Manja slova Veća slova RSS
>

Poziv srednjim stručnim i mješovitim školama u Crnoj Gori za učešće u raspravi o nacrtima modularizovanih obrazovnih programa čija je implementacija planirana od školske 2021/22. godine

Datum objave: 10.05.2021 10:18 | Autor: Sandra Brkanović

Ispis Štampaj stranicu


Centar za stručno obrazovanje objavljuje nacrte 11 novih modularizovanih obrazovnih programa koji su urađeni u skladu sa planom i propisanom procedurom, uz podršku IPA Projekta „Razvoj kvalifikacija stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada”, koji u Crnoj Gori realizuje konzorcijum čiji je glavni partner Particip GmbH, u skladu sa važećom Metodologijom za izradu modularizovanih obrazovnih programa u srednjem stručnom obrazovanju, i to:

Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor: Šumarstvo, oblast: Obrada drveta

1. Tehničar dizajna i izrade proizvoda na bazi drveta, nivoa IV1
2. Stolar-Tapetar, nivoa III

Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor: Šumarstvo, oblast: Šumarstvo

3. Šumarski tehničar, nivoa IV1
4. Šumar, nivoa III

Sektor: Turizam, trgovina i ugostiteljstvo, podsektor: Turizam

5. Hotelsko-turistički tehničar, nivoa IV1

Sektor: Inženjerstvo, proizvodne tehnologije (Mašinstvo i obrada metala, Elektrotehnika i automatizacija i dr.), podsektor: Mašinstvo

6. Mašinski tehničar energetike i termotehnike, nivoa IV1
7. Mehaničar energetskih postrojenja, nivoa III
8. Instalater termotehničkih sistema, nivoa III

Sektor: Zdravstvo i socijalna zaštita, podsektor: Zdravstvo

9. Zubni tehničar i stomatološki asistent, nivoa IV1
10. Zdravstveno laboratorijski sanitarni tehničar, nivoa IV1

Sektor: Građevinarstvo i uređenje prostora, podsektor: Građevinarstvo

11. Izvođač završnih građevinskih radova, nivoa III

Centar za stručno obrazovanje objavljuje i nacrt jednog revidiranog modularizovanog obrazovniog programa koji je urađen u skladu sa planom i propisanom procedurom:

Sektor: Građevinarstvo i uređenje prostora, podsektor: Građevinarstvo

1. Vodoinstalater, nivoa III – imjene i dopune

Obrazovni programi su urađeni na osnovu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, u skaldu sa Zakonom. Opšteobrazovni dio obrazovnih programa je u nadležnosti Zavoda za školstvo i usaglašen je između dvije institucije.

U skladu sa propisanom procedurom usvajanja obrazovih programa u srednjem stručnom obrazovanju, pozivamo srednje stručne i mješovite škole koje realizuju obrazovne programe iz pomenutih sektora, da izvrše stručnu analizu nacrta obrazovnih programa i daju prijedloge, sugestije i komentare u vezi sa njihovim sadržajem.

Molimo rukovodioce srednjih stručnih i mješovitih škola da prijedloge, sugestije i komentare dostave u ime svojih zaposlenih na e–mail adresu: cso@gov.me, ili putem pošte, Centar za stručno obrazovanje, Novaka Miloševa 18, 81 000 Podgorica, najkasnije do 19. maja 2021. godine do 15h. Pojedinačne prijedloge, sugestije i komentare nećemo razmatrati.

Iz razloga situacije izazvane virusom Covid 19 i poštovanja propisanih mjera, sastanak povodom javne rasprave se neće održati, već će se u obzir uzeti pisani komenatri, dostavljeni na email Centra ili na navedenu adresu, nakon čega će ih radne grupe razmotriti.

Nacrte obrazovnih programa možete preuzeti na sljedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/hxo5iuk6nz8kzbu/AADOXMf6f075kAWzJQXIOijKa?dl=0