Manja slova Veća slova RSSVijesti

19.04.2022.

Održana prva faza I Državnog takmičenja iz oblasti Ekonomije, biznisa i finansija – Crnogorska ekonomska olimpijada

Održana prva faza I Državnog takmičenja iz oblasti Ekonomije, biznisa i finansija – Crnogorska ekonomska olimpijada U organizaciji Centra za stručno obrazovanje i srednjih škola iz Crne Gore, 19.04.2022. godine, održana je prva faza I Državnog takmičenja iz oblasti Ekonomije, biznisa i finansija – Crnogorska ekonomska olimpijada, u hibridnom formatu. Na takmičenju je učestvovalo 96 učenika iz šest srednjih škola, i to: JU Ekonomsko-ugostiteljska škola – Bar, JU Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje, JU Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“ Budva, JU Ekonomsko-ugostiteljska škola – Nikšić, JU Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“ Podgorica i JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Tivat.

19.04.2022.

Najava I Državnog takmičenja učenika srednjih škola iz oblasti muzičke umjetnosti

Centar za stručno obrazovanje će, u skladu sa svojim nadležnostima, 11. maja 2022. godine, održati I Državno takmičenje učenika srednjih škola iz oblasti muzičke umjetnosti. Škola domaćin je JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Dara Čokorilo“ – Nikšić.

19.04.2022.

Održan Training on data management and evidence-informed policy making sastanak kao aktivnost komponente projekta „Unapređivanje kvaliteta u stručnom obrazovanju u jugoistočnoj Evropi“

Održan Training on data management and evidence-informed policy making sastanak kao aktivnost komponente projekta „Unapređivanje kvaliteta u stručnom obrazovanju u jugoistočnoj Evropi“

U okviru regionalnog projekta EQET SEE 12. i 13. aprila 2022. godine u Podgorici održan je Training on data management and evidence-informed policy making sastanak kao aktivnost komponente projekta „Unapređivanje kvaliteta u stručnom obrazovanju u jugoistočnoj Evropi“.

18.04.2022.

Održan Kick-off sastanak u okviru projekta BC4ESE - Izgradnja kapaciteta za inovacije u edukaciji eko-socijalnog preduzetništva

Održan Kick-off sastanak u okviru projekta BC4ESE - Izgradnja kapaciteta za inovacije u edukaciji eko-socijalnog preduzetništva

Dana 12.04.2022. godine je u inspirativnoj radnoj atmosferi održan Kick-off sastanak projekta BC4ESE - Izgradnja kapaciteta za inovacije u obrazovanju za eko-socijalno preduzetništvo.

15.04.2022.

Održana obuka nastavnika koji će učestvovati u izradi obrazovnih programa iz sektora Zdravstvo i socijalna zaštita, podsektora Zdravstvo

U ponedeljak, 11.04.2022. godine, održana je online obuka nastavnika koji će učestvovati u izradi obrazovnog programa iz oblasti Zdravstvene njege. Obuci je prisustvovalo 13 nastavnika iz četiri srednje stručne škole u kojima se realizuje obrazovni program iz ove oblasti: JU Stručna medicinska škola, Podgorica, JU Srednja medicinska škola „Dr Branko Zogović“, Berane, JU Srednja stručna škola Rožaje i JU Gimnazija Kotor, kao i 2 predstavnika JPU „Đina Vrbica“, Podgorica.

14.04.2022.

Održan sastanak sa predstavnicama Evropske fondacije za obuku

Održan sastanak sa predstavnicama Evropske fondacije za obuku

Regionalna menadžerka za Crnu Goru, Uirike Damyanovic i koordinatorka za politike tržišta rada, Kristina Mereuta iz Evropske fondacije za obuku (eng: European Training Foundation) borave u višednevnoj posjeti Crnoj Gori i institucijama zaduženim za razvoj stručnog obrazovanja i osposobljavanja. Tom prilikom, 13.04.2022. godine održan je sastanak sa direktorom Centra za stručno obrazovanje, Duškom Rajkovićem i samostalnom savjetnicom za međunarodnu saradnju, Ivanom Vučinić.

08.04.2022.

Održani online sastanci koordinatora za implementaciju modularizovanih obrazovnih programa

Održani online sastanci koordinatora za implementaciju modularizovanih obrazovnih programa

Centar za stručno obrazovanje je 06. i 07. aprila 2022. godine, organizovao online sastanke koordinatora za praćenje implementacije modularizovanih obrazovnih programa u školskoj 2021/2022. godini. Sastanci su održani online preko aplikacije „Zoom“, a prisustvovalo je 118 od ukupno 176 koordinatora srednjih stručnih i mješovitih škola iz svih gradova Crne Gore.

07.04.2022.

Održan drugi online sastanak sa nastavnicima srednjih stručnih i mješovitih škola u vezi sa organizacijom završnih ispita u školskoj 2021/2022. godini za modularizovane obrazovne programe

Centar za stručno obrazovanje je 05.04.2022. godine, organizovao drugi po redu sastanak širih timova nastavnika srednjih stručnih i mješovitih škola. Sastanak je održan online preko aplikacije „Zoom“, a prisustvovalo je 37 nastavnika srednjih stručnih i mješovitih škola iz svih gradova u kojima se realizuje završni ispit.

06.04.2022.

Održan Policy Vision sastanak o ulozi eksterne evaluacije u zemljama jugoistočne Evrope u okviru EQET SEE projekta za Osnaživanje kvaliteta u stručnom obrazovanju

Održan Policy Vision sastanak o ulozi eksterne evaluacije u zemljama jugoistočne Evrope u okviru EQET SEE projekta za Osnaživanje kvaliteta u stručnom obrazovanju

U okviru regionalnog projekta EQET SEE 3. marta 2022. godine u Beogradu održan je Policy Vision sastanak kao aktivnost komponente projekta „Unapređivanje kvaliteta u stručnom obrazovanju u jugositočnoj Evropi“.

06.04.2022.

Održane obuke za saradnike – eksterne evaluatore za utvrđivanje kvaliteta ustanova stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih

Održane obuke za saradnike – eksterne evaluatore za utvrđivanje kvaliteta ustanova stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih

Na osnovu poziva za izbor saradnika – eksternih evaluatora za utvrđivanje kvaliteta ustanova stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih i izvršene selekcije prema utvrđenim kriterijumima za izbor saradnika, organizovane su obuke za utvrđivanje kvaliteta prema novoj Metodologiji za obezbjeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u predškolskoj ustanovi, školi, obrazovnom centru, resursnom centru, kod organizatora za obrazovanje odraslih i u domu učenika.