Manja slova Veća slova RSS
>

Održani online sastanci sa nastavnicima u vezi pripreme završnog ispita u okviru modularizovanih obrazovnih programa

Datum objave: 05.04.2021 12:31 | Autor: Slavica Jovanović

Ispis Štampaj stranicu


Centar za stručno obrazovanje je 29. i 30.03.2021. godine, organizovao online sastanke nastavnika srednjih stručnih i mješovitih škola, radi definisanja zajedničkog koncepta izrade baze pitanja i odgovora za završni ispit u okviru modularizovanih obrazovnih programa u školskoj 2020/2021. godini. Sastanci su održani online preko aplikacije „Zoom“, a prisustvovalo je 63 nastavnika i koordinatora srednjih stručnih i mješovitih škola iz svih gradova Crne Gore u kojima se ove školske godine sprovodi polaganje završnog ispita po modularizovanim obrazovnim programima.

Školske 2020/2021. godine polaganje završnog ispita biće oragnizovano za 9 modularizovanih obrazovnih programa: Elektroinstalater, Monter elektronske komunikacione infrastrukture, Konobar, Kuvar, Prodavač, Frizer, Modni krojač, Proizvođač prehrambenih proizvoda i Vodoinstalater. Završni ispit se organizuje u više gradova: Baru, Budvi, Beranama, Bijelom Polju, Cetinju, Nikšiću, Podgorici, Plavu, Plužinama, Ulcinju, Herceg Novom, Tivtu, Tuzima, Kolašinu, Mojkovcu, Pljevljima, Rožaju i Žabljaku.

Sastanke ispred Centra za stručno obrazovanje su vodili Sandra Brkanović, rukovodilac Odjeljenja za istraživanje i razvoj kvalifikacija i Slavica Jovanović, samostalni savjetnik I u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija, a jednom od sastanaka je prisustvovao i Dušan Bošković, samostalni savjetnik I u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija.

U cilju podrške organizaciji završnog ispita od strane Centra za stručno obrazovanje, održano je 6 sastanaka sa nastavnicima iz 18 srednjih stručnih i mješovitih škola, kako bi se definisao zajednički koncept izrade baze pitanja i odgovora za završni ispit u okviru modularizovanih obrazovnih programa.

Na sastancima su, na predlog nastavnika, formirani uži timovi nastavnika, sastavljeni od manjeg broja nastavnika za svaki obrazovni program posebno, koji bi u narednom periodu detaljnije sagledali sva pristigla pitanja i od njih formirali konačnu bazu pitanja i odgovora.

Baza će naknado biti poslata svim školama, nakon čega će svaka škola pojedinačno pripremati test koji će uključivati dogovoreni broj pitanja iz zajedničke baze. Baza pitanja i odgovora treba da se formira na osnovu pitanja i odgovora koje su škole pojedinačno dostavile Centru za stručno obrazovanje u periodu februar/mart 2021.

Školama je preporučeno da smanje gradivo koje će biti zastupljeno na testu, tako što treba da isključe oblasti koje su sa učenicima realizovane tokom IV klasifikacionog perioda završnog razreda. Školama je takođe preporučeno da učenicima dostave ishode učenja i kriterijume iz Ispitnih kataloga, pri čemu treba da označe one ishode i kriterijume koji testom neće biti obuhvaćeni. Data je preporuka da učenicima treba pružiti pomoć u pripremanju završnog ispita u vidu organozovanja namjenskih časova ili konsultacija. Škole treba da organizuju završni ispit u skladu sa zakonskom regulativom, što uključuje i formiranje timova za pregledanje testova i objavljivanje rezultata.

Jedinstven stav nastavnika koji su prisustvovali sastancima, je da se prihvati predlog Centra za stručno obrazovanje da polaganje stručne teorije za sve modularizovane obrazovne programe nivoa III treba održati u istom danu, u istom ili različitom vremenskom terminu u svim školama, bez obzira na različitost obrazovnih programa. Nastavnici su na sastancima imali različite prijedloge za broj pitanja na testu, način bodovanja pitanja i dužine trajanja samog testa. Načelno, u okviru istog obrazovnog programa, razike u prijedlozima su bile male, a konačan dogovor će se postići na narednim sastancima nastavnika, nakon formiranja baze pitanja i odgovora od strane užih timova.

Novi sastanak za konsultacije Centra za stručno obrazovanje sa užim timovima nastavnika biće zakazan u toku sljedeće sedmice, u terminu o kojem će naknadno biti obaviješteni nastavnici.

Online sastanci su organizovani u prostorijama Centra za stručno obrazovanje, prema sljedećem rasporedu:

- 29.03.2021. g. od 09.00 do 10.00 – Sastanak nastavnika srednjih stručnih i mješovitih škola, radi definisanja zajedničkog koncepta izrade baze pitanja i odgovora za završni ispit, za obrazovni program Kuvar. Sastanku su prisustvovali nastavnici iz 12 stručnih i mješovitih škola iz sljedećih gradova: Bara, Bijelog Polja, Budve, Cetinja, Herceg Novog, Mojkovca, Nikšića, Pljevalja, Podgorice, Rožaja, Tivta i Ulcinja.

- 29.03.2021. g. od 10.30 do 11.30 – Sastanak nastavnika srednjih stručnih i mješovitih škola, radi definisanja zajedničkog koncepta izrade baze pitanja i odgovora za završni ispit, za obrazovni program Konobar. Sastanku su prisustvovali nastavnici iz 11 stručnih i mješovitih škola iz sljedećih gradova: Bara, Berana, Bijelog Polja, Herceg Novog, Kolašina, Mojkovca, Nikšića, Pljevalja, Podgorice, Rožaja i Žabljaka.

- 29.03.2021. g. od 12.00 do 13.00 – Sastanak nastavnika srednjih stručnih i mješovitih škola, radi definisanja zajedničkog koncepta izrade baze pitanja i odgovora za završni ispit, za obrazovne programe: Modni krojač, Proizvođač prehrambenih proizvoda i Vodoinstalater. Sastanku su prisustvovali nastavnici iz 2 stručne škole iz Podgorice.

- 30.03.2021. g. od 09.00 do 10.00 – Sastanak nastavnika srednjih stručnih i mješovitih škola, radi definisanja zajedničkog koncepta izrade baze pitanja i odgovora za završni ispit, za obrazovni program Prodavač. Sastanku su prisustvovali nastavnici iz 6 stručnih i mješovitih škola iz sljedećih gradova: Herceg Novog, Ulcinja, Podgorice, Plužina, Tuzi i Rožaja.

- 30.03.2021. g. od 10.30 do 11.30 – Sastanak nastavnika srednjih stručnih i mješovitih škola, radi definisanja zajedničkog koncepta izrade baze pitanja i odgovora za završni ispit, za obrazovni program Frizer. Sastanku su prisustvovali nastavnici iz 6 stručnih i mješovitih škola iz sljedećih gradova: Bara, Berana, Nikšića, Pljevalja, Podgorice i Rožaja.

- 30.03.2021. g. od 12.00 do 13.00 – Sastanak nastavnika srednjih stručnih i mješovitih škola, radi definisanja zajedničkog koncepta izrade baze pitanja i odgovora za završni ispit, za obrazovne programe: Elektroinstalater i Monter elektronske komunikacione infrastrukture. Sastanku su prisustvovali nastavnici iz 5 stručnih i mješovitih škola iz sljedećih gradova: Berana, Bijelog Polja, Nikšića, Podgorice i Ulcinja.