Мања слова Већа слова РСС
>

Потписан билатерални споразум о сарадњи између Центра за стручно образовање Црне Горе и Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије

Потписан билатерални споразум о сарадњи између Центра за стручно образовање Црне Горе и Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије
Датум објаве: 16.12.2021 13:24 | Аутор: Сандра Бркановић

Испис Штампај страницу


Сандра Бркановић


Директори Центра за стручно образовање Црне Горе и Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије, Душко Рајковић и др Златко Грушановић, потписали су у Београду, 14.12.2021. године Споразум о образовној, научно-истраживачкој, стручној и техничкој сарадњи.

Предмет овог Споразума је образовно-васпитна, научно-истраживачка, стручна и техничка сарадња између Центра за стручно образовање Црне Горе и Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије у реализацији различитих пројеката, активности и програма, развоја и подизања квалитета рада двије институције и подизања квалитета стручног образовања и образовања одраслих у двије земље. Двије институције ће непосредно размјењивати искуства из домена рада својих стручних служби, као и из домена руковођења институцијама.

Двије институције су се међусобно усагласиле у областима сарадње, а посебно у:
 
• изради/размјени постојећих методолошких докумената за развој квалификација, стандарда занимања, стандарда квалификација и образовних програма повезаних са потребама тржишта рада.
• размјени искустава о повезивању привреде и образовања у стручним школама и установама за образовање одраслих.
• размјени искустава о обуци наставника и њиховом стручном усавршавању, платформама и методама за учење, препорукама стручним школама и установама за образовање одраслих за реализацију образовно-васпитног рада у редовним и ванредним условима и др.
• размјени искустава о каријерној оријентацији у школама.
• размјени искустава о утврђивању квалитета образовно-васпитног рада и евалуацији образовних програма у средњем стручном образовању и програма из области образовања одраслих.
• учешћу у организацији заједничких међудржавних такмичења и сајмова у циљу промоције стручног образовања и образовања одраслих.
• учешћу у изради и реализацији заједничких пројеката.
• организовању посјета, односно комуникације представника институција у циљу бољег разумијевања образовног система Црне Горе и Србије везаног за стручно образовање и образовање одраслих.
• учешћу у организацији заједничких догађаја (конференција, семинара, симпозијума и сл.) у циљу промоције стручног образовања и образовања одраслих.
• компаративним анализама и истраживачкој пракси у области стручног образовања и образовања одраслих.
• другим активностима од значаја за рад обје институције.
 
Двије институције ће подстицати сарадњу образовних установа из области стручног образовања и образовања одраслих, мобилност ученика и наставника, у циљу размјене искустава о развоју стручног образовања и цјеложивотног учења. Овим Споразумом омогућава се потписницима спровођење различитих радионица, едукација, тренинга за менаџмент стручних школа, ученике, наставнике, као и представнике других заинтересованих страна који су на посредан или непосредан начин укључени у образовни процес.

Ове двије институције већ дужи низ година успјешно реализују заједничке активности на регионалном и међународном нивоу кроз учешће у бројним пројектима и програмима, па ће се њихова сарадња, уз постојање овог формалног документа, додатно оснажити и интензивирати.