Manja slova Veća slova RSS
>

Održana završna konferencija IPA projekta “Poboljšanje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa”

Održana završna konferencija IPA projekta “Poboljšanje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa”
Datum objave: 27.11.2020 13:10 | Autor: Srđan Obradović

Ispis Štampaj stranicu


Srđan Obradović


Završna konferencija IPA projekta „Poboljšanje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa" održana je 23. novembra 2020. godine u hotelu „Kalamper“ u Baru, i imala je za cilj prezentaciju ključnih rezultata i aktivnosti tokom 15 mjeseci trajanja projekta, uz akcenat na vrijednost i preporuke za naredne aktivnosti.
Konferenciji su ispred korisničkih ustanova prisustvovali Duško Rajković i Srđan Obradović iz Centra za stručno obrazovanje, Tamara Milić i Marina Matijević iz Ministarstva prosvjete, Tatjana Anđelić i Ramiz Šahman iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Anita Marić iz Zavoda za školstvo, Elvis Beriša iz NVO ,,Koračajte s nama’’ uz onlajn uključenje Jadranke Milić iz Delegacije EU Podgorica. Prezentacije projektnih aktivnosti su imali tim lider Jurgen Beker i ekspertkinja za obuke Aleksandra Radoman-Kovačević, predstavnici IBF International Consulting i EuroPartner Consulting Intenational.
Konferenciju su mogli onlajn pratiti i predstavnici medija i zainteresovani učesnici, posredstvom Youtube kanala.

Projekat je realizovan kroz tri komponente:

Komponenta 1: Fokusira se na razvoj „Modula za sticanje stručnih kvalifikacija“ tj. nastavnih planova i programa za stručne škole koji odgovaraju potrebama djece sa posebnim obrazovnim potrebama i djece iz RE zajednica;
Komponenta 2: Realizacija tri obuke sa fokusom na:
• primjenu posebnih nastavnih planova i programa za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama i djecu iz RE zajednice;
• stimulativno okruženje za učenje;
• rizična ponašanja sa djecom iz RE zajednice i prevenciju odustajanja od škole;
Komponenta 3: Unapređenje baze podataka Ministarstva prosvjete radi prikupljanja podataka o romskim učenicima.

U sklopu svoje tri komponente Projekat je bio usmjeren na sljedeće aktivnosti:

• Prilagođavanje obrazovnih programa u srednjem stručnom obrazovanju za sticanje stručnih kvalifikacija u okviru obrazovnih programa, u cilju usklađivanja sa specifičnim potrebama djece sa posebnim obrazovnim potrebama i romske i egipćanske djece;
• Podršku daljem profesionalnom razvoju zaposlenih u srednjim stručnim školama u primjeni inkluzivnih obrazovnih praksi radi boljih postignuća učenika. U uskom fokusu Projekta su prevencija odustajanja od školovanja, ukazivanje na rizična ponašanja poput ranih brakova, prosjačenje, rada sa roditeljima kao i efikasnoj primjeni individualnih tranzicionih planova koji će učenicima omogućiti lakši prelazak iz srednje škole na tržište rada;
• Povećanje efikasnosti MEIS sistema u prikupljanju, procesuiranju i inetrpretaciji podataka o pohađanju nastave djece sa posebnim obrazovnim potrebama i romske i egipćanske djece.

Konačni rezultati Projekta:

• Pripremljeno 54 dokumenata pod nazivom Moduli za sticanje stručnih kvalifikacija u okviru obrazovnih programa, u cilju prilagođavanja potrebama djece sa posebnim obrazovnim potrebama i djece i romskih zajednica;
• Coaching o efikasnoj primjeni individualnih tranzicionih planova;
• Sprovedene obuke za primjenu modularizovanih nastavnih planova i programa koji odgovaraju potrebama učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i učenika koji dolaze iz zajednica Roma i Egipćana (RE);
• Sprovedene obuke za uspostavljanje inkluzivnog i stimulativnog okruženja za učenje;
• Sprovedene obuke o obrazovnim pristupima u cilju suzbijanja rizičnog ponašanja koje dovodi do napuštanja škole;
• Unaprijeđen informativni sistem Ministarstva prosvjete za pružanje informacija o učenicima iz romskih zajednica.