Manja slova Veća slova RSS
>

Centar za stručno obrazovanje je zvanično nominovan za referentnu nacionalnu ustanovu za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju u okviru mreža Evropskog okvira za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju (EQAVET)

Datum objave: 12.04.2021 13:03 | Autor: cso

Ispis Štampaj stranicu


Pozivom Evropske Komisije, koji je prvo poslat gospodinu Bojanu Šarkiću, šefu Misije za Crnu Goru u Evropskoj Uniji, a zatim i Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, Crna Gora je dobila mogućnost da kandiduje instituciju koja će biti dio EQAVET mreže sastavljene od članova EU, predstavnika partnera EU i EU asocijacija pružaoca stručnog obrazovanja.

CSO je zvanično kandidovan od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za referentnu nacionalnu ustanovu za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju u okviru mreža Evropskog okvira za osiguranje kvaliteta obrazovanja u stručnom obrazovanju (EQAVET).

CSO kao razvojna, savjetodavna i istraživačka institucija, uspostavlja i unaprijeđuje sistem stručnog obrazovanja i obuka, koje imaju za cilj stvaranje profesionalaca, dobru pripremu za tržište rada, kontinuirano obrazovanje i cjeloživotno učenje u skladu sa njihovim ličnim, socijalnim i ekonomskim interesima.

Prema Opštem zakonu o obrazovanju i u okviru svojih obaveza, CSO je zadužen za osiguranje kvaliteta u stručnom i obrazovanju odraslih.

Od osnivanja CSO, Odjeljenje za osiguranje kvaliteta je odgovorno za :

• Procjena kvaliteta obrazovnih aktivnosti u stručnim školama i licencirani organizatori obrazovanja odraslih, na osnovu metodologije usaglašene sa EQAVET indikatorima;
• Procjena kvaliteta obrazovnih programa (kurikuluma) / programa obrazovanja za stručno obrazovanje;
• Praćenje implementacije akcionog plana za osiguranje kvaliteta u stručnim školama i institucijama za obrazovanje odraslih;
• Praćenje razvoja metoda i procedura eksterne evaluacije u evropskim zemljama;
• Planiranje istraživanja i učešće;
• Sakupljanje, obrada i objavljivanje podataka o postignućima studenata i rezultatima obuka i učenja u stručnim i institucijama za obrazovanje odraslih;
• Planiranje, organizacija i praćenje implementacije profesionalnog razvoja nastavnika u stručnom obrazovanju.

Predstavnici CSO u mreži EQAVET su:

Pravno lice

Centar za stručno obrazovanje- Crna Gora  

Odgovorne osobe

Zakonski zastupnik

Koordinator

Zamjenik koordinatora

IME

Duško

Ivan

Vladislav

PREZIME

Rajković

Marković

Koprivica

POZICIJA

Direktor

Samostalni savjetnik I - nadzornik za kvalitet

Rukovodilac odjeljenja za kvalitet i kontinuirani, profesionalni razvoj

ODJELJENJE

CSO

Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani, profesionalni razvoj

Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani, profesionalni razvoj

ADRESA

Novaka Miloševa 18

Novaka Miloševa 18

Novaka Miloševa 18

POŠTANSKI BROJ

81000

81000

81000

GRAD

Podgorica

Podgorica

Podgorica

DRŽAVA

Montenegro

Montenegro

Montenegro

E-mail

dusko.rajkovic@cso.gov.me

ivan.markovic@cso.gov.me

vlado.koprivica@cso.gov.me

TELEFON

+38269371608

+38267530153

+38269371635