Manja slova Veća slova RSS
>

Održana pres konferencija „Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa“

Održana pres konferencija „Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa“
Datum objave: 01.10.2020 09:19 | Autor: Magdalena Jovanović

Ispis Štampaj stranicu


Magdalena Jovanović


30. septembra u 11 časova, u Centru za stručno obrazovanje održana je pres konferencija povodom projekta „Unapređenje obrazovnih programa i usluga za marginalizovane grupe“. Projekat tehničke pomoći koji je sufinansirala Evropska Unija „Poboljšanje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa“ započeo je u septembru 2019. godine i nastavlja se do decembra 2020. Pruža podršku Vladi Crne Gore u daljem unapređivanju efikasnosti obrazovnih usluga koje se pružaju djeci sa posebnim obrazovnim potrebama i djeci koji dolaze iz pretežno romskog i egipćanskog stanovništva radi njihove socijalne inkluzije. Vlada Crne Gore je u vezi s tim uložila značajne napore, često obuhvaćene u vidu projekata podržanih npr. od EU, UN, SE.

Sa svoje tri komponente ovaj projekat se fokusira na:
• prilagođavanje obrazovnih stručnih programa djeci sa posebnim obrazovnim potrebama i djeci iz RE zajednice;
• poboljšanje kapaciteta osoblja u stručnim školama radi primjene inkluzivne obrazovne prakse u redovnim stručnim školama kako bi pomogli ovim učenicima da uspješno učestvuju u školovanju. Prevencija odustajanja od škole, bavljenje rizičnim ponašanjem poput ranih brakova, prosjačenja itd. biće u fokusu projekta. Takođe se poklanja posebna pažnja radu sa roditeljima ovih učenika. Projekat će takođe pružiti podršku efikasnom sprovođenju Individualnih Tranzicionih Planova II (ITP) koji olakšavaju prelazak iz srednjih stručnih škola na tržište rada;
• povećanje efikasnosti Informacionog sistema Ministarstva prosvjete u prikupljanju, procesuiranju i interpretaciji podataka o školskom uspjehu učenika sa posebnim obrazovnim potrebama.

Jedan od glavnih ciljeva projekta „Unapređenje obrazovnih programa i usluga za marginalizovane grupe“ je razvoj modularizovanih programa stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i učenika iz zajednica pretežno naseljenih Romima i Egipćanima (RE).

Ovi modularizovani programi stručnog obrazovanja koji odgovaraju potrebama učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i učenika iz Romske i Egipćanske populacije pružiće mogućnosti učenicima koji iz različitih razloga ne mogu uspješno da završe punopravno stručno obrazovanje koje vodi do „diplome“ da polože određeni broj modula i samim tim postignu stručne kvalifikacije drugog ili trećeg nivoa. Na kraju uspješno obavljenog obrazovnog procesa u sklopu pomenutih kvalifikacija učenicima se uručuju sertifikati, tako da mogu da se uključe u tržište rada i potraže posao, kao i da ga uspješno obavljaju.

Glavni korisnici ovog projekta su Ministarstvo prosvjete, Centar za stručno obrazovanje, stručne škole koje učestvuju u aktivnostima obuke projekta i porodice učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i iz RE zajednica.

Uz podršku Centra za stručno obrazovanje i Ministarstva prosvjete, projekat je uspio da prilagodi 45 modula u skladu sa potrebama učenika iz RE populacije i učenika sa posebnim obrazovnim potrebama iz 19 modularizovanih obrazovnih programa. Izbor profesija zasnovan je na činjenicama da postoji potražnja na tržištu rada i da ciljne grupe, a to su učenici sa posebnim obrazovnim potrebama i RE pokazuju interesovanje za ove profesije.

Već u septembru je više od 20 pedagoških stručnjaka obučeno u okviru projekta, uz podršku Centra za stručno obrazovanje i Ministarstva prosvjete u primjeni modularizovanih obrazovnih programa. Već tokom tekuće školske 2020/2021. prilagođeni moduli će se sprovoditi u brojnim stručnim školama u Crnoj Gori, a nakon toga će se obučiti veći broj nastavnika za dalje uvođenje ovog programa.

Više od 100 učesnika prošlo je obuku o inkluzivnim obrazovnim praksama usmjerenim posebno na djecu sa posebnim obrazovnim potrebama i djecu iz zajednica Roma i Egipćana. Obučeni stručnjaci zauzvrat će prenijeti znanja kolegama kako bi se dalje unaprijedilo stečeno znanje i povećala stručnost šireg broja nastavnika. Očekuje se da će na ovaj način više od 300 nastavnika proći kroz obuku o inkluzivnim obrazovnim praksama.

Na pres konferenciji su govorili: gospodin Dušan Bošković, savjetnik u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija u Centru za stručno obrazovanje, gospođa Irena Bogićević, predstavnica Projekta i Tamara Milić, načelnica direkcije za predškolsko i inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete. Pres konferenciji su prisustvovali predstavnici: medija, Centra za stručno obrazovanje, Ministarstva prosvjete i Projekta.