašnji primjeri dobre prakse, u ovoj oblasti, trebaju biti predstavljeni u publikaciji koja bi bila javno promovisana, na bazi koje bi se pripremio priručnik i sprovele pilot obuke.

Sa fokus grupe upućen je jasan poziv jačoj međusektorskoj i međuresornoj saradnji na državnom i lokalnom nivou u cilju jačanja roditeljske kompetencije.

Učesnici fokus grupe su bili predstavnici: Centra za stručno obrazovanje, Zavoda za školstvo i Crvenog krsta.

Nešto više o pismenosti na današnji dan!

Prema podacima ELINETa (European Literacy Policy Network) 55 miliona lica starosti od 16 do 65 godina ima problem sa čitanjem i pisanjem http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/Factsheet-Literacy_in_Europe-A3.pdf . Crna Gora nastoji pratiti tendencije i smjernice date u EU dokumentima, posebno one iz Preporuka Savjeta od 19. decembra 2016. godine koji se odnose na Nove oblike usavršavanja - Nove prilike za odrasle (2016/C 484/01). Prema ovim preporukama odraslim osobama sa niskim nivoom vještina, znanja i kompetencija, npr. osobama koje su napustile osnovno obrazovanje ili osposobljavanje treba ponuditi pristup oblicima usavršavanja kojima bi im, u skladu s njihovim individualnim potrebama, omogućilo sticanje minimalnog nivoa jezičke i matematičke pismenosti kao i digitalne kompetencije i/ili sticanje šireg skupa vještina, znanja i kompetencija relevantnih za tržište rada i aktivno sudjelovanje u društvu. EK je 2016. u okviru paketa mjera za Program za vještine, uvođenje garancije za vještine kako bi pomogla u rješavanju problema nedostatka vještina i nejednakosti i na potrebu tržišta rada za većim nivoom vještina. To podrazumijeva da države članice moraju niskokvalifikovanim osobama osigurati oblike usavršavanja vještina sa mogućnošću da se njihove vještine procijene i utvrde nedostaci, da dobiju individualizovan paket za obrazovanje/ospoosbljavanje i da se njihove vještine vrednuju.

Prema podacima UNESCO-a broj elementarno nepismenih odraslih osoba u svijetu prelazi brojku od 750 miliona (2/3 su žene); Više od 50 miliona djece ne pohađa školu ili je napuštaju bez formalne diplome; U Crnoj Gori ima 542 649 lica starosti 10 i više godina (Izvor: Popis stanovništva 2011. godine). Od tog broja 8 149 je nepismenih, što čini 1,5%; Međutim, na broj lica koji su se izjasnili kao nepismeni treba dodati i podatke o broju lica koja nijesu završila ili su završila osnovnu školu i koja su ostala na tom obrazovnom nivou , a u Crnoj Gori je takvih 28%. PIAAC istraživanje (2015) pokazuje da 20% - 25% Evropljana ne posjeduje vještine koje su preduslov za zapošljavanje, zadržavanje posla i nastavak obrazovanja; U populaciji radno sposobnih odraslih lica (od 16 do 65 godina) u prosjeku je 43% pokazalo srednji ili visok nivo pismenosti u državama EU koje su učestvovale u istraživanju PIAAC. To je znatno ispod prosjeka OECD-a (49 %); Jedna od pet odraslih osoba u državama EU koje su učestvovale u istraživanju pokazala je nizak nivo vještina u oblasti pismenosti, a u oblasti matematičke pismenosti taj odnos iznosi čak jedan od četiri.

U odnosu na 2010. godinu, očekuje se smanjenje procenta niskokvalifikovanih poslova za oko 30% do 2020. godine. Takođe, očekuje se značajan porast zanimanja koja zahtijevaju digitalne komepetencije. Digitalne vještine obuhvataju razne sposobnosti korisne za građane, od traženja informacija i razmjene poruka na internetu, do stvaranja digitalnog sadržaja, kao što je kodiranje aplikacija. Trenutno se za rješavanje problema i unapređenje pismenosti u 28 evropskih zemalja izdvaja oko 350 milijardi eura.