Manja slova Veća slova RSSVijesti

06.09.2019.

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME IZ SEKTORA INŽENJERSTO I PROIZODNE TEHNOLOGIJE I SEKTORA INFORMACIONA TEHNOLOGIJA

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME IZ SEKTORA INŽENJERSTO I PROIZODNE TEHNOLOGIJE I SEKTORA INFORMACIONA TEHNOLOGIJA U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je 02. i 03.09.2019. godine, u svojim prostorijama u Podgorici, organizovao obuku nastavnika koji će od školske 2019/2020. godine, realizovati modularizovane obrazovne programe Elektrotehničar energetike, Elektrotehničar elektronike, Elektrotehničar elektronskih komunikacija, Elektrotehničar računarskih sistema i mreža, Elektrotehničar za razvoj veb i mobilnih aplikacija, Elektroinstalater i Monter elektronske komunikacione infrastrukture.

03.09.2019.

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME MUZIČKI IZVOĐAČ I MUZIČKI SARADNIK ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME MUZIČKI IZVOĐAČ I MUZIČKI SARADNIK ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je od 28. do 30.08.2019. godine, u prostorijama Ministarstva prosvjete u Podgorici, organizovao obuku nastavnika koji će od školske 2019/2020. godine, realizovati modularizovane obrazovne programe Muzički saradnik i Muzički izvođač.

02.09.2019.

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANI OBRAZOVNI PROGRAM EKONOMSKI TEHNIČAR ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANI OBRAZOVNI PROGRAM EKONOMSKI TEHNIČAR ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je 30.08.2019. godine, u svojim prostorijama u Podgorici, organizovao obuku nastavnika koji će od školske 2019/2020. godine, realizovati modularizovani obrazovni program Ekonomski tehničar.

02.09.2019.

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME EKONOMSKI TEHNIČAR I PRAVNO-ADMINISTRATIVNI TEHNIČAR ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME EKONOMSKI TEHNIČAR I PRAVNO-ADMINISTRATIVNI TEHNIČAR ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je 29.08.2019. godine, u svojim prostorijama u Podgorici, organizovao obuku nastavnika koji će od školske 2019/2020. godine, realizovati modularizovane obrazovne programe Ekonomski tehničar i Pravno-administrativni tehničar.

02.09.2019.

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU, GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA NISKOGRADNJU I HIDROGRADNJU, KOZMETIČKI TEHNIČAR I KOZMETIČAR

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU, GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA NISKOGRADNJU I HIDROGRADNJU, KOZMETIČKI TEHNIČAR I KOZMETIČAR

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je 27.08.2019. godine, u svojim prostorijama u Podgorici, organizovao obuku nastavnika koji će od školske 2019/2020. godine, realizovati modularizovane obrazovne programe Građevinski tehničar za visokogradnju, Građevinski tehničar za niskogradnju i hidrogradnju, Kozmetički tehničar i Kozmetičar.

30.08.2019.

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME TEHNIČAR ZA CARINU, ŠPEDICIJU I ORGANIZACIJU TRANSPORTA, FRIZER I OBRAZOVNE PROGRAME SA PRILAGOĐENIM IZVOĐENJEM I DODATNOM STRUČNOM POMOĆI, POMOĆNIK FRIZERA, FRIZER I KUVAR

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je 23.08.2019. godine, u svojim prostorijama u Podgorici, organizovao obuku nastavnika koji će od školske 2019/2020. godine, realizovati modularizovane obrazovne programe Tehničar za carinu, špediciju i organizaciju transporta, Frizer i obrazovne programe sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći (za učenike sa smetnjama sluha i/ili teškoćama u učenju), pomoćnik frizera, frizer i kuvar.

30.08.2019.

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANI OBRAZOVNI PROGRAM TEHNIČAR ZA CARINU, ŠPEDICIJU I ORGANIZACIJU TRANSPORTA ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je 22.08.2019. godine, u svojim prostorijama u Podgorici, organizovao obuku nastavnika koji će od školske 2019/2020. godine, realizovati modularizovani obrazovni program Tehničar za carinu, špediciju i organizaciju transporta.

19.08.2019.

Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenom

Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19) i Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru, a u vezi sa Zaključkom Vlade CG br. 07-3038 od 11. jula 2019. godine, JU Centar za stručno obrazovanje objavljuje Javni poziv zaposlenim

12.07.2019.

MODULARIZOVANI OBRAZOVNI PROGRAMI KOJI SE IMPLEMENTIRAJU OD ŠKOLSKE 2017/2018, 2018/2019. I 2019/2020. GODINE

Centar za stručno obrazovanje je u prethodne tri godine, u okviru svojih nadležnosti uradio 39 modularizovanih obrazovnih programa i 3 modularizovana obrazovna programa sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći, od kojih se 10 realizuje od školske 2017/2018.godine, 16 od školske školske 2018/2019. godine, a 13 i 3 prilagođena će se realizovati od školske 2019/2020. godine. Obrazovne programe, koji su usvojeni na sjednicama Nacionalnog savjeta za obrazovanje 2017, 2018. i 2019. godine godine možete preuzeti ovdje:

20.06.2019.

POZIV UMJETNIČKIM ŠKOLAMA U CRNOJ GORI ZA UČEŠĆE U RASPRAVI O NACRTU MODULARIZOVANIH I KREDITNO VREDNOVANIH OBRAZOVNOIH PROGRAMA IZ OBLASTI MUZIČKE UMJETNOSTI, ČIJA JE IMPLEMENTACIJA PLANIRANA OD ŠKOLSKE 2019/20. GODINE

Centar za stručno obrazovanje je, zajedno sa radnim grupama, u skladu sa važećom Metodologijom, pripremio dva modularizovana obrazovna programa iz oblasti muzičke umjetnosti: