Manja slova Veća slova RSS
>

Održana pres konferencija „Tri mjere za izgradnju kapaciteta za inkluzivne prakse u stručnom obrazovanju“

Održana pres konferencija „Tri mjere za izgradnju kapaciteta za inkluzivne prakse u stručnom obrazovanju“
Datum objave: 22.10.2020 13:30 | Autor: Magdalena Jovanović

Ispis Štampaj stranicu


Magdalena Jovanović


U četvrtak, 22. oktobra u 10 časova, u Centru za stručno obrazovanje održana je pres konferencija: „Tri mjere za izgradnju kapaciteta za inkluzivne prakse u stručnom obrazovanju“.

Konferencija je namijenjena projektu „Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa“, čiji je jedan od glavnih ciljeva razvoj modularizovanih programa stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i učenika iz zajednica pretežno naseljenih Romima i Egipćanima.

Ovaj projekat sufinansira Evropska Unija i dio je obaveza koje je Vlada Crne Gore preuzela u vezi sa pretpristupnim statusom u Evropskoj uniji.

Glavni korisnici ovog projekta su Ministarstvo prosvjete i Centar za stručno obrazovanje, ali takođe i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Ovo je druga od tri planirane konferencije do kraja Projekta, tj. do decembra 2020.

Projekat “Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa” sprovodi 13 projektnih aktivnosti raspoređenih u tri projektne komponente u cilju pružanja podrške Ministarstvu prosvjete i Centru za stručno obrazovanje kako bi uveli i uspješno zadržali učenike sa posebnim obrazovnim potrebama i učenike iz romskih zajednica u stručnom obrazovanju i pomogli im u prelasku na tržište rada.
Glavni korisnici ovog projekta su Ministarstvo prosvjete i Centar za stručno obrazovanje, ali takođe i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

U okviru Projekta održane su tri obuke:

1. Obuka o modularizovanim planovima i programima,
2. Obuka o stimulativnom okruženju za učenje,
3. Obuka o prevenciji odustajanja od škole.

Stručnjaci koji su učestvovali na ove tri obuke su pripremljeni da budu treneri i prenijeće svoje znanje i vještine stečene na obuci kolegama u svojim školama. Na ovaj način će obuke pohađati više od 250 nastavnika u Crnoj Gori.

Glavni treneri na ovim obukama bili su:

Irena Bogićević, koja je bila zadužena za obuku o sprovođenju modularizovanih nastavnih planova i programa, je istakla važnost informisanosti roditelja, pedagoškog osoblja i šire javnosti o mogućnostima za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama i učenike koji dolaze iz marginalizovanih grupa radi sticanja različitih nivoa stručne kvalifikacije.

Eksperti koji su angažovani na projektu, Aleksandra Radoman-Kovačević i dr Saša Milić, sproveli su dvije obuke i definisali, kao jedan od ciljeva obuke, da „nakon ove obuke svaki učesnik treba bolje da razumije konkretnu situaciju učenika iz romskih zajednica i da se osjeća sigurnije u rješavanju određenih izazova u učionici i van nje, pa čak i izvan škole“. S tim u vezi, dr Milić je naglasio važnost umrežavanja sa drugim relevantnim zainteresovanim stranama rekavši da je „inkluzivno obrazovanje samo jedan instrument za socijalno uključivanje ljudi iz marginalizovanih grupa. Da bi se postigla takva socijalna inkluzija potrebna je bliska saradnja između obrazovnih struktura, zdravstvenih struktura, struktura socijalne zaštite i različitih struktura javne uprave. Socijalna inkluzija je napor cijelog društva“. Gospođa Radoman- Kovačević je podvukla značaj ovakvih obuka rekavši „da ova obuka pruža ne samo informacije o životnim uslovima i uslovima za sticanje znanja učenika iz romskih zajednica, već pruža polaznicima mogućnost razmjene iskustava u školovanju romskih učenika, odnosno identifikuju najbolje prakse i promoviše njihovu primjenu i u drugim stručnim školama “.

Na pres konferenciji su govorili: gospođa Aleksandra Radoman-Kovačević, predstavnica Projekta i ključna ekspertkinja II, Miloš Laković, nastavnik u JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“ u Podgorici i Tamara Milić, načelnica direkcije za predškolsko i inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete. Pres konferenciji su prisustvovali i: mediji, direktor Centra za stručno obrazovanje, predstavnici Centra za stručno obrazovanje, predstavnici Ministarstva prosvjete, predstavnici Projekta, nastavnici i dr.