Мања слова Већа слова РСС
>

Центар за стручно образовање је званично номинован за референтну националну установу за осигурање квалитета у стручном образовању у оквиру мрежа Европског оквира за осигурање квалитета у стручном образовању (ЕQАВЕТ)

Датум објаве: 12.04.2021 13:03 | Аутор: цсо

Испис Штампај страницу


Позивом Европске Комисије, који је прво послат господину Бојану Шаркићу, шефу Мисије за Црну Гору у Европској Унији, а затим и Министарству просвјете, науке, културе и спорта, Црна Гора је добила могућност да кандидује институцију која ће бити дио ЕQАВЕТ мреже састављене од чланова ЕУ, представника партнера ЕУ и ЕУ асоцијација пружаоца стручног образовања.

ЦСО је званично кандидован од стране Министарства просвјете, науке, културе и спорта за референтну националну установу за осигурање квалитета у стручном образовању у оквиру мрежа Европског оквира за осигурање квалитета образовања у стручном образовању (ЕQАВЕТ).

ЦСО као развојна, савјетодавна и истраживачка институција, успоставља и унапријеђује систем стручног образовања и обука, које имају за циљ стварање професионалаца, добру припрему за тржиште рада, континуирано образовање и цјеложивотно учење у складу са њиховим личним, социјалним и економским интересима.

Према Општем закону о образовању и у оквиру својих обавеза, ЦСО је задужен за осигурање квалитета у стручном и образовању одраслих.

Од оснивања ЦСО, Одјељење за осигурање квалитета је одговорно за :

• Процјена квалитета образовних активности у стручним школама и лиценцирани организатори образовања одраслих, на основу методологије усаглашене са ЕQАВЕТ индикаторима;
• Процјена квалитета образовних програма (курикулума) / програма образовања за стручно образовање;
• Праћење имплементације акционог плана за осигурање квалитета у стручним школама и институцијама за образовање одраслих;
• Праћење развоја метода и процедура екстерне евалуације у европским земљама;
• Планирање истраживања и учешће;
• Сакупљање, обрада и објављивање података о постигнућима студената и резултатима обука и учења у стручним и институцијама за образовање одраслих;
• Планирање, организација и праћење имплементације професионалног развоја наставника у стручном образовању.

Представници ЦСО у мрежи ЕQАВЕТ су:

Правно лице

Центар за стручно образовање- Црна Гора  

Одговорне особе

Законски заступник

Координатор

Замјеник координатора

ИМЕ

Душко

Иван

Владислав

ПРЕЗИМЕ

Рајковић

Марковић

Копривица

ПОЗИЦИЈА

Директор

Самостални савјетник И - надзорник за квалитет

Руководилац одјељења за квалитет и континуирани, професионални развој

ОДЈЕЉЕЊЕ

ЦСО

Одјељење за квалитет и континуирани, професионални развој

Одјељење за квалитет и континуирани, професионални развој

АДРЕСА

Новака Милошева 18

Новака Милошева 18

Новака Милошева 18

ПОШТАНСКИ БРОЈ

81000

81000

81000

ГРАД

Подгорица

Подгорица

Подгорица

ДРЖАВА

Монтенегро

Монтенегро

Монтенегро

Е-маил

дуско.рајковиц@цсо.гов.ме

иван.марковиц@цсо.гов.ме

владо.копривица@цсо.гов.ме

ТЕЛЕФОН

+38269371608

+38267530153

+38269371635