Мања слова Већа слова РСС
>

Одржана фокус група на тему „Програми образовања за стицање знања и вјештина из различитих области за грађане“

Датум објаве: 02.11.2020 12:55 | Аутор: Љиљана Гарић

Испис Штампај страницу


Центар за стручно образовање је 28. октобра 2020. године организовао фокус групу на тему „Програми образовања за стицање знања и вјештина из различитих области за грађане“.

Једна од приоритетних области Плана образовања одраслих 2019-2022. године су програми и активности цјеложивотног учења. Цјеложивотно учење је средство личног испуњења и стварања способности за активно партиципирање у грађанском друштву. Успостављање партнерских мрежа са НВО има важну улогу за остварење постављеног циља који се односи на повећање социјалне укључености одраслих грађана кроз активности цјеложиовотног образовања и учења.

Фокус група је организована са намјером да се са учесницима направи анализа активности и програма неформалног образовања које реализују НВО (за грађанску демократију, заштиту животне средине, одрживи развој, успјешну друштвену интеграцију и сл.).

Крајњи циљ фокус групе био је да се размотри како се може унаприједити неформално образовање и да се предложе конкретне активности за наредни период.
Учесници фокус групе су одговарали на сљедећа питања:
1. Да ли организујете неке активности/програме неформалног образовања за грађане?
2. Да ли имате програме неформалног образовања по којима реализујете едукативне активности?
3. Предложите програме/теме за које сматрате да би били корисни за грађане и друштвену заједницу?

НВО организују неке облике едукативних активности са различитим циљним групама (млади, Роми, затвореници, корисници психоактивних супстанци и др.) али углавном немају програме образовања по којима раде. Едукативне активности се реализују кроз пројекте па би било добро осмислити механизме за њихову одрживост и након завршетка пројеката.
Са фокус групе упућен је позив за јачу сарадњу на државном и локалном нивоу, у циљу повећања социјалне укључености одраслих грађана, кроз активности цјеложивотног учења.

Учесници фокус групе су предложили:
- успостављање тјешње сарадње НВО, Центра за стручно образовање и локалних управа, како би се организовале едукативне активности из различитих области за грађане.
- у циљу боље информисаности НВО на крају године могу да доставе план едукативних активности које ће реализовати у наредној години и податке о реализованим активностима и броју полазника/ца који су похађали програме у текућој години. Ови подаци би се уврстили у Годишњи план образовања одраслих и Извјештај о реализованим активностима у области образовања одраслих
- да се у наредном периоду креирају програми образовања за грађанско образовање, превазилажење предрасуда и стереотипа који постоје за неке циљне групе, поштовање различитости и др.

Учесници фокус групе су били: Дејвид Сејдовић из међународне невладине организације ,,Фондација рука пријатељства'', Маја Марковић из НВО ,,Јувентас'' и Љиљана Гарић из Центра за стручно образовање.