Manja slova Veća slova RSS
>

Održani online sastanci koordinatora za implementaciju modularizovanih obrazovnih programa

Održani online sastanci koordinatora za implementaciju modularizovanih obrazovnih programa
Datum objave: 08.04.2022 13:31 | Autor: Slavica Jovanović

Ispis Štampaj stranicu


Slavica Jovanović


Centar za stručno obrazovanje je 06. i 07. aprila 2022. godine, organizovao online sastanke koordinatora za praćenje implementacije modularizovanih obrazovnih programa u školskoj 2021/2022. godini. Sastanci su održani online preko aplikacije „Zoom“, a prisustvovalo je 118 od ukupno 176 koordinatora srednjih stručnih i mješovitih škola iz svih gradova Crne Gore.

Sastanke ispred Centra za stručno obrazovanje su vodili Srđan Obradović, koordinator Odjeljenja za istraživanje i razvoj kvalifikacija i Slavica Jovanović, samostalni savjetnik u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija. Prvog dana sastanka prisustvovalo je 66, a drugog 52 koordinatora za praćenje implementacije modularizovanih obrazovnih programa.

Sastanci su održani sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izvještaji koordinatora za prvu polovinu školske 2021/2022. godine,
2. Najčešći nedostaci u Godišnjim planovima rada i Planovima realizacije ishoda učenja,
3. Usklađivanje Godišnjih planova rada,
4. Razno.

Na online sastancima, napravljena je analiza izvještaja koje su koordinatori poslali Centru za stručno obrazovanje, a koji su uključivali odgovore na pitanja koja su vezana za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa u srednjim stručnim i mješovitim školama. Pitanja su se odnosila na rad samih koordinatora, njihovu saradnju sa nastavnicima, pedagozima i upravom škole. U okviru upitnika, koordinatori su imali priliku da opišu pozitivne primjere saradnje, kao i probleme na koje nailaze u svom radu. Takođe su iznijeli i svoje mišljenje o nedostacima i prednostima realizacije modularizovanih obrazovnih programa. Analiza je praćena i diskusijom koordinatora na pojedine teme koje su bile zastupljene u izveštajima. Koordinator iz JU Srednja pomorska škola iz Kotora je prezentovao promjenljivi raspored časova iz njihove škole, a koji se temelji na sedmičnim izmjenama u skladu sa dogovorom nastavnika koji realiziju stručne module.

Nakon toga, koordinatori su upoznati sa konceptom rada i komunikacije preko aplikacije „Teams“, načinom postavljanja godišnjih planova rada koji su urađeni po novim obrascima u okviru obrazovnih programa. Predložen je i način usklađivanja godišnjih planova po razredima i obrazovnim programima. Koordinatorima je ostavljena mogućnost da preko Tima koordinatora u aplikaciji „Teams“, uspostave međusobnu saradnju i da uvijek mogu inicirati dodatne sastanke koordinatora ukoliko smatraju da je to potrebno.

Prezentacije o najčešćim nedostacima u Godišnjim planovima rada i Planovima realizacije ishoda učenja i o postavljanju Godišnjih planova u Tim koordinatora, postavljene su u Timu koordinatora i prosljeđene na mejl adrese koordinatora koji su za to izrazili želju.

Koordinatori su upoznati sa izradom predloga za Pripremu za čas nastavnika, a koja će uskoro biti prosljeđena školama. Takođe, saopštene su im i novosti u vezi organizovanja državnih takmičenja iz različitih oblasti čiji je organizator Centar za stručno obrazovanje.