Manja slova Veća slova RSS
>

Održana fokus grupa na temu „Značaj uključivanja lokalnih uprava u aktivnosti obrazovanja odraslih“

Održana fokus grupa na temu „Značaj uključivanja lokalnih uprava u  aktivnosti obrazovanja odraslih“
Datum objave: 26.10.2020 13:42 | Autor: Ljiljana Garić

Ispis Štampaj stranicu


U petak 23.10.2020. godine, Centar za stručno obrazovanje je organizovao fokus grupu na temu „Značaj uključivanja lokalnih uprava u aktivnosti obrazovanja odraslih“ u okviru manifestacije „XIX Dani obrazovanj i učenja odraslih“.

Učesnice fokus grupe su bile: Sonja Vojinović iz Uprave za kadrove, Jelena Borozan iz Zajednice opština i Ljiljana Garić iz Centra za stručno obrazovanje.

Cilj održavanja fokus grupe je podsticanje lokalnih uprava za veće uključivanje u organizaciju različitih aktivnosti obrazovanja odraslih za zaposlene u lokalnoj upravi i građane.

Učesnice fokus grupe su odgovarali na sljedeća pitanja u skladu sa nadležnostima i aktivnostima koje sprovodi institucija/organizacija iz koje dolaze:
Da li lokalne uprave organizuju ili finansiraju neke posebne oblike stučnog usavršavanja za zaposlene u lokalnoj upravi?
Da li lokalne uprave organizuju ili finasiraju neke oblike neformalnog obrazovanja za građane?
Navedite neki primjer dobre prakse lokalne uprave koja je realizovala neku aktivnost na polju edukacije građana?
Na kraju fokus grupe postavljeno je pitanje: Kako možemo podstaći lokalne uprave da organizuju i finansiraju neke oblike neformalnog obrazovanja za zaposlene i građane?
Predstavnice Uprave za kdrove i Zajednice opština smatraju da se programi stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih u lokalnim upravama uglavnom svode na programe koje organizuje Uprava za kadrove. Istakle su da lokalne uprave nemaju zakonsku obavezu da organizuju edukacije za građane, ali da neke lokalne uprave organizuju i finansiraju različite oblike edukacije za građane.
Kao primjeri dobre prakse navedene su lokalne uprave: Glavni grada Podgorica, Tivat, Bar, Cetinje i Nikšić.

Zaključci sa fokus grupe su:
- Uspostaviti tješnju saradnju Centra za stručno obrazovanje sa lokalnim upravama u izradi Godišnjeg plana obrazovanja odraslih;
- Organizovati fokus grupu ili pripremiti elektronski upitnik za lokalne uprave kako bi dobili podatke o realizovanim aktivnostima obrazovanja odraslih u 2019. i 2020. godini i aktivnostima koje planiraju da realizuju u narednom periodu.

Sa sastanka fokus grupe upućen je poziv za jaču saradnju na državnom i lokalnom nivou u cilju unapređenja kompetencija građana i promociju značaja cjeloživotnog učenja za pojedinca i društvenu zajednicu.