Manja slova Veća slova RSS
>

Održan online sastanak sa nastavnicima Resursnog centra „Podgorica“, u cilju pružanja podrške planiranju nastavnog procesa u okviru modularizovanih obrazovnih programa

Datum objave: 01.06.2021 14:49 | Autor: Slavica Jovanović

Ispis Štampaj stranicu


Centar za stručno obrazovanje je 19.05.2021. godine, organizovao online sastanak sa nastavnicima Resursnog centra „Podgorica“, na njihovu inicijativu, u cilju pružanja podrške planiranju nastavnog procesa u okviru modularizovanih obrazovnih programa. U Resursnom centru se izvodi nastava iz dva modularizovana obrazovna programa: Pravno-administrativni tehničar i Prodavač. Sastanak je održan online preko aplikacije Teams, a prisustvovalo je više nastavnika, koordinatori modularizovanih obrazovnih programa i pedagog.

 
Sastanak je ispred Centra za stručno obrazovanje vodila Slavica Jovanović, samostalni savjetnik I u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija, a prisustvovali su i Alen Šabanović i Vjera Mitrović-Radošević, samostalni savjetnici I u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija.

Na sastanku su analizirani godišnji planovi i planovi realizacije ishoda učenja nastavnika iz Resusnog centra u cilju poboljšanja i ispravljanja nedostataka planova. Nastavnicima su date i određene preporuke o načinu planiranja nastave, uvažavajući specifičnosti rada sa djecom sa posebnim potrebama.

Nakon prezentacije planova i pitanja pojedinih nastavnika, date su informacije o načinu komunikacije i razmjeni materijala sa Centrom za stručno obrazovanje, sa naglaskom na to da će Cenar za stručno obrazovanje uvijek izaći u susret za bilo koju vrstu podrške nastavnicima u planiranju nastave u modularizovanim obrazovnim programima.