Manja slova Veća slova RSS
>

Održan sastanak Foruma ETF za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju

Održan sastanak Foruma ETF za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju
Datum objave: 03.02.2021 12:45 | Autor: Ivan Marković

Ispis Štampaj stranicu


Ivan Marković


2. februara 2021. godine održan je godišnji online sastanak ETF Foruma za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju kojem su prisustvovale nacionalne kontakt osobe zemalja članica Foruma.

Na sastanku je urađen pregled svih aktivnosti tokom prošle godine, poput organizacije Peer Visit-a u Crnoj Gori za koji su sve pripremne aktivnosti bile obavljene, ali su zbog situacije izazvane pandemijom Covid-19 morale biti otkazane. Umjesto toga pristupilo se organizaciji online sastanaka na kojima su predstavnici Crne Gore imali zapaženu ulogu. Na jednom od sastanaka predstavljen je sistem Samoevaluacije u Crnoj Gori.

Na sastanku je bilo riječi o razvoju dokumenata tokom prethodne godine. Predstavnici Crne Gore su napomenuli da je urađena analiza na temu „Praćenje učenika stručnih škola nakon završetka školovanja za školsku 2019/2020. godinu“, koja je okarakterisana kao veoma važan dokument za sistem stručnog obrazovanja.

Tokom sastanka je bilo riječi o planu rada Foruma za 2021. godinu. Planirano je proširenje Foruma novim zemljama članicama koje su dio istočne Evrope, zatim organizacija tematskih webinara, osnivanje upravnog odbora Foruma koji bi činili određeni broj predstavnika zemalja članica.

Do kraja godine planirana je organizacija jednog sastanka u Torinu, kao i PEER VISIT-a u nekoj od zemalja članica ukoliko to dozvoli epidemiološka situacija u Evropi. Na kraju smo od strane sekretarijata Foruma upoznati sa ažuriranim verzijama dokumenata na nivou EU u kojima su date nove preporuke i smjernice za razvoj stručnog obrazovanja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Odjeljenja za kvalitet i KPR u Centru za stručno obrazovanje i nacionalne kontakt osobe u Forumu ETF za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju Vladislav Koprivica i Ivan Marković.