Мања слова Већа слова РСС
>

Информације о пројекту „Повезани кроз мобилност“ („Цоннецтед тхроугх мобилитy“)

Информације о пројекту „Повезани кроз мобилност“ („Цоннецтед тхроугх мобилитy“)
Датум објаве: 08.12.2021 08:26 | Аутор: Сандра Бркановић

Испис Штампај страницу


Центар за стручно образовање ће у наредном периоду, као партнер у Ерасмус + пројекту „Повезани кроз мобилност“ („Цоннецтед тхроугх мобилитy“) спроводити пројектне активности које се првенствено односе на размјену ученика и наставника из Црне Горе у земље обухваћене Е+ пројектом (Грчка, Мађарска, Пољска, Србија, Словачка, Словенија) у временском трајању и под условима који су дефинисани пројектом.

Информације о пројекту:

Пројекат „Повезани кроз мобилност“ („Цоннецтед тхроугх мобилитy“) је у оквиру Споразума бр. ЕАЦ-2020-0865 закључен између координатора пројекта, коју представља МеОут Ассоциатион из Мађарске и Европске уније, коју представља Европска комисија. Европска Комисија је додијелила грант координатору у складу са одредбама и условима наведеним у Посебним условима, Општим условима и другим анексима Споразума, у оквиру Друге пилот шеме ВЕТ мобилности за Западни Балкан (ЕАЦ/С54/2019).

Пројекат траје до 01.06.2024. године.

ЈУ Центар за стручно образовање има улогу партнера (корисника) у овом пројекту са обавезом да реализује све предвиђене пројектне активности, што је дефинисано Споразумом о партнерству који је потписан између координатора пројекта МеОут Ассоциатион из Мађарске и ЈУ Центра за стручно образовање. Због ситуације са пандемијом изазваном Цовид-ом 19, реализација пројектних активности ће се спроводити у складу са могућностима у односу на планирану динамику.

Пројекат има за циљ упознавање четири земље западног Балкана: Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Косова, са међународним програмом мобилности за стручно образовање. Како су земље које припадају Е+ програму имале могућност да користе програме мобилности у оквиру стручног образовања, како би размјењивали иновације у области образовања, оснажили везе са тржиштем рада и модернизовали систем стручног образовања годинама, земље западног Балкана тек сада добијају прилику да у то буду укључене. Партнерство је конципирано тако да искусни партнери из ЕУ представљајају колегама из земаља западног Балкана како да затворе читав круг пројектног циклуса мобилности и представе све могућности које програми мобилности нуде.

Циљеви и задаци пројекта:
 
• Побољшање перцепције друштва о стручном образовању у земљама западног Балкана.
• Побољшање квалитета стручног образовања.
• Помоћ институцијама стручног образовања да успоставе снажније везе за привредом.

Циљне групе обухваћене пројектом на нивоу Црне Горе укључују:

• Редовне ученике који похађају ИИИ или ИВ разред средњег стручног образовања;
• Ученике који су завршили средње стручно образовање нивоа ИИИ или ИВ1, у текућој школској години у односу на вријеме позива за мобилност;
• Наставнике стручних модула, директоре/помоћнике директора стручних школа и организаторе практичног образовања;
• Представнике Центра за стручно образовање;
• Представнике удружења послодаваца (Привредне коморе и Уније послодаваца) и представнике привреде који учествују у дуалном образовању;
• Представнике Министарства просвјете, науке, културе и спорта као доносиоце одлука.

Пројекат обухвата сљедеће области у оквиру којих ће се реализовати мобилност ученика/наставника:
 
• Туризам,
• Угоститељство,
• Пољопривреда,
• Грађевинарство,
• ИТ,
• Електротехника,
• Аутомехатроника/ Аутомеханика/ Аутоелектрика,
• Машинство и обрада метала,
• Фризерске услуге,
• Козметика.

Напомена: Пројекат предвиђа могућност укључивања и других области, уколико за то буду постојале могућности.

