Manja slova Veća slova RSS
>

Najava: Obilježen Dan starijih osoba 01. oktobar

Najava: Obilježen Dan starijih osoba 01. oktobar
Datum objave: 02.10.2020 13:43 | Autor: Ljiljana Garić

Ispis Štampaj stranicu


Ljiljana Garić


Povodom Međunarodnog dana starijih osoba 1. oktobra, u prostorijama Centra za stručno obrazovanje održan je sastanak. Sastanku su prisvustvovali: Ljiljana Garić, Gordana Bošković i Tamara Konatar iz Centra za stručno obrazovanje, Vesna Lakuš iz NVU Naše doba, Jelena Šofranac iz Crvenog krsta Crne Gore, Milena Dujović iz Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Podgorica i Marijana Smolović iz JU Dom starih Bijelo Polje.

Cilj sastanka je bio analiza edukativnih aktivnosti i programa koji se realizuju za starije osobe u Crnoj Gori, kao i sagledavanje problema i izazova sa kojima se susreću ustanove i organizacije koje ih organizuju.

Centar za stručno obrazovanje je uoči sastanka uputio upitnik ustanovama i organizacijama koje se bave problematikom starijih osoba. Pitanja u upitniku su se odnosila na broj, vrstu i teme realizovanih edukativnih aktivnosti za starije osobe u toku 2019. godine, izvor finansiranja ovih aktivnosti i podršku sponzora/donatora za njihovu realizacije.

Na osnovu dobijenih odgovora moglo se zaključiti da se povremeno realizuju neki oblici edukativnih aktivnosti, koji se u ustanovama za smještaj starijih osoba organizuju u okviru radno-okupacionih aktivnosti, u NVO u okviru projekata. Teme koje se obrađuju su uglavnom vezane za oblast zdravlja, ljudskih prava i psiho-socijalne podrške. Ove aktivnosti su uglavnom organizovane na volonterskoj osnovi, jer je mali broj sponzora i donatora zainteresovan za podršku u ovoj oblasti.

Predstavnici institucija i organizacija na sastanku su predstavili edukativne aktivnosti koje oni sprovode sa starijima i ukazali na probleme sa kojima se susreću u radu. Ne postoji organizovan sistem za edukativne aktivnosti sa ovom ciljnom grupom koji je održiv, kao ni posebna finansijska sredstva koja su predviđena za ove namjene.

Od izuzetne važnosti je da se ova ciljna grupa pokrene i uključi u različite aktivnosti, kako bi sačuvali svoje mentalno zdravlje i ispunili socijalne potrebe i potrebu za druženjem.

Potrebno je da se uspostavi tješnja saradnja između različitih resora, Centra za stručno obrazovanje, Crvenog krsta, NVO koje rade sa ovom ciljnom grupom i ustanova za smještaj starih, kako bi svi zajedno radili na unapređenju kvaliteta života ove ciljne grupe.
Kao primjeri dobre prakse navedeni su mreža Dignitas i projekat Crvenog krsta ,,Zdravo staranje'' koji se bavi temama koje čine koncept zdravog staranja, među kojima je i tema cjeloživotno učenje. Fokus je na zdrav način života, koji uključuje sačuvano mentalno i fizičko zdravlje, pa se na tim radionicama realizuju razne društvene aktivnosti, učenje engleskog jezika, rada na računaru, upotreba mobilnih aplikacija itd. Na radionicama su uključene sve generacije, jer stariji ljudi tu ne samo da uče od drugih, već i oni uče druge, pa se tako osjećaju korisno, što ih može motivisati na dalje učešće u takvim radionicama.

NVU Naše doba u saradnji sa Crvenim krstom organizuje edukativne aktivnosti u Klubu za starije koji je osnovan 2019. godine. Ovo udruženje je pripremilo Uputstvo za korišćenje e-zdravlja za potrebe starijih za zakazivanje termina kod izabranog ljekara i obezbjeđivanja terapije putem mobilnog telefona.

Učesnici sastanka su saglasni da je vrlo bitno pripremiti buduće penzionere, da lakše prebrode odlazak u penziju, jer je to događaj koji može da dovede do velikih promjena u životu svakog čovjeka. Potrebno je omogućiti ljudima da odlazak u penziju ne znači i prestanak profesionalnog i društvenog života, jer bez toga može doći do određenog stepena pogoršanja fizičkog i mentalnog života. Penzioneri moraju da promijene svoj način života i navike, i da vrijeme koje su provodili u radu ispune nekim novim aktivnostima.