Активности предвиђене пројектом су:
 
А1) Краткорочна мобилност ученика средњих стручних школа

Овај пројекат обухвата мобилност ученика средњих стручних школа у виду обављања практичног образовања у предузећима у трајању од 30 дана из сваке од наведених земаља западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Црна Гора) у једну од земаља које су обухваћене Ерасмус+ пројектом (Грчка, Мађарска, Пољска, Србија, Словачка и Словенија).

У оквиру краткорочне мобилности ученика, током трајања пројекта планирано је пет позива за по 10 ученика и једног пратиоца из Црне Горе (наставника или представника Центра за стручно образовање). Пројектом је планирано да ученици из Црне Горе учествују у процесу краткорочне мобилности кроз обављајње практичног образовања у предузећима у Пољској, Словачкој, Мађарској, Грчкој и Србији.

Улоге партнерских институција пројекта у наведеној активности

• Центар за стручно образовање, као партнер у пројекту из Црне Горе има улогу у: информисању школа и институција система о пројектним активностима; припреми позива за учешће ученика у процесу мобилности; учешћу у комисијама за одабир ученика који треба да буду дио процеса мобилности, на основу претходно утврђених критеријума; избору пратиоца ученика током процеса мобилности; учешћу у обуци/припреми изабраних ученика за процес мобилности; припреми исхода учења из одговарајућих образовних програма за реализацију практичног образовања код послодавца за потребе процеса мобилности; сарадњи и комуникацији са школама (управом школе, наставницима, ученицима) и родитељима; праћењу активности ученика током трајања процеса мобилности; учешћу у промоцији пројекта.
• Партнерске организације држава у којима се обавља мобилност ученика имају улогу у: информисању партнерске институције у Црној Гори (Центра за стручно образовање) о пројектним активностима; одабиру представника привреде (компанија) код којих ће се обављати практично образовање из области за коју се ученик школује; учешћу у финалном одабиру ученика за процес мобилности у сарадњи са партнером из Црне Горе (Центром за стручно образовање) и координатором пројекта (МеОут Ассоциатион); организацији одговарајуће обуке и припреми упутстава за учеснике у процесу мобилности; упознавању ученика са мјерама безбједности током обављања практичног образовања, посебно када су у питању ученици са посебним образовним потребама; одређивању супервизора у оквиру компанија који ће бити задужени за праћење ученика током обављања практичног образовања; дочеку ученика и пружању помоћи у комуникацији.
• Координатор пројекта МеОут Ассоциатион из Мађарске има улогу у: управљању логистиком и сарадњи са партнерским институцијама пројекта као референтна тачка за сва евентуална питања и комуникацију; надгледању обука учесника мобилности, како би се реализовале све планиране активности на одговарајући начин.

А2) Дугорочна мобилност ученика

Овај пројекат обухвата мобилност ученика у циљу обављања практичног образовања у предузећима у трајању од 90 дана из сваке од наведених земаља западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Црна Гора) у једну од земаља које су обухваћене Ерасмус+ пројектом (Грчка, Мађарска, Пољска, Србија, Словачка и Словенија).

У оквиру дугорочне мобилности ученика, током трајања пројекта планирана су два позива за по три ученика из Црне Горе, без пратиоца. Пројектом је планирано да ученици из Црне Горе у оквиру ове дугорочне мобилности обављају практично образовање у Словачкој и Србији.

Улоге партнерских институција пројекта у наведеној активности

• Учесници и улоге су исти као у А1.
• У оквиру ове активности, сви партнери ће имати још важнију улогу с обзиром на то да се ради о дужем временском периоду током ког ученици бораве у иностранству, у ком се на основу претходних искустава организатора могу јавити проблеми, који се могу отклонити адекватном сарадњом и укљученошчу свих партнера. Локални партнери и интеграција ученика у локалну заједницу државе домаћина, такође има важну улогу у успјешној реализацији пројектних активности.
 
А3) Обуке учесника мобилности из Црне Горе
 
Планирано је да се ова активност реализује у Црној Гори у циљу боље информисаности и унапређења вјештина партнера пројекта (Центра за стручно образовање), као и припреме учесника мобилности за процес мобилности (ученика/наставника). Ова обука треба да омогући свим учесницима детаљније упознавање са активностима предвиђених пројектом, као и рјешавање потенцијалних проблема и недоумица. На овај начин ће се унаприједити партнерска сарадња и повјерење.
 
• Центар за стручно образовање, као партнер у пројекту из Црне Горе, утицаће на одабир ученика/наставника који ће учествовати у процесу мобилности, на основну претходно утврђених критеријума. Основни услов приликом одабира биће познавање енглеског језика, као радног језика или познавање језика земље домаћина, како би могли да учествују у реализацији активности предвиђених пројектом.
• Партнерске организације држава у којима се обавља мобилност ученика/наставника обезбједиће одговарајућу обуку за учеснике у процесу мобилности. Стручњаци из ових држава ће подијелити знање и искуство са представницима партнера (Центром за стручно образовање) и учесницима у пројекту (ученицима/наставницима) и разговарати о општим и организационим изазовима.
 
А4) Конференције у оквиру пројекта

Иницијалне конференције у оквиру пројекта биц́е организоване за представнике свих партнера у Босни и Херцеговини, Мађарској и Словенији. Теме ц́е бити повезане са мобилношц́у ученика/наставника и повезивањем образовног сектора са привредом. Конференције ц́е бити организоване у непосредној сарадњи са партнерском организацијом из државе домац́ина.

А5) Учење на примјеру у образовној установи/школи за наставнике

Циљ ове активности је упознавање запослених у стручним школама (наставника стручних модула, директора/ помоћника директора стручних школа и организатора практичног образовања) из Црне Горе, са системом стручног образовања државе домаћина кроз процес мобилности. У оквиру ове активности, наставници ће током једне седмице активно учествовати у школским активностима, похађању радионица и часова. У оквиру мобилности наставника, током трајања пројекта, планирана су три позива за по три наставника који ће боравити у Мађарској, Пољској и Словенији. Они такође треба да присуствују обуци ученика који ће учествовати у процесу мобилности.

• Центар за стручно образовање, као партнер у пројекту из Црне Горе, подржаће одабир најпосвећенијих наставника према претходно утврђеним критеријумима, који су спремни да примењују нове методологије у свом раду и да другим колегама пренесу искуства која су стекли у овој активности.
• Партнерске организације држава у којима се обавља мобилност, а посебно наставници образовних установа/школа државе домаћина, подржац́е међународне колеге у унапређивању њихових вјештина и размјени различитих образовних приступа. Изабрани наставници морају да знају енглески језик као радни језик или језик државе домаћина, како би могли да комуницирају са ученицима и колегама. Партнери из државе домаћина ће пружати логистичку подршку током реализације ове активности. Они ц́е бити референтна тачка за комуникацију са партнерима захваљујуц́и свом искуству у међународним пројектима.
 
А6) Израда водича о пројектним активностима

• Партнери у пројекту и придружени партнери, сарађивац́е са средњим стручним школама и учесницима у пројекту из земаља западног Балкана како би направили водич о реализованим пројектним активностима. Са компанијама и придруженим партнерима разговарац́е се како би они подијелили своје искуство које су стекли током учешц́а у пројекту.
• Партнери из централне Европе састаће се са партнерима са западног Балкана и договорити фазе управљања пројектом. Они ће направити упитник за евалуацију и представити га локалним партнерима (компанијама) и међународним партнерима (школама, организацијама и др.) како би адекватно одговорили сваком изазову. Партнери са западног Балкана ће дати свој допринос у креирању водича кроз спровођење интервјуа са учесницима у пројекту.
 
А7) Координациони састанци партнера у пројекту

Циљеви ових састанака биће координација рада између партнера у пројекту. Састанци пројектних тимова ће се оквирно одржавати на сваких 6 до 9 мјесеци у оквиру којих ће партнери у пројекту износити своја запажања, проблеме и активно учествовати у проналажењу рјешења и одабиру стратегија